[Huy Gồm ] VIỆT HÓA KỸ NĂNG LIÊM PHA - VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU


Liêm Pha | 廉颇

 I. GIỚI THIỆU

 Vai Trò :

 Video Tham KhảoII. VIỆT HÓA KỸ NĂNG ( Translator : JH )


 Nội tại:

 Liêm Pha sẽ miễn khống chế khi kỹ năng của mình. Sau khi vào trận, ý chí chiến đấu của Liêm Pha sẽ tăng dần lên, ý chí chiến đấu càng cao thì miễn thương càng nhiều tối đa 20%. Khi tinh thần chiến đấu tràn đầy, Liêm Pha tăng 30% tốc độ đánh. Sau giao tranh, tinh thần chiến đấu giảm dần trong 3s.

Kỹ năng 1 :

CD: 9s

 Liêm Pha tung cước theo hướng chỉ định, gây 150/170/190/210/230/250 (+100% công vật lý) sát thương vật lý lên kẻ địch và hất tung lên không trung 0,5s.

 Bị động: Khi  Liêm Pha sử dụng đòn đánh cơ bản liên tục, đòn đánh cơ bản thứ ba sẽ trở thành một cú đấm thẳng, gây thêm 200/260/320/380/440/500 (+15% công vật lý) sát thương vật lý cho kẻ thù.

Kỹ năng 2 :

CD: 11/10.4/9.8/9.2/8.6/8s

 Liêm Pha truyền sức mạnh của mình xuống mặt đất  làm chậm những kẻ địch xung quanh và các đơn vị không phải anh hùng sẽ dần dần chìm xuống trung tâm khu vực. Sau 1 giây, mặt đất sẽ nứt ra gây 100/125/150/175/200/225 (+100% công vật lý)(+4% máu tối đa) sát thương vật lý cho kẻ địch trong khu vực, càng gần trung tâm thì các mục tiêu phải chịu gấp đôi sát thương. Nếu có đơn vị địch trong khu vực, thời gian hồi chiêu của chiêu 1 sẽ được đặt lại. 


Kỹ năng 3:

CD: 54/45/36s

 Liêm Pha nhảy đến khu vực được chỉ định và đập đất ba lần liên tiếp.

Lần 1: gây 60/90/120 (+60% công vật lý)(+3% máu tối đa) sát thương vật lý và làm chậm 30%

Lần 2: gây 90/120/150 (+90% công vật lý)(+4% máu tối đa) sát thương vật lý và làm chậm 50%

Lần 3: gây 120/150/180 (+150% công vật lý)(+6% máu tối đa) sát thương vật lý và hất tung 1s


III. NGỌC THAM KHẢO

Post a Comment

Previous Post Next Post