[Huy Gồm ] VIỆT HÓA KỸ NĂNG DƯƠNG NGỌC HOÀN - VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU

 I. GIỚI THIỆU

 Vai trò : Pháp Sư

Vị trí: Đường Giữa
II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG 

Kỹ năng 1 -  Nghê Thường Khúc

Hồi chiêu: 6s             Năng lượng: 40

Dương Ngọc Hoàn gảy dây đàn, tạo ra tối đa 3 đường sóng âm, sóng âm sẽ chậm rãi truy đuổi các kẻ địch

Gây 285 (+30% Công phép) sát thương phép và giảm 50% Tốc chạy của mục tiêu, duy trì 1s

Sau khi sử dụng kỹ năng, đòn đánh thường tiếp theo của Ngọc Hoàn sẽ gây thêm 190 (+20% Công phép) sát thương phép đồng thời giảm 1s thời gian hồi chiêu của tất cả kỹ năng.

Sóng âm đánh trúng lính hoặc quái rừng sẽ gây thêm 315 (+30% Công phép) sát thương phép


Cấp chiêu: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6

Sát thương sóng âm: 285 / 321 / 357 / 393 / 429 / 465

Sát thương cường hóa: 190 / 214 / 238 / 262 / 286 / 310

Sát thương lên quái: 315 / 360 / 405 / 495 / 540 / 585


Kỹ năng 2 - Hồ Toàn Nhạc

Hồi chiêu: 15s / 14s / 13s / 12s / 11s/             Năng lượng: 70

Dương Ngọc Hoàn gảy dây đàn, tăng 50% Tốc chạy trong thời gian ngắn (giảm dần theo thời gian)

Sau 1.5s kẻ địch trong phạm vi 600 - 800 sẽ phải nhận 250 (+ 40% Công phép) sát thương phép và bị làm choáng trong 0.75s


Cấp chiêu: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6

Sát thương: 250 / 300 / 350 / 400 / 450 / 500


Kỹ năng 3 - Trường Hận Ca

Hồi chiêu: 60s / 55s / 50s             Năng lượng: 100

Dương Ngọc Hoàn giải phóng điệu nhạc, bay lượn trên không (lúc này không thể bị chọn làm mục tiêu) và diễn tấu khúc nhạc.

Diễn tấu kết thúc trong phạm vi 500 sẽ hồi 600 (+80% Công phép) Máu cho đồng đội

Đồng thời sẽ gây 500 (+75% Công phép) sát thương phép cho kẻ địch trong phạm vi trên.


Cấp chiêu: 1 / 2 / 3

Hồi phục: 600 / 900 / 1200

Sát thương: 500 / 750 / 1000


Kỹ năng 4 - Kinh Hồng Điệu

Hồi chiêu: 1sNội tại: Dương Ngọc Hoàn đổi điệu nhạc, sử dụng kỹ năng sẽ tạo ra những hiệu ứng khác nhau.

Phá trận: Sử dụng kỹ năng sẽ gây 100 (+ 20% Công phép) sát thương phép cho kẻ địch trong phạm vi 800. Với các đơn vị không phải anh hùng sẽ chỉ gây 50% hiệu ứng sát thương (Giới hạn 100)

Thanh bình: Sử dụng kỹ năng sẽ hồi phục 35 (+ 7% Công phép) Máu cho đồng đội trong phạm vi 800. Hiệu quả hồi phục chỉ có tác dụng 50% với các đơn vị không phải anh hùng
III. NGỌC THAM KHẢO


Post a Comment

Previous Post Next Post