CƠ TIỂU MÃN - TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG | VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU

I. GIỚI THIỆU

Vai trò: Đấu Sĩ

Vị trí: Rừng, Đường Đối Kháng

Sát thương: Vật lý


II. KỸ NĂNG

Nội tại - Bắt Cá Một Chút Thôi

Tiểu Mãn sử dụng kỹ năng sẽ tiêu hao kình lực (quyền lực và cước lực), vì thế chỉ cần hơi không để ý một chút cô sẽ ngồi xuống bắt cá, tăng 25% Tốc độ hồi kình lực.
Đồng thời Tiểu Mãn sẽ lấy ra các loại đồ ăn vặt ngầu nhiên hồi lại 80 (+20% Công vật lý) Máu, cho đến gấp 1.5 lần, gấp 2 lần Máu
Tấn công, bị tấn công, di chuyển sẽ kết thúc hiệu ứng này, Tiểu mạn mà chăm chỉ thì không biết bắt cá.

Kỹ năng 1 - Tùy Biến Nhất Thức
Hồi chiêu: 0s                    Năng lượng: 0
Thời gian hồi quyền lực: 9s / 8.6s / 8.2s / 7.8s / 7.4s / 7s
Tiểu Mãn chạy về phía trước, rồi sau đó kéo kẻ địch trước mặt về gần mình, gây 200 (+80% Công vật lý) sát thương vật lý.

Cấp chiêu: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6
Sát thương: 200 / 240 / 280 / 320 / 360 / 400
[Gặp yếu thì tiến - Khi ô kỹ năng ở trạng thái đá]: Sau khi sử dụng kỹ năng này, tái kích hoạt [Tùy Biến Nhất Thức] lần nữa, Tiểu Mãn sẽ nhảy lên không trung rồi tung ra một cước cực mạnh, gây 200 (+125% Công vật lý) (+8% Máu tối đa) của các mục tiêu trong một khu vực thành sát thương vật lý đồng thời hất tung 1s
Mục tiêu trong tâm nhận thêm 50% sát thương.

Cấp chiêu: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6
Sát thương: 200 / 250 / 300 / 350 / 400 / 450
[Lấy tiến làm lùi - Khi ô kỹ năng ở trạng thái đấm]: Sau khi sử dụng kỹ năng này, lập tức sử dụng thêm [Tùy Biến Nhị Thức], Tiểu Mãn sẽ tung ra một chuỗi liên hoàn quyền cước.
Đầu tiên đấm 3 đòn, mỗi đòn gây 150 (+50% Công vật lý) sát thương vật lý, cuối cùng nhảy lên tung một cước, gây sát thương vật lý bằng với 8% Máu tối đa của mục tiêu đồng thời đẩy lui mục tiêu (không có tác dụng khống chế), và hồi phục 50 (+60% Công vật lý) Máu.

Cấp chiêu: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6
Sát thương: 150 / 170 / 190 / 210 / 230 / 250
Hồi phục: 50 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300

Kỹ năng 2 - Tùy Biến Nhị Thức
Hồi chiêu: 0s                Năng lượng: 0
Thồi gian hồi cước lực: 9s / 8.6s / 8.2s / 7.8s / 7.4s / 7s
Tiểu Mãn lộn nhào về phía trước, khéo léo tránh khỏi đòn tấn công của kẻ địch, miễn nhiễm khống chế và được giảm 30% sát thương phải nhận đồng thời hồi phục 50 (+60% Công vật lý) Máu.

Cấp chiêu: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6
Hồi phục: 50 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300
[Gặp mạnh thì lui - Khi ô kỹ năng ở trạng thái lao lên]: Sau khi sử dụng kỹ năng này, tái kích hoạt [Tùy Biến Nhị Thức] lần nữa, Tiểu Mãn nhảy vào mục tiêu gây 200 (+180% Công vật lý) sát thương vật lý
Sau đó mượn lực bật ngược lại và hồi 50 (+60% Công vật lý) Máu, trong khi bật ngược lại cô không thể bị chọn làm mục tiêu và sau đó hồi thêm 15% Máu đã mất.

Cấp chiêu: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6
Sát thương: 200 / 240 / 280 / 320 / 360 / 400
Hồi máu: 50 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300
[Lấy công bù thủ - Khi ô kỹ năng ở trạng thái đá quét]: Sau khi sử dụng kỹ năng này, lập tức sử dụng thêm [Tùy Biến Nhất Thức], Tiểu Mãn lộn ra phía sau mục tiêu sau đó tung ra một cú đá cực mạnh, đẩy lùi mục tiêu, gây 250 (+100% Công vật lý) kèm theo 18% máu đã mất của mục tiêu thành sát thương vật lý.
Nếu cú đá hạ gục mục tiêu cô được hồi lại máu bằng 100 (+60% Công vật lý) cộng thêm 25% kình lực. 

Cấp chiêu: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6
Sát thương: 250 / 300 / 350 / 400 / 450 / 500
Hồi máu: 100 / 160 / 220 / 280 / 340 / 400

Kỹ năng 3 - Chăm Chỉ Một Chút Thôi
Hồi chiêu: 60s / 55s / 50s                    Năng lượng: 0
Tiểu Mãn đột nhiên trở nên chăm chỉ, gây 300 (+80% Công vật lý) sát thương vật lý lên những kẻ địch xung quanh.
Sau khi trở nên chăm chỉ, Tiểu Mãn lập tức hồi lại 1 tầng quyền kình và cước kình, đồng thời gia tăng mức tích lũy kình lực lên 3 tầng. Tiểu Mãn cũng được tăng thêm 20% Tốc chạy và miễn giảm 50% hiệu quả giảm tốc, kéo dài 10s.

Cấp chiêu: 1 / 2 / 3
Sát thương: 300 / 500 / 700

Post a Comment

Previous Post Next Post