ĐẠI TƯ MỆNH - TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG | VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU

 

Lưu ý bản dịch này chưa được tối ưu hóa, nào thi xong rảnh thì tối ưu hóa sau nhé

Nội tại - Minh Qua


Đòn tấn công cơ bản của Đại Tư Mệnh sẽ làm lay động Qua (vũ khí trong tay Đại Tư Mệnh) để tạo nên Qua Minh. Qua Minh kết nối trực tiếp với linh hồn kẻ địch trong thời gian 3 giây. Liên kết linh hồn sẽ gây sát thương tương đương 45% công vật lý mỗi đợt. Nếu liên kết không bị phá vỡ, tần suất gây sát thương sẽ ngày càng gia tăng. Khi liên kết kết thúc, Đại Tư Mệnh gây 70-140 (+80% công vật lý) sát thương phép.

Sát thương ở điểm ban đầu và điểm kết thúc của liên kết linh hồn sẽ kèm 100% hiệu ứng đòn đánh. Phần sát thương còn lại sẽ chỉ áp dụng 40% hiệu ứng đòn đánh.


Kỹ năng 1 - Vãng Sinh Đường


Đại Tư Mệnh mở ra Vãng Sinh Đồ, gây 250 (+50/lv) (+100% công vật lý cộng thêm) sát thương phép lên các mục tiêu trúng chiêu.

Vãng Sinh Đồ sẽ tăng tốc nếu chạm phải tường hoặc Sinh Tử Giới Bích, Sau đó, nếu đâm trúng mục tiêu, Vãng Sinh Đồ sẽ gây thêm 150 (+30/lv) (+60% công vật lý cộng thêm) sát thương phép. 

Khi bước trên Vãng Sinh Đồ, Đại Tư Mệnh bỏ qua địa hình và được tăng 50% (+10%/lv) tốc độ di chuyển.

Vãng Sinh Kiều được tạo ra khi Vãng Sinh Đồ va phải tường lần đầu tiên. Khi Đại Tư Mệnh bước lên Vãng Sinh Kiều, anh ta được gia tăng mạnh về tốc độ di chuyển, còn kẻ địch bị giảm 30% tốc độ di chuyển khi lại gần.

Đại Tư Mệnh có thể tái kích hoạt chiêu thức để triệu hồi Qua quay về bản thân mình, đồng thời tiến vào trạng thái Thần Vu/Phù Thủy trong 4 giây.

Kỹ năng này gây sát thương ... (không dịch được) lên các đơn vị không phải tướng. Khi chiêu thức hết hiệu lực, Qua sẽ được tự động triệu hồi về tay Đại Tư Mệnh.


Kỹ năng 2 - Tịch Vô Khí


Đại Tư Mệnh vung vũ khí gây 200 (+40/lv) (+70% công vật lý cộng thêm) sát thương vật lý lên kẻ địch phía trước và làm chậm chúng 25% (+5%/lv) trong 1 giây, đồng thời triệu hồi Sinh Tử Giới Bích. Kẻ địch chạm vào Sinh Tử Giới Bích cũng sẽ nhận 160 (+32/lv) (+60% công vật lý cộng thêm) sát thương phép và bị làm chậm 25% (+5%/lv) trong 1 giây, ngoài ra còn bị đánh dấu. 

Đại Tư Mệnh cường hóa đòn đánh thường tiếp theo, gây thêm 50% sát thương lên mục tiêu và hồi phục 65 (+13/lv) (+1,5% máu tối đa cộng thêm) máu. Nếu trong phạm vi có kẻ địch bị đánh dấu, liên kết linh hồn sẽ gây lượng sát thương và hồi phục tương đương với từng mục tiêu bị đánh dấu.

Kỹ năng này kèm theo hiệu ứng đẩy lùi, áp dụng với các mục tiêu không phải tướng. Liên kết linh hồn có thể liên kết tối đa 3 mục tiêu. Khi liên kết linh hồn được liên kết với mục tiêu không phải tướng, hiệu ứng hồi phục giảm đi 50%.


Kỹ năng 3 - Hồn Quy Vong Ưu


Kích hoạt hoàn toàn sức mạnh Phù Thủy của Đại Tư Mệnh, anh ta hạ xuống từ bầu trời, gây 400 (+200/lv) (+130% công vật lý cộng thêm) sát thương vật lý, hất tung mục tiêu xung quanh 0,5 giây. Nếu trúng tướng địch, Đại Tư Mệnh hồi phục 750 (+375/lv) (+12% máu tối đa cộng thêm) máu, đồng thời ngưng tụ các Linh Thể hỗ trợ chiến đấu trong 8 giây.

Sau khi tiếp đất, Đại Tư Mệnh tiến vào trạng thái Thần Vu/Phù Thủy trong 8 giây.

Với mỗi tướng địch trúng chiêu, hiệu ứng hồi phục tăng thêm 50%, tối đa lên tới 100%. Linh Thể kế thừa 30% công vật lý của Đại Tư Mệnh, chỉ có thể đánh thường nhưng có tốc độ tấn công và tốc độ di chuyển cao hơn.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

ads

Ads