Read more

View all

Hẻm Núi Vương Giả Vinh Diệu

Hẻm Núi Vương Giả Vinh Diệu Hẻm núi Vương Giả được chia ra làm 3 làn đường chính: Đường Phát Triển (Đường Dưới), Đường Giữa,…

Điều chỉnh tướng ngày 10-5-2022

1. Phi - Chiêu 1: sau khi rời khỏi địa hình và tái kích hoạt (hoặc hết thời gian chờ) thì mới bắt đầu hồi chiêu; thời gian h…

Các Bùa Lợi Trong Vương Giả Vinh Diệu

Bùa lợi là 1 thứ không thể thiếu trong mỗi trận đấu. Nó sẽ giúp các bạn có thêm những buff khác nhau trong các giai đoạn khá…

Huyết mạch - Phi Thịnh ngoại truyện

* Không liên quan đến chính truyện, truyện do tác giả hư cấu viết nên. Tác giả: Tĩnh Nguyệt Bích Sơn Quân Dịch: Lapis Cre: h…

Load More
That is All

Tướng Sát Thủ

Tướng Xạ Thủ

Tướng Đỡ Đòn

Tướng Đấu Sĩ