MAI SHIRANUI (BẤT TRI HỎA VŨ) - TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG | VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU


 

I. GIỚI THIỆU

Vai trò : Pháp Sư , Sát Thủ

Sát thương: Phép

Vị trí: Đường Giữa

II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG  

Nội tại - Nhẫn Phong

Cứ sau mỗi 5s Mai Shiranui sẽ cường hóa đòn đánh thường gây 100 (+100% Công phép) sát thương phép, đồng thời đẩy lui kẻ địch đồng thời hồi 10 điểm mội năng

Mai sử dụng kỹ năng xong đều sẽ nhào lộn 1 đoạn, đồng thời tăng 50% Tốc chạy, hiệu quả này giảm dần trong 0.5s


Kỹ năng 1 - Phi Tường Long Viêm Trận

Hồi chiêu: 10s / 9.2s / 8.4s / 7.6s / 6.8s / 6s            Nội năng: 70

Mai tung cú đá bay lên không trung, gây 550 (+73% Công phép) sát thương phép cho kẻ địch trong 1 phạm vi đồng thời hất tung kẻ địch 0.75s.

Kỹ năng trúng kẻ địch sẽ hồi 25 điểm nội năng.


Sát thương: 550 / 620 / 690 / 760 / 830 / 900


Kỹ năng 2 - Quạt Hoa Bướm

Hồi chiêu: 3s            Nội năng: 40

Mai ném quạt gây 500 (+100% công phép) sát thương phép, giảm 90% Tốc chạy kẻ địch trong 0.5s, đồng thời giảm 50 Giáp phép của đối phương trong 3s

Kỹ năng trúng kẻ địch sẽ hồi 10 điểm nội năng.


Sát thương: 500 / 590 / 680 / 770 / 860 / 950

Giảm giáp phép: 50 / 80 / 110 / 140 / 170 / 200


Kỹ năng 3 - Tất Sát·Nhẫn Phong

Hồi chiêu: 25s / 22.5s / 20s            Năng lượng: 110 nội năng

Mai lao về phía trước gây 800 (+110% Công phép) sát thương phép và đẩy lui kẻ địch, đồng thời kẻ địch sẽ bị giảm 20% Công vật lý kéo dài 2.5s

Mỗi kẻ địch trúng kỹ năng sẽ hồi lại cho bản thân 25 nội năng


Sát thương: 800 / 1000 / 1200

Giảm công vật lý: 20% / 25% / 30%Mai Shiranui - Minh Mị Liệt Diệm

Mai Shiranui - Mị Ngữ

Mai Shiranui - Phi Nguyệt Hành

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

ads

Ads