TRANG BỊ ĐI RỪNG VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU

Dao Săn Bắn - 250

Cần Trừng Phạt để mua. Trong 10 phút đầu tiên giảm 25% sát thương lên lính.

Nội tại duy nhất - Thợ săn:
Tăng 25% sát thương lên quái rừng, giảm 25% sát thương nhận phải bởi quái rừng (Không bao gồm các sinh vật cổ đại).
Nhận thêm 20% kinh nghiệm khi bản thân hoặc đồng đội diệt quái rừng trong phạm vi 700

Nội tại duy nhất - Du kích:
Khi phụ giúp đồng đội dọn quái rừng và lính bản thân sẽ nhận được 50% vàng và kinh nghiệm mà không ảnh hưởng đến đồng đội.
Hiệu ứng này bị loại bỏ phút thứ 4.
Nếu có nhiều du kích ở một nơi thì chỉ một du kích sẽ có, tác dụng ưu tiên cho người chơi hỗ trợ.


Lưỡi Đao Tinh Xảo - 250

Cần Trừng Phạt để mua. Trong 10 phút đầu tiên giảm 25% sát thương lên lính.

Nội tại duy nhất - Thợ săn:
Đòn đánh thường hoặc kỹ năng tấn công quái rừng sẽ bốc cháy gây 60 - 130 sát thương thực mỗi 0.5s trong 2s.
Giảm sát thương từ quái rừng đi 25% (Không bao gồm sinh vật cổ đại)
Nhận thêm 20% kinh nghiệm khi bản thân hoặc đồng đội diệt quái rừng trong phạm vi 700

Nội tại duy nhất - Du kích:
Khi phụ giúp đồng đội dọn quái rừng và lính bản thân sẽ nhận được 50% vàng và kinh nghiệm mà không ảnh hưởng đến đồng đội.
Hiệu ứng này bị loại bỏ phút thứ 4.
Nếu có nhiều du kích ở một nơi thì chỉ một du kích sẽ có, tác dụng ưu tiên cho người chơi hỗ trợ.


Dao Du Kích - 750

Cần Trừng Phạt để mua. Trong 10 phút đầu tiên giảm 25% sát thương lên lính.

Nội tại duy nhất - Tiếng vang:
Các kỹ năng trúng kẻ địch sẽ để lại một vụ nổ nhỏ trên mặt đất phát nổ liên tiếp gây tổng 200 (+ 10% Công phép) sát thương phép
Hồi chiêu: 5s

Nội tại duy nhất - Thợ săn:
Tăng 30% sát thương lên quái rừng, giảm 25% sát thương nhận phải bởi quái rừng (Không bao gồm các sinh vật cổ đại).
Nhận thêm 30% kinh nghiệm và 20% kinh tế khi bản thân hoặc đồng đội diệt quái rừng trong phạm vi 700

Nội tại duy nhất - Du kích:
Khi phụ giúp đồng đội dọn quái rừng và lính bản thân sẽ nhận được 50% vàng và kinh nghiệm mà không ảnh hưởng đến đồng đội.
Hiệu ứng này bị loại bỏ phút thứ 4.
Nếu có nhiều du kích ở một nơi thì chỉ một du kích sẽ có, tác dụng ưu tiên cho người chơi hỗ trợ.

Nội tại duy nhất - Phần thưởng
Bản thân hoặc đồng minh hạ quái rừng trong phạm vi 700 sẽ nhận 6 Công phép/Tầng
Tích lũy tối đa được 20 tầng

Đường dẫn: Dao Săn Bắn


Đao Tàn Nhẫn - 750

Cần Trừng Phạt để mua. Trong 10 phút đầu tiên giảm 25% sát thương lên lính.

Nội tại duy nhất - Thợ săn:
Tăng 30% sát thương lên quái rừng (Chỉ khả dụng với anh hùng cận chiến), giảm 25% sát thương nhận phải bởi quái rừng (Không bao gồm các sinh vật cổ đại).
Nhận thêm 30% kinh nghiệm và 20% kinh tế khi bản thân hoặc đồng đội diệt quái rừng trong phạm vi 700

Nội tại duy nhất - Du kích:
Khi phụ giúp đồng đội dọn quái rừng và lính bản thân sẽ nhận được 50% vàng và kinh nghiệm mà không ảnh hưởng đến đồng đội.
Hiệu ứng này bị loại bỏ phút thứ 4.
Nếu có nhiều du kích ở một nơi thì chỉ một du kích sẽ có, tác dụng ưu tiên cho người chơi hỗ trợ.

Nội tại duy nhất - Phần thưởng
Bản thân hoặc đồng minh hạ quái rừng trong phạm vi 700 sẽ nhận 2 Công vật lý và 0.5% Giảm hôig chiêu/Tầng
Tích lũy tối đa được 20 tầng

Đường dẫn: Dao Săn Bắn
Rìu Tuần Tra - 750

Cần Trừng Phạt để mua. Trong 10 phút đầu tiên giảm 25% sát thương lên lính.

Nội tại duy nhất - Lửa cháy:
Kỹ năng hoặc đòn đánh thường gây 20 (+1.5% Máu cộng thêm) sát thương phép mỗi giây cho tướng địch. Đồng thời giảm 40 Tốc chạy của chúng trong 3s. (Hiệu ứng này chỉ có tác dụng 1 nửa với anh hùng có tầm đánh xa)
Hồi chiêu: 10s

Nội tại duy nhất - Thợ săn:
Đòn đánh thường hoặc kỹ năng tấn công quái rừng sẽ bốc cháy gây 90 - 440 sát thương thực mỗi 0.5s trong 2s.
Giảm sát thương từ quái rừng đi 25% (Không bao gồm sinh vật cổ đại)
Nhận thêm 30% kinh nghiệm và 20% kinh tế khi bản thân hoặc đồng đội diệt quái rừng trong phạm vi 700

Nội tại duy nhất - Du kích:
Khi phụ giúp đồng đội dọn quái rừng và lính bản thân sẽ nhận được 50% vàng và kinh nghiệm mà không ảnh hưởng đến đồng đội.
Hiệu ứng này bị loại bỏ phút thứ 4.
Nếu có nhiều du kích ở một nơi thì chỉ một du kích sẽ có, tác dụng ưu tiên cho người chơi hỗ trợ.

Nội tại duy nhất - Phần thưởng
Bản thân hoặc đồng minh hạ quái rừng trong phạm vi 700 sẽ nhận 10 Máu tối đa/Tầng
Tích lũy tối đa được 20 tầng. Khi tích lũy đủ 20 tầng sẽ nhận thêm 200 Máu tối đa

Đường dẫn: Lưỡi Đao Tinh Xảo


Vảy Rồng - 750
+ 400 Máu tối đa

Cần Trừng Phạt để mua. 

Nội tại duy nhất - Thợ săn:
Đòn đánh thường hoặc kỹ năng tấn công quái rừng sẽ bốc cháy gây 60 - 130 sát thương thực mỗi 0.5s trong 2s. (Lính sẽ nhận 40% sát thương)
Giảm sát thương từ quái rừng đi 25% (Không bao gồm sinh vật cổ đại)
Nhận thêm 30% kinh nghiệm và 20% kinh tế khi bản thân hoặc đồng đội diệt quái rừng trong phạm vi 700

Nội tại duy nhất - Du kích:
Khi phụ giúp đồng đội dọn quái rừng và lính bản thân sẽ nhận được 50% vàng và kinh nghiệm mà không ảnh hưởng đến đồng đội.
Hiệu ứng này bị loại bỏ phút thứ 4.
Nếu có nhiều du kích ở một nơi thì chỉ một du kích sẽ có, tác dụng ưu tiên cho người chơi hỗ trợ.

Nội tại duy nhất - Phần thưởng
Kỹ năng hoặc đòn đánh thường trúng tướng địch sẽ gây sát thương thực mỗi 0.5s trong 2s. Lượng sát thương thức xác định bởi số tầng. Mỗi 30s sẽ tự động nhận 1 tầng. Mỗi tầng tăng 1 sát thương thực. Tối đa 30 tầng

Đường dẫn: Lưỡi Đao Tinh Xảo
 

Dao Thần Bí - 2160
+ 80 Công phép
+ 5% Giảm hồi chiêu
+ 7% Tốc chạy

Cần Trừng TPhạt để mua. Trong 10 phút đầu tiên giảm 25% sát thương lên lính.

Nội tại duy nhất - Tiếng vang:
Các kỹ năng trúng kẻ địch sẽ phát nổ gây 150 (+25% Công phép) sát thương phép đồng thời để lại một vụ nổ nhỏ trên mặt đất phát nổ liên tiếp gây tổng 200 (+ 10% Công phép) sát thương phép.
Hồi chiêu: 5s

Nội tại duy nhất - Thợ săn:
Tăng 30% sát thương lên quái rừng, giảm 25% sát thương nhận phải bởi quái rừng (Không bao gồm các sinh vật cổ đại).
Nhận thêm 30% kinh nghiệm và 20% kinh tế khi bản thân hoặc đồng đội diệt quái rừng trong phạm vi 700


Nội tại duy nhất - Phần thưởng
Bản thân hoặc đồng minh hạ quái rừng trong phạm vi 700 sẽ nhận 6 Công phép/Tầng
Tích lũy tối đa được 30 tầng

Đường dẫn: Dao Du Kích + Đá Qủy Thần


Đao Tham Tàn - 2160
+ 60 Công vật lý
+ 8% Tốc chạy

Cần Trừng Phạt để mua. Trong 10 phút đầu tiên giảm 25% sát thương lên lính.

Nội tại duy nhất - Sắc nhọn:
Tăng 30 - 100 Xuyên giáp vật lý

Nội tại duy nhất - Thợ săn:
Tăng 30% sát thương lên quái rừng (Chỉ khả dụng với anh hùng cận chiến), giảm 25% sát thương nhận phải bởi quái rừng (Không bao gồm các sinh vật cổ đại).
Nhận thêm 30% kinh nghiệm và 20% kinh tế khi bản thân hoặc đồng đội diệt quái rừng trong phạm vi 700


Nội tại duy nhất - Phần thưởng
Bản thân hoặc đồng minh hạ quái rừng trong phạm vi 700 sẽ nhận 2 Công vật lý và 0.5% Giảm hồi chiêu/Tầng
Tích lũy tối đa được 30 tầngRìu Khổng Lồ - 1960
+ 500 Máu tối đa

Cần Trừng Phạt để mua. Trong 10 phút đầu tiên giảm 25% sát thương lên lính.

Nội tại duy nhất - Lửa cháy:
Kỹ năng hoặc đòn đánh thường gây 100 (+5% Máu cộng thêm) sát thương phép mỗi giây cho tướng địch. Đồng thời giảm 40 Tốc chạy của chúng trong 3s. (Hiệu ứng này chỉ có tác dụng 1 nửa với anh hùng có tầm đánh xa)
Hồi chiêu: 10s

Nội tại duy nhất - Thợ săn:
Đòn đánh thường hoặc kỹ năng tấn công quái rừng sẽ bốc cháy gây 110 - 600 sát thương thực mỗi 0.5s trong 2s.
Giảm sát thương từ quái rừng đi 25% (Không bao gồm sinh vật cổ đại)
Nhận thêm 30% kinh nghiệm và 20% kinh tế khi bản thân hoặc đồng đội diệt quái rừng trong phạm vi 700


Nội tại duy nhất - Phần thưởng
Bản thân hoặc đồng minh hạ quái rừng trong phạm vi 700 sẽ nhận 20 Máu tối đa/Tầng
Tích lũy tối đa được 30 tầng. Khi tích lũy đủ 30 tầng sẽ nhận thêm 600 Máu tối đa

Đường dẫn: Rìu Tuần Tra + Não Đỏ + Não Đỏ


Rồng Rực Cháy - 1980
+ 1100 Máu tối đa
+ 8% Tốc chạy

Cần Trừng Phạt để mua.

Nội tại duy nhất - Thợ săn:
Đòn đánh thường hoặc kỹ năng tấn công quái rừng sẽ bốc cháy gây 60 - 200 sát thương thực mỗi 0.5s trong 2s. (Lính sẽ nhận 40% sát thương)
Giảm sát thương từ quái rừng đi 25% (Không bao gồm sinh vật cổ đại)
Nhận thêm 30% kinh nghiệm và 20% kinh tế khi bản thân hoặc đồng đội diệt quái rừng trong phạm vi 700


Nội tại duy nhất - Phần thưởng
Kỹ năng hoặc đòn đánh thường trúng tướng địch sẽ gây sát thương thực mỗi 0.5s trong 2s. Lượng sát thương thức xác định bởi số tầng. Mỗi 30s sẽ tự động nhận 1 tầng. Mỗi tầng tăng 3 sát thương thực. Tối đa 30 tầng

Đường dẫn: Vảy Rồng + Não Đỏ + Não Đỏ
Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

ads

Ads