Trang Bị Phép

Trượng Ngưng Đọng

Trượng Ngưng Đọng Giá : 1990 +160 Công phép Nội tại duy nhất: +15% Hồi chiêu Kích hoạt : Miễn nhiễm mọi hiệu ứng, không thể …

Mũ Phù Thủy

Mũ Phù Thủy Giá : 2300 +240 Công phép Nội tại duy nhất: +25% Công phép

Trượng Hư Vô

Trượng Hư Vô Giá : 2110 +240 Công phép +500 Máu tối đa Nội tại duy nhất: +45% Xuyên giáp phép

Trượng Rắn

Trượng Rắn Giá : 2050 +240 Công phép +5% Tốc chạy + 5% Hồi chiêu Gây sát thương sẽ giảm 50% hồi máu của mục tiêu trong 1.5 g…

Quyền Trượng Giáp

Quyền Trượng Giáp Giá : 1950 +200 Công phép +600 Máu tối đa + Hồi 15 mana mỗi 5 giây Nội tại : Khi lượng máu thấp hơn 30% lậ…

Load More
That is All