Điều chỉnh anh hùng

Thông báo cân bằng ngày 3/11/2023

Qua Á Nội tại - Hồi chiêu:  18~12→ 20~16 Nội tại - Điều chỉnh:  Giảm 20% tốc độ khởi động, đồng thời điều chỉnh giá trị tăng…

Thông báo cập nhật máy chủ ngày 27/9

Kính gửi các triệu hồi sư, Chúng tôi có kế hoạch cập nhật máy chủ chính thức vào lúc 06:00 ngày 27/9/2023 đến 07:00 ngày …

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào