TRANG BỊ VẬT LÝ VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU


Cảm ơn các bạn đã tham khảo !


Kiếm Sắt - 250
+ 20 Công vật lý


Dao Găm - 290
+ 10% Tốc đánh


Găng Đấm Bốc - 320
+ 8% Tỉ lệ chí mạng


Găng Sắt - 550
+ 15% Tỉ lệ chí mạng


Thương Tiễn - 300
+ 10 Công vật lý
+ 4% Giảm hồi chiêu


Liềm Máu - 290
+ 8% Hút máu vật lý


Kiếm Tinh Thể - 450
+ 40 Công vật lý


Tốc Kích Thương - 880
+ 20% Tốc đánh

Nội tại duy nhất - Chuẩn xác:
Sát thương từ đòn đánh thường + 40 (Gấp đôi với anh hùng có tầm đánh xa)

Đường dẫn: Dao găm + Dao găm


Thiên Thạch - 1080
+ 45 Công vật lý
+ 10% Giảm hồi chiêu

Nội tại duy nhất - Chém:
Xuyên giáp vật lý + 60

Đường dẫn: Thương Tiễn + Kiếm Sắt


Song Đao Cuồng Bạo - 890
+ 15% Tốc đánh
+ 10% Tỉ lệ chí mạng
+ 5% Tốc chạy

Đường dẫn: Dao Găm + Găng Đấm Bốc


Nhật Miện - 720
+ 20 Công vật lý
+ 5% Giảm hồi chiêu
+ 300 Máu tối đa

Nội tại duy nhất - Tê liệt:
Kỹ năng làm chậm 10% kẻ địch đầu tiên trúng phải trong 3s.
Hồi chiêu: 8s

Đường dẫn: Dao Găm + Não Đỏ


Kiếm Bão Tố - 910
+ 80 Công vật lý

Đường dẫn: Kiếm sắt


Huyết Hồn Kiếm - 830
+ 30 Công vật lý
+ 10% Hút máu vật lý

Nội tại duy nhất - Hồi sinh:
Khi lượng máu hiện tại của bản thân thấp hơn 30% sẽ hồi lại cho bản thân 400 - 610 Máu trong 5s
Hồi chiêu: 20s

Đường dẫn: Liềm máu + Kiếm sắt


Cung Xuyên Mây - 1100
+ 40 Công vật lý
+ 10% Tốc đánh

Nội tại duy nhất - Phân chia:
Xuyên giáp vật lý + 10% (Gấp đôi với anh hùng có tầm đánh xa)

Đường dẫn: Kiếm Tinh Thể + Dao Găm


Ám Ảnh Chiến Rìu - 2090
+ 85 Công vật lý
+ 15% Giảm hồi chiêu
+ 500 Máu tối đa

Nội tại duy nhất - Tê liệt:
Kỹ năng làm chậm 10% kẻ địch đầu tiên trúng phải trong 3s.
Hồi chiêu: 8s

Nội tại duy nhất - Chém:
Xuyên giáp vật lý + 50 (+ 8 * Cấp anh hùng)

Đường dẫn: Nhật Miện + Thiên Thạch


Vô Tận Chiến Đao - 2140
+ 110 Công vật lý
+ 20% Tỉ lệ chí mạng

Nội tại duy nhất - Bất tận:
Nhận 20% sát thương chí mạng và mỗi 2% tỉ lệ chí mạng sẽ tăng 1% sát thương chí mạng (Tối đa 50%)

Đường dẫn: Kiếm Bão Tố + Kiếm Sắt + Găng Sắt

Ảnh Đao - 1950
+ 35% Tốc đánh
+ 25% Tỉ lệ chí mạng
+ 5% Tốc chạy

Nội tại duy nhất - Bão tố:
Sát thương từ đòn đánh thường + 40 (Gấp đôi với anh hùng có tầm đánh xa). Sau đòn chí mạng sẽ tăng 20% Tốc đánh và 5% Tốc chạy trong 3s

Đường dẫn: Song Đao Cuồng Bạo + Tốc Kích Thương


Mạt Thế Gươm - 2160
+ 60 Công vật lý
+ 30% Tốc đánh
+ 10% Hút máu vật lý

Nội tại duy nhất - Phá hủy:
Đòn đánh thương gây thêm sát thương bằng 8% Máu hiện tại của mục tiêu (Tối đa 80 lên quái vật)

Đường dẫn: Kiếm Tinh Thể + Tốc Kích Thương + Liềm Máu


Đoản Đao Sấm Sét - 1840
+ 35% Tốc đánh
+ 8% Tốc chạy

Nội tại duy nhất - Tia điện:
Đòn đánh thường gây thêm 40 (+ 3*Cấp anh hùng) sát thương phép. Cứ mỗi 3 đòn đánh thường sẽ phóng ra 1 tia điện gây 140 (+ 20* Cấp độ anh hùng) sát thương phép

Đường dẫn: Tốc Kích Thương + Dao Găm


Huyết Lệ Kiếm - 1800
+ 100 Công vật lý
+ 25% Hút máu vật lý
+ 500 Máu tối đa

Nội tại duy nhất - Hồi sinh:
Khi lượng máu hiện tại của bản thân thấp hơn 30% sẽ hồi lại cho bản thân 400 - 610 Máu trong 5s
Hồi chiêu: 20s


Hừng Đông - 3400
+ 50 Công vật lý
+ 35% Tốc đánh
+ 10% Tỉ lệ chí mạng

Nội tại duy nhất - Phân chia:
Xuyên giáp vật lý + 10% (Gấp đôi với anh hùng có tầm đánh xa)

Nội tại duy nhất - Hừng đông:
Sát thương đòn đánh thường + 50 (Gấp đôi với anh hùng có tầm đánh xa)Danh Đao·Tư Mệnh - 1900
+ 60 Công vật lý
+ 5% Giảm hồi chiêu

Nội tại duy nhất - Bóng tối che phủ:
Khi nhận phải sát thương chí tử sẽ chuyển sang trạng thái bất tử tạm thời và tăng 30% Tốc chạy trong 1s (0.5s với anh hùng có tầm đánh xa)Tôn Sư Kiếm - 2100
+ 80 Công vật lý
+ 20% Tỉ lệ chí mạng
+ 500 Máu tối đa
+ 500 Năng lượng tối đa

Nội tại duy nhất - Tàn bạo:
Sau khi dùng kỹ năng sẽ tăng 12% tốc chạy trong 2s đồi thời đòn đánh thường tiếp theo sẽ gây thêm (80% công vật lý) sát thương vật lýToái Tinh Chùy - 2100
+ 80 Cong vật lý
+ 10% Giảm hồi chiêu

Nội tại duy nhất - Phân chia:
Xuyên giáp vật lý + 40%

Đường dẫn: Thiên Thạch + Kiếm Sắt


Phá Quân - 2950
+ 180 Công vật lý

Nội tại duy nhất - Kẻ hủy diệt:
Gây thêm 30% sát thương lên kẻ địch dưới 50% MáuVuốt · Trực Phong - 2140
+ 100 Công vật lý
+ 15% Tỉ lệ chí mạng
+ 5% Giảm hồi chiêu

Nội tại duy nhất - Trực phong:
Kỹ năng trúng kẻ địch sẽ nhận 50% Tốc đánh cho 3 đòn đánh thường tiếp theo trong 3s.
Hồi chiêu: 5s (Các kỹ năng không gây sát thương cũng có thể nhận hiệu ứng này)Vuốt · Phá Không - 2130
+ 100 Công vật lý
+ 10% Tỉ lệ chí mạng
+ 500 Máu tối đa

Nội tại duy nhất - Vỡ giáp:
Đòn đánh thường sẽ làm giảm 10% Giáp vật lý của mục tiêu trong 2s

Kích hoạt duy nhất - Phá không:
Cường hóa đòn đánh thường tiếp theo, hất văng mục tiêu và gây thêm (50% Công vật lý) sát thương vật lý trong khi giật lùi lạiddđ
Hồi chiêu: 30s

Hàn Sương Thương - 2050
+ 30% Tốc đánh
+ 600 Máu tối đa

Nội tại duy nhất - Tê cóng:
Đòn đánh thương giảm 3% Tốc chạy tồn tại trong 2s, có thể tích lũy tối đa 5 lần. Khi tích lũy đủ hiệu ứng trên đòn đánh thường sẽ gây thêm 25% sát thương trong 5s. Hồi chiêu: 10s

Nội tại duy nhất - Chuẩn xác:
Sát thương từ đòn đánh thường + 60 (+5*Cấp anh hùng)


Chế Tài Đao - 1860
+ 100 Công vật lý
+ 15% Hút máu vật lý
+ 500 Máu tối đa

Nội tại duy nhất - Hồi sinh:
Khi lượng máu hiện tại của bản thân thấp hơn 30% sẽ hồi lại cho bản thân 400 - 610 Máu trong 5s
Hồi chiêu: 20s

Nội tại duy nhất - Vết thương nghiêm trọng:
Khi đòn đánh thường/kỹ năng trúng tướng địch, khả năng hồi máu sẽ bị giảm đi 50% trong 3s/1.5s


Đao Chém Qủy - 1860
+ 90 Công vật lý
+ 100 Giáp phép
+ 500 Máu tối đa

Nội tại duy nhất - Chống qủy:
Nhận giáp phép tương đương 60% Công vật lý (Tối đa 300 Giáp phép)Bầu Trời Tinh Khiết - 2120
+ 100 Công vật lý
+ 10% Giảm hồi chiêu
+ 500 Máu tối đa

Nội tại duy nhất - Tê liệt:
Kỹ năng làm chậm 30% kẻ địch đầu tiên trúng phải trong 3s và giảm sát thương nhận vào từ kẻ địch đó đi 20% trong 3s.
Hồi chiêu: 8s

Nội tại duy nhất - Xua đuổi:
Giảm 35% sát thương nhận phải trong 3s. Có thể sử dụng khi bị khống chế
Hồi chiêu: 90s

Đường dẫn: Kiếm Bão Tố + Nhật Miện


Mái Vòm Bầu Trời - 3370
+ 100 Công vật lý
+ 10% Giảm hồi chiêu
+ 500 Máu tối đa

Nội tại duy nhất - Tê liệt:
Kỹ năng làm chậm 30% kẻ địch đầu tiên trúng phải trong 3s và giảm sát thương nhận vào từ kẻ địch đó đi 20% trong 3s.
Hồi chiêu: 8s

Nội tại duy nhất - Xua đuổi:
Loại bỏ toàn bộ hiệu ứng khống chế. Giảm 40% sát thương nhận phải trong 3s. Có thể sử dụng khi bị khống chế.
Nếu có tướng địch bị hạ sát thời gian hồi chiêu sẽ được làm mới.
Hồi chiêu: 90s
(Trang bị khả dụng để mua tại phút thứ 20 của trận đấu)Cung Mặt Trời - 2050
+ 25% Tốc đánh
+ 10% Tỉ lệ chí mạng
+ 5% Tốc chạy

Nội tại duy nhất - Chuẩn xác:
Sát thương đòn đánh thường + 50 (Gấp đôi với anh hùng có tầm đánh xa)

Kích hoạt duy nhất - Mặt trời:
Tăng tầm đánh thường lên 150 (chỉ khả dụng với anh hùng có tầm đánh xa) và tăng 20% Tốc chạy trong 5s
Hồi chiêu: 60sNhật Uyên - 3300
+ 25% Tốc đánh
+ 10% Tỉ lệ chí mạng
+ 5% Tốc chạy

Nội tại duy nhất - Chuẩn xác:
Sát thương đòn đánh thường + 50 (Gấp đôi với anh hùng có tầm đánh xa)

Kích hoạt duy nhất - Mặt trời:
Tăng tầm đánh thường lên 150 (chỉ khả dụng với anh hùng có tầm đánh xa) và tăng 40% Tốc chạy trong 5s đồng thời cấp cho đòn đánh thường thêm 30% sát thương cho kẻ địch gần trong 5s
Hồi chiêu: 60s
(Trang bị khả dụng để mua tại phút thứ 20 của trận đấu)(Trang Bị Chuyên Dụng) Quế Ảnh - 790
+ 15% Tốc đánh

Nội tại duy nhất - Chuyên Tinh (Ngải Lâm):
Khoảng thời gian đánh thường của Ngải Lâm được giảm đi 20% và tăng khoảng cách tấn công thêm 50 đơn vị.
[Diệp Vũ · Trí Ý] và [Toàn Vũ · Khinh Ngữ] sẽ không còn tích lũy dấu ấn Nguyệt Quế nữa.

Nếu mất trang bị chuyên dụng bạn sẽ không thể mua lại trong 5 phút

Đường dẫn: Dao Găm + Sách Phép


(Trang Bị Chuyên Dụng) Quế Ảnh Kinh Vũ - 2080
+ 35% Tốc đánh

Nội tại duy nhất -  Chuyên Tinh (Ngải Lâm):
Khoảng thời gian đánh thường của Ngải Lâm được giảm đi 20% và tăng khoảng cách tấn công thêm 50 đơn vị.
[Diệp Vũ · Trí Ý] và [Toàn Vũ · Khinh Ngữ] sẽ không còn tích lũy dấu ấn Nguyệt Quế nữa.

Nội tại duy nhất - Lực Lượng Tiến Giai:
Khi Tốc đánh đạt 80% Ngải Lâm sẽ được tăng thêm 20% Tỉ lệ chí mạng

Nếu mất trang bị chuyên dụng bạn sẽ không thể mua lại trong 5 phút

Đường dẫn: Quế Ảnh + Dao Găm + Sách Phép


(Trang Bị Chuyên Dụng) Trọng Quyền - 450

Nội tại duy nhất - Chuyên Tinh (Đạt Ma):
[Chân Ngôn · Phổ Độ] phạm vi lớn hơn, đòn đẩy trả xa hơn nhưng sát thương sẽ bị giảm đi 50%

Nếu mất trang bị chuyên dụng bạn sẽ không thể mua lại trong 5 phút(Trang Bị Chuyên Dụng) Vô Tương Trọng Quyền - 2070
+ 80 Công vật lý
+ 240 Giáp vật lý

Nội tại duy nhất - Chuyên Tinh (Đạt Ma):
[Chân Ngôn · Phổ Độ] phạm vi lớn hơn, đòn đẩy trả xa hơn nhưng sát thương sẽ bị giảm đi 50%

Nội tại duy nhất - Lực Lượng Tiến Giai:
Khi Máu tối đa cộng thêm đạt đến hơn 2500 thì thời gian làm choáng của [Chân Ngôn · Phổ Độ] khi va vào tường được tăng thêm 1s

Nếu mất trang bị chuyên dụng bạn sẽ không thể mua lại trong 5 phút
(Trang Bị Chuyên Dụng) Bá Vương Kích - 300
+ 10 Công vật lý
+ 4% Giảm hồi chiêu

Nội tại duy nhất - Chuyên Tinh (Hạng Vũ):
Kỹ năng thứ 2 [Phá Phủ Trầm Châu] sẽ được thay đổi để khiến Hạng Vũ bùng nổ khi sử dụng, kéo dài trong 2s và tăng cường phạm vi của 2 đòn đánh thường tiếp theo, kéo dài trong 5s
Đòn đánh thường đầu tiên sẽ hồi lại cho bản thân 150 (+60*Cấp chiêu)(+10%(+2%*Cấp chiêu) Máu đã mất) Máu và gây 70 (+40*Cấp chiêu)(+100% Công vật lý) sát thương vật lý
Đòn đánh thứ 2 gây 100 (+80*Cấp chiêu)(+160% Công vật lý) sát thương vật lý và sẽ chí mạng (sát thương chí mạng cơ bản là 150%)

Nếu mất trang bị chuyên dụng bạn sẽ không thể mua lại trong 5 phút

Đường dẫn: (Trang Bị Chuyên Dụng) Phá Thành Bá Vương Kích - 2040
+ 100 Công vật lý
+ 10% Giảm hồi chiêu
+ 1200 Máu tối đa

Nội tại duy nhất - Chuyên Tinh (Hạng Vũ):
Kỹ năng thứ 2 [Phá Phủ Trầm Châu] sẽ được thay đổi để khiến Hạng Vũ bùng nổ khi sử dụng, kéo dài trong 2s và tăng cường phạm vi của 2 đòn đánh thường tiếp theo, kéo dài trong 5s
Đòn đánh thường đầu tiên sẽ hồi lại cho bản thân 150 (+60*Cấp chiêu)(+10%(+2%*Cấp chiêu) Máu đã mất) Máu và gây 70 (+40*Cấp chiêu)(+100% Công vật lý) sát thương vật lý
Đòn đánh thứ 2 gây 100 (+80*Cấp chiêu)(+160% Công vật lý) sát thương vật lý và sẽ chí mạng (sát thương chí mạng cơ bản là 150%)

Nội tại duy nhất - Lực Lượng Tiến Giai:
Khi Công vật lý cộng thêm đạt 300, đòn đánh thường đầu tiên chắc chắn sẽ gây chí mạng (sát thương chí mạng cơ bản là 150%)

Nếu mất trang bị chuyên dụng bạn sẽ không thể mua lại trong 5 phút7 Comments

 1. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
 2. Please Add my URL on your site
  Name : MR Laboratory
  Title : MR Laboratory: Develop Your Online Marketing Skills!
  URL : https://www.mrlaboratory.info/

  ReplyDelete
 3. Nên thêm các trang bị khuyên dùng nhé

  ReplyDelete
  Replies
  1. cảm ơn bạn góp ý . Bạn có thể xem video về tường tướng có cả về cách chơi và cả trang bị khuyên dùng kèm theo đó

   Delete
 4. Kiểu 0,3* hay 60* là gì thế AD

  ReplyDelete
Previous Post Next Post