THÁI VĂN CƠ - TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG | VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU


 Thái Văn Cơ | 蔡文姬

I. GIỚI THIỆU

 Vai trò : Hỗ Trợ

 Video tham khảoII. VIỆT HÓA KỸ NĂNG 

Nội tại - Trường Ca Hàng

Khi Văn Cơ nhận sát thương, cô bé sẽ ngay lập tức tăng 70% Tốc chạy giảm dần trong 2s và phục hồi lại 250 (+ 50% Công phép) Máu mỗi 1s trong 2s.

Hồi chiêu: 10s


Kỹ năng 1 - Tư Vô Tà

Hồi chiêu: 15s / 14.4s / 13.8s / 13.2s / 12.6s / 12s              Năng lượng: 100

Khi Văn Cơ phát nhạc, cô bé sẽ tăng 20% ​​Tốc chạy trong 3s, đồng thời hồi lại 75 (+25% Công phép) Máu cho bản thân và đồng minh mỗi 0.5s trong phạm vi

Bản nhạc kéo dài trong 3s


Hồi phục: 75 / 81 / 87 / 93 / 99 / 105


Kỹ năng 2 - Hồ Già Lạc

Hồi chiêu: 9s                Năng lượng: 70

Thái Văn Cơ phát ra một làn sóng âm theo hướng xác định, sau khi đánh trúng sẽ nảy lên giữa kẻ địch, mỗi lần trúng sẽ gây 250 (+ 40% Công phép) sát thương phép và làm choáng chúng trong 0.75s

Mỗi đợt sóng âm có thể nảy lên tối đa 6 lần và cùng một mục tiêu có thể bị nảy tối đa 2 lần. Lần nảy thứ 2 lên cùng 1 anh hùng đối địch chỉ gây ra 50% sát thương ban đầu và thời gian làm choáng.


Sát thương: 250 / 290 / 330 / 370 / 410 / 450


Kỹ năng 3 - Vong Ưu Khúc

Hồi chiêu: 60s                     Năng lượng: 120

Thái Văn Cơ gảy đàn bao quanh xung quanh, và cứ sau 0.5s sẽ phục hồi 100 (+70% Công phép) Máu cho tướng đồng minh có lượng máu thấp nhất trong phạm vi trong 5s đồng thời tăng 300 (+25% Công phép) giáp vật lý và giáp phép.


Hồi phục: 100 / 150 / 200

Song giáp: 300 / 375 / 450


Thái Văn Cơ - Thiên Lại Huyền Âm

Thái Văn Cơ - Tường Vi Vương Tọa

Thái Văn Cơ - Giáng Sinh Kỳ Tích

Thái Văn Cơ - Cổ Vũ Sân Cỏ

Thái Văn Cơ - Phồn Tinh Ngâm Du

Thái Văn Cơ - Hoa Triêu Như Ước (Hoa Triêu: ngày trăm hoa đua nở 'tương tuyền là ngày 12 tháng 2 hoặc ngày 15 tháng 2 âm lịch là ngày trăm hoa đua nở')Post a Comment

Previous Post Next Post