TRANG BỊ PHÒNG THỦ VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU
Não Đỏ - 300
+ 300 Máu tối đa


Áo Vải - 220
+ 90 Giáp vật lý

Áo Ma Thuật - 220
+ 90 Giáp phép 


Tinh Thể Xanh - 140
+ Hồi 30 Máu mỗi 5s


Tim Lửa - 800
+ 700 Máu tối đa
Nội tại duy nhất - Bốc cháy:
Gây thêm sát thương phép dựa trên 1% Máu tối đa của mục tiêu trong phạm vi 300 mỗi giây. Gây thêm (1% Máu tối đa) sát thương phép lên lính và quái rừng

Đường dẫn: Não Đỏ


Áo Choàng Chúa - 1020
+ 120 Giáp phép
+ 700 Máu tối đa
+ Hồi 50 Máu mỗi 5s

Đường dẫn: Não Đỏ + Áo Ma Thuật


Đai Sức Mạnh - 900
+ 1000 Máu tối đa

Đường dẫn: Não Đỏ + Não Đỏ


Găng Tay Gai - 710
+ 160 Giáp vật lý
+ 30 Công vật lý

Đường dẫn: Áo Vải + Kiếm Sắt


Khiên Núi Tuyết - 900
+ 10% Giảm hồi chiêu
+ 400 Năng lượng tối đa
+ 110 Giáp vật lý

Đường dẫn: Áo Vải + Đá Sapphire


Giáp Bảo Hộ - 730
+ 210 Giáp vật lý

Nội tại duy nhất - Sắt lạnh:
Khi bị tấn công, kẻ tấn công sẽ bị giảm 15% Tốc đánh trong 3s.

Đường dẫn: Áo Vải + Áo Vải


Ám Dạ Tiểu Giáp - 710
+ 180 Giáp phép

Nội tại duy nhất - Kẻ bảo vệ:
Khi nhận sát thương lớn hơn 40% Máu tối đa trong 3s sẽ hồi lại 60 (+6% Máu tối đa) Máu trong 3s.
Hồi chiêu: 7s

Đường dân: Áo Ma Thuật + Áo Ma Thuật


Áo Choàng Hồng Liên - 1800
+ 240 Giáp vật lý
+ 1000 Máu tối đa

Nội tại duy nhất - Bốc cháy:
Gây thêm sát thương phép dựa trên 2% Máu tối đa của mục tiêu trong phạm vi 300 mỗi giây. Gây thêm (2% Máu tối đa) sát thương phép lên lính và quái rừng

Đường dẫn: Tim Lửa + Áo Vải + Áo Vải


Bá Giả Giáp - 2070
+ 2000 Máu tối đa

Nội tại duy nhất - Hồi phục:
Hồi lại 1% Máu đã mất mỗi 2s, sau khi rời giao tranh hồi lại 3% Máu tối đa mỗi giây và tăng 30 Tốc chạy

Đường dẫn: Đai Sức Mạnh + Não Đỏ + Tinh Thể Xanh


Áo Choàng Ma Nữ - 2080
+ 200 Giáp phép
+ 1000 Máu tối đa
+ Hồi 100 Máu mỗi 5s

Nội tại duy nhất - Sương mù:
Nhận một lớp lá chắn có thể hấp thụ 100 (+ 100*Cấp anh hùng) sát thương phép

Nội tại duy nhất - Chống quỷ:
Nhận thêm 8 - 120 Giáp phép

Đường dẫn: Áo Choàng Chúa + Áo Ma Thuật + Tinh Thể Xanh


Phản Thương Giáp - 1950
+ 30 Công vật lý
360 Giáp vật lý

Nội tại duy nhất - Gai:
25% sát thương vật lý nhận pải sẽ trả lại cho kẻ địch dưới dạng sát thương phép. Sát thương này giảm dần theo khoảng cách (Tối đa 70% ở khoảng cách 800)

Nội tại duy nhất - Chống đâm:
Khi nhận sát thương vật lý vượt quá 2000 trong vòng 2s sẽ bộc phát gây sát thương phép bằng 8% Máu tối đa cho các mục tiêu xung quanh trong phạm vi 400.
Hồi chiêu: 3s

Đường dẫn: Găng Tay Gai + Áo Vải + Áo Vải


Mắt Phượng Hoàng - 2100
+ 240 Giáp phép
+ 1200 Máu tối đa
+ Hồi 100 Máu mỗi 5s

Nội tại duy nhất - Máu chảy:
Hiệu ứng hồi phục máu sẽ tăng 6% với mỗi 10% Máu đã mất

Đường dẫn: Áo Choàng Chúa + Não Đỏ + Tinh Thể Xanh


Khiên Gai Góc - 2180
+ 270 Giáp phép
+ 1200 Máu tối đa

Nội tại duy nhất - Sắt lạnh:
Khi bị tấn công, kẻ tấn công sẽ bị giảm 50% Tốc đánh và 10% Tốc chạy trong 3s.

Đường dẫn: Đai Sức Mạnh + Giáp Bảo Hộ


Băng Sương Xung Kích - 2100
+ 240 Giáp vật lý
+ 1000 Máu tối đa

Nội tại duy nhất - Giáp băng:
Khi bản thân bị khống chế cứng ngoại trừ áp chế sẽ nhận được lá chắn bằng 12% Máu tối đa trong 5s
Hồi chiêu: 15s

Kích hoạt duy nhất - Va chạm:
Làm chóng 0.5s tất cả kẻ địch đồng thời gây 60 - 200 sát thương phép cho các mục tiêu trong phạm vi 500 sau đó làm chậm chúng 50% trong 1s. Nếu mục tiêu đã bị giảm Tốc chạy hoặc Tốc đánh từ trước thời gian làm choáng sẽ tăng thêm 0.25s
Hồi chiêu: 90s

Đường dẫn: Đai Sức Mạnh + Áo Vải + Áo Vải


Bão Cực Hàn - 2100
+ 20% Giảm hồi chiêu
+ 500 Năng lượng tối đa
+ 360 Giáp vật lý

Nội tại duy nhất - Sốc băng:
Khi chịu sát thương đơn lẻ vượt quá 10% Máu hiện tại, sốc băng sẽ được kích hoạt gây 50 (+10*Cấp anh hùng) đồng thời giản 30% Tốc đánh và Tốc chạy kéo dài trong 2s.
Hồi chiêu: 2s

Đường dẫn: Khiên Núi Tuyết + Giáp Bảo Hộ


Băng Ngân Giáp - 2100 
+ 500 Máu tối đa
+ 500 Năng lượng tối đa
+ 10% Giảm hồi chiêu
+ 240 Giáp vật lý
+ 40 Công vật lý

Nội tại duy nhất - Tàn bạo:
Sau khi sử dụng kỹ năng, đòn đánh thường tiếp theo trong 5s gây ra 140 (+20*Cấp anh hùng trong phạm vi và làm chậm 30% (20% với anh hùng có tầm đánh xa) trong 0.5s
Hồi chiêu: 1.2s

Đường dẫn: Thánh Kiếm Hoàng Kim + Găng Tay Gai + Thương Tiễn


Huyết Ma Nộ - 2100
+ 40 Công vật lý
+ 1000 Máu tối đa

Kích hoạt duy nhất - Cuồng nộ máu:
Giảm dần 30% Máu hiện tại, dần dần nhận được lá chắn bằng 40% Máu tối đa và tăng 80 Công vật lý trong 4s.
Hồi chiêu: 60s

Nội tại duy nhất - Cuồng nộ:
Đòn đánh thường gây thêm sát thương vật lý bằng 4% Máu tối đa. Sát thương sẽ tăng thêm 100% khi Máu của bản thân thấp hơn 50%

Đường dẫn: Đai Sức Mạnh + Kiếm Tinh Thể


Giáp Bạo Liệt - 1950
+ 220 Giáp vật lý
+ 900 Máu tối đa
+ 5% Tốc chạy
+ 30 Công vật lý

Nội tại duy nhất - Không hãi:
Khi nhận phải sát thương, tất cả sát thương do bản thân gây ra sẽ tăng 2% và tăng Tốc chạy thêm 2% kéo dài 3s. Cộng dồn tối đa 5 lần

Đường dẫn: Găng Tay Gai + Não Đỏ + Não Đỏ


Hiền Giả Bảo Hộ - 2100
+ 140 Giáp vật lý
+ 140 Giáp phép

Nội tại duy nhất - Phục sinh:
Phục sinh ngay tại vị trí bị hạ sau 2s và nhận được 2000 (+100*Cấp anh hùng) Máu.
Hồi chiêu: 120s (Phục sinh chỉ có thể sử dụng được 2 lần trong 1 trận đấu)
Vĩnh Dạ Thủ Hộ - 2110
+ 360 Giáp phép
+ 1000 Máu tối đa

Nội tại duy nhất - Kẻ bảo vệ:
Khi nhận sát thương lớn hơn 30% Máu tối đa trong 3s sẽ hồi lại 320 (+8% Máu tối đa) Máu trong 3s.
Hồi chiêu: 7s

Đường dẫn: Ám Dạ Tiểu Giáp + Đai Sức Mạnh


Nguyên Sơ Di Châu - 1250
+ 140 Giáp vật lý
+ 140 Giáp phép

Hiền Giả Bảo Hộ đã bị hỏng nhưng lõi năng lượng của nó vẫn còn hoạt động để nâng cấp các trang bị tiến hóa đến hình thể cuối cùngNộ Hồn - 3350
+ 40 Công vật lý
+ 1000 Máu tối đa

Kích hoạt duy nhất - Cuồng nộ máu:
Giảm dần 30% Máu hiện tại, dần dần nhận được lá chắn bằng 50% Máu tối đa và tăng 80 Công vật lý trong 4s. Trong khoảng thời gian này sẽ gây sát thương cho kẻ địch xuyng quanh bằng 8% Máu cộng thêm mỗi giây
Hồi chiêu: 60s

Nội tại duy nhất - Cuồng nộ:
Đòn đánh thường gây thêm sát thương vật lý bằng 4% Máu tối đa. Sát thương sẽ tăng thêm 100% khi Máu của bản thân thấp hơn 50%

Đường dẫn: Huyết Ma Nộ + Nguyên Sơ Di Châu

Lẫm Đông - 3350
+ 240 Giáp vật lý
+ 1000 Máu tối đa

Nội tại duy nhất - Giáp băng:
Khi bản thân bị khống chế cứng ngoại trừ áp chế sẽ nhận được lá chắn bằng 12% Máu tối đa trong 5s
Hồi chiêu: 15s

Kích hoạt duy nhất - Va chạm:
Làm chóng 0.5s tất cả kẻ địch đồng thời gây 60 - 200 sát thương phép cho các mục tiêu trong phạm vi trong phạm vi 600 sau đó làm chậm chúng 90% trong 1s. Nếu mục tiêu đã bị giảm Tốc chạy hoặc Tốc đánh từ trước thời gian làm choáng sẽ tăng thêm 0.5s
Hồi chiêu: 90s

Đường dẫn: Băng Sương Xung Kích + Nguyên Sơ Di Châu(Trang Bị Chuyên Dụng) Cường Thuẫn - 500
+ 200 Giáp vật lý

Nội tại duy nhất - Chuyên Tinh (Lỗ Ban Đại Sư):
Kỹ năng 2 [Trợ Thủ Trí Viện] Lượng khiên cho đồng đội được tăng lên đáng kẻ nhưng thời gian hồi chiêu cũng sẽ được tăng lên tương ứng

Sau khi mất trang bị chuyên dụng bạn sẽ không thể mua lại sau 5 phút

Đường dẫn: (Trang Bị Chuyên Dụng) Cường Lực Thuẫn Trường - 2000 
+ 200 Giáp vật lý
+ 1000 Máu tối đa
+ Hồi 100 máu mỗi 5s

Nội tại duy nhất - Chuyên Tinh (Lỗ Ban Đại Sư):
Kỹ năng 2 [Trợ Thủ Trí Viện] Lượng khiên cho đồng đội được tăng lên đáng kẻ nhưng thời gian hồi chiêu cũng sẽ được tăng lên tương ứng

Nội tại duy nhất - Lực Lượng Tiến Giai:
Khi Máu tối đa cộng thêm đạt 4000, lá chắn được cung cấp bởi [Trợ Thủ Trí Viện] sẽ được tăng thêm 30%

Sau khi mất trang bị chuyên dụng bạn sẽ không thể mua lại sau 5 phút

Đường dẫn:


(Trang Bị Chuyên Dụng) Hổ Tiếu - 570
(Trang Bị Chuyên Dụng) Chấn Quân Hổ Tiếu - 2060

(Trang Bị Chuyên Dụng) Xích Tiêu - 600


(Trang Bị Chuyên Dụng) Trảm Xà Xích Tiêu - 1800

Post a Comment

Previous Post Next Post