Read more

View all

FANG - TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG | HONOR OF KINGS

Lý Nguyên Phương | 李元芳  I. GIỚI THIỆU Vai trò : Xạ thủ Vị trí: Đường Phát Triển Sát thương: Vật lý II. KỸ NĂNG Nội tại - …

JING - TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG | HONOR OF KINGS

I. GIỚI THIỆU  Vai trò : Sát thủ II.VIỆT HÓA KỸ NĂNG   Nội tại - Chú Kính Bản thể và Ảo ảnh gây sát thương lên kẻ địch s…

LAM - TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG | HONOR OF KINGS

I. GIỚI THIỆU  Vai trò : Sát Thủ   II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG   Nội tại - Thú Liệp Khi lượng Máu của kẻ địch xuống dưới 30%, sẽ…

Load More
That is All

Tướng Sát Thủ

Tướng Xạ Thủ

Tướng Đỡ Đòn

Tướng Đấu Sĩ