Read more

View all

LU BU - TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG | HONOR OF KINGS

I. GIỚI THIỆU Vai trò : Đấu Sĩ , Đỡ Đòn Vị trí: Đường Đối Kháng Sát thương:  Thực , Vật lý II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG  Nội tại …

CAN TƯƠNG MẠC TÀ - TÔI MỆNH SONG KIẾM

___CAN TƯƠNG MẠC TÀ___ Sinh mệnh một phân thành hai, linh hồn có một không hai. Bên bờ sông nọ có một đôi vợ chồng bần hàn…

Load More
That is All

Tướng Sát Thủ

Tướng Xạ Thủ

Tướng Đỡ Đòn

Tướng Đấu Sĩ