MAI SHIRANUI (BẤT TRI HỎA VŨ)- TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG | VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU


 

I. GIỚI THIỆU

Vai trò : Pháp Sư , Sát Thủ

Sát thương: Phép

Vị trí: Đường Giữa

II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG  

Nội tại:

Cứ sau mỗi 5s Mai Shiranui sẽ cường hóa đòn đánh thường gây 100 (+100% Công phép) sát thương phép, đồng thời đẩy lui kẻ địch đồng thời hồi 10 điểm mội năng

Mai sử dụng kỹ năng xong đều sẽ nhào lộn 1 đoạn, đồng thời tăng 50% tốc độ di chuyển, hiệu quả này giảm dần trong 0.5s.


Kỹ năng 1 :

Hồi chiêu: 10s / 9.2s / 8.4s / 7.6s / 6.8s / 6s            Năng lượng: 70 nội năng

Mai tung cú đá bay lên không trung, gây 550 (+73% Công phép) sát thương phép cho kẻ địch trong 1 phạm vi đồng thời hất tung kẻ địch 0.75s.

Kỹ năng trúng kẻ địch sẽ hồi 25 điểm nội năng.


Kỹ năng 2 :

Thời gian hồi chiêu: 3s

Tiêu hao: 40 nội năng

Mai ném ra 1 chiếc quạt gây 500/590/680/770/860/950(+100% công phép) sát thương phép, giảm 90% tốc độ di chuyển kẻ địch trong 0.5s, đồng thời giảm 50/80/110/140/170/200 điểm phòng ngự phép thuật trong 3s

Kỹ năng trúng kẻ địch sẽ hồi 10 điểm nội năng.


Kỹ năng 3 :

Thơi gian hồi chiêu: 25/22.5/20s

Tiêu hao: 110 nội năng

Mai lao về phía trước gây 800/1000/1200(+110% công phép) sát thương phép và đẩy lui kẻ địch, đồng thời kẻ địch sẽ bị giảm 20%/25%/30% công vật lý kéo dài 2.5s

Kỹ năng mỗi khi trúng 1 kẻ địch sẽ hồi 25 điểm nội năng/mục tiêu.


III . NGỌC THAM KHẢO
Post a Comment

Previous Post Next Post