Tướng Đấu Sĩ

LU BU - TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG | HONOR OF KINGS

I. GIỚI THIỆU Vai trò : Đấu Sĩ , Đỡ Đòn Vị trí: Đường Đối Kháng Sát thương:  Thực , Vật lý II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG  Nội tại …

Load More
That is All