ĐẠI KIỀU - TIÊU ĐIỂM ANH HUNG | VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU

Đại Kiều (大乔)

Đại Kiều (大乔)

 I . GIỚI THIỆU

Vai Trò : Hỗ Trợ

Vị trí: Hỗ Trợ
II. TIÊU ĐIỂM KỸ NĂNG

Nội tại - Như Dòng Nước Chảy

Đại Kiều và đồng đội gần nhất trong phạm vi 600 sẽ tăng 40~60 Tốc chạy và mức tăng sẽ tăng theo cấp độ anh hùng.


Kỹ năng 1 - Thủy Triều Cá Nhảy

Hồi chiêu: 7s                    Năng lượng: 70

Đại Kiều triệu hồi cá chép bơi theo dòng thủy triều đã chỉ định, gây 575 (+ 57% Công phép) sát thương phép cho kẻ địch và đẩy chúng ra.

Dòng thủy triều vẫn sẽ tồn tại tiếp trong 4s, đồng minh đi qua sẽ được tăng thêm 30% Tốc chạy


Sát thương: 575 / 700 / 825 / 950

Tốc chạy: 30% / 50% / 70% / 90%


Kỹ năng 2 - Biển Định Mệnh

Hồi chiêu: 10s / 9.4s / 8.8s / 8.2s                     Năng lượng: 50

Đại Kiều triệu hồi vòng tròn ma thuật tại vị trí được chỉ định trong 4s.

Sau 4 giây, bản thân Đại Kiều và 1 đồng minh có Máu thấp nhất trong vòng tròn sẽ được dịch chuyển trở lại tế đàn

Khi dịch chuyển trở về sẽ phục hồi toàn bộ năng lượng kèm giải trừ hiệu ứng khống chế và tăng  40% Tốc chạy trong 5s. Tốc chạy sẽ không được gia tăng nếu có kẻ địch trong phạm vi tầm nhìn


Thời gian tăng tốc: 5s / 6s / 7s / 8s

Tăng tốc: 40% / 50% / 60% / 70%


Kỹ năng 3 - Cầu Đoạn Tuyệt

Hồi chiêu: 11s / 10s / 9s / 8s                  Năng lượng: 80

Đại Kiệu triệu hồi thủy triều tại vị trí được chỉ định trong 4s, gây 160 (+18% Công phép) sát thương phép mỗi 0.5s

Kẻ địch chạm vào thủy triều lần đầu tiên ngay khi kỹ năng phát huy sẽ bị im lặng trong .5s


Sát thương: 160 / 205 / 250 / 295


Kỹ năng 4 - Cổng Xoáy Nước

Hồi chiêu: 80s / 70s / 60s                    Năng lượng: 120

Đại Kiều triệu hồi một vòng xoáy nước lớn tại một vị trí chỉ định, gây ra 660 (+ 72% Công phép) sát thương phép lên những kẻ địch trong phạm vi.

Xoáy nước sẽ tồn tại trong 8s, khi xoáy nước tồn tại, tất cả đồng đội sẽ nhận được một nút kỹ năng dịch chuyển đến xoáy nước.

Khi anh hùng của bạn ở trong xoáy nước sẽ được tăng 40% Tốc đánh


Sát thương: 660 / 830 / 1000

Tốc đánh: 40% / 45% / 50%

Post a Comment

Previous Post Next Post