[Huy Gồm ] VIỆT HÓA KỸ NĂNG THÁI ẤT CHÂN NHÂN - VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU


Thái Ất Chân Nhân (太乙真人)

I . GIỚI THIỆU

 Vai trò

 Video tham khảo

Ngày ra mắt : 24-11-2016


II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG ( Translator: Jerlly Huy )

Nội tại :

Các đơn vị kẻ địch lân cận (không phải tướng) khi bị hạ gục giúp Thái Ất Chân Nhân và đồng đội xung quanh nhận thêm 20% vàng.


Kỹ năng 1 :

CD: 5 Mana: 65

Thái Ất Chân Nhân sử dụng lò luyện thuốc trong tối đa 5s và có thể gây ra 165/225/285/345/405/465 (+50% công phép cộng thêm) ~ 495/675/855/1035/1215/1395 (+165% công phép) sát thương phép và làm choáng trong 0,5 - 0,75s (+ 0,1s * Cấp chiêu).

Suốt thời gian này, Thái Ất Chân Nhân có thể tự chủ động hoặc chờ hết thời gian để kích hoạt vụ nổ, nhưng thời gian tinh luyện càng lâu, sát thương càng cao và thời gian làm choáng càng lâu, trong quá trình tinh luyện sẽ được tăng 20% Tốc chạy. Đồng thời, Thái Ất Chân Nhân cũng sẽ nhận được 300/350/400/450/500/550 giáp ảo trong quá trình luyện đan.

 Sau khi tinh luyện đạt đến thời gian tối đa, nếu vụ nổ trúng tướng địch sẽ ngay lập tức làm mới chiêu và khởi động lại quá trình luyện đan, hiệu ứng này không gây tiêu tốn năng lượng.


Kỹ năng 2 :

CD: 10 / 9.2 / 8.4 / 7.6 / 6.8 / 6.0 Mana: 65

Thái Ất Chân Nhân tung ra bàn tay theo hướng chỉ định và tự động đu về mục tiêu đầu tiên là kẻ địch chạm phải. Nó cũng sẽ gây ra 450/500/550/600/650/700 (+ 80% phép cộng thêm ) sát thương phép và làm choáng nó trong 1 giây, các xúc tu có thể tóm lấy các vật bẫy.


Kỹ năng 3 :

CD: 70/65/60  Mana: 150


Thái Ất Chân Nhân triệu hồi linh hồn bảo vệ bản thân và đồng minh trong 3 giây, nếu anh hùng chết dưới sự bảo vệ của linh hồn anh ta sẽ hồi sinh tại chỗ sau 2 giây và anh ta sẽ nhận 1600/2350/3100 (+ 200% cộng thêm phép thuật) máu. 

Khi sống lại, nó cũng sẽ gây 600/750/900 (+ 80% phép thuật cộng thêm) sát thương phép lên những kẻ địch xung quanh và giảm 50% tốc độ di chuyển của chúng trong 2 giây .

Nếu không có bất kỳ đồng minh nào được hồi sinh sẽ trả lại 30% hồi chiêu của kỹ năng này.


III. NGỌC & TRANG BỊ THAM KHẢO



Post a Comment

Previous Post Next Post