[Huy Gồm ] VIỆT HÓA KỸ NĂNG LƯU BANG - VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU

 

Lưu Bang | 刘邦

 I. GIỚI THIỆU

 Vai Trò : Đấu Sĩ , Đỡ Đòn

 Video Tham KhảoII. VIỆT HÓA KỸ NĂNG ( Translator : JH )


 Nội tại:

Trong phạm vi 650 xung quanh Lưu Bang nếu có kẻ địch thì sẽ kích hoạt nội tại chém xa sau mỗi 4s, sát thương phép gây ra bằng 6 - 8% máu tối đa của Lưu Bang.


Kỹ năng 1 :

CD: 9 Mức tiêu thụ: 60

Lưu Bang bật khiên che mình trong 5 giây, khiên có thể trừ 500/650/800/950/1100/1250 (+168) (5% máu tối đa) sát thương và kích nổ quả cầu gây ra 400/500/600/700/800/900 (+ 4% máu tối đa) (+ 0,6% máu tối đa / Lv) điểm sát thương phép. Có thể chủ động kích nổ quả cầu sau 1,5 giây.


Kỹ năng 2 :

CD: 8 tiêu thụ: 70

 Lưu Bang  vung kiếm và lao tới trong khoảng cách 300 ~ 550, gây ra (sát thương cơ bản) 150/180/210/240/270/300 (sát thương cộng thêm) 600 / 720/840 / 960/1080 / 1200(+ 60% công vật lý) sát thương phép lên kẻ địch trên đường và làm choáng 0,5-1 giây. Khoảng cách tích, sát thương đòn đánh và thời gian làm choáng tỷ lệ với thời gian tích. Sau khi vận chiêu 2 giây, cường độ của mỗi hiệu ứng đạt đến giới hạn trên, và trạng thái vận chiêu có thể lưu tối đa 5 giây. Nếu quá trình vận chiêu bị hủy hoặc gián đoạn , thời gian hồi chiều giảm 40%.


Kỹ năng 3:

CD: 60/55/50 tiêu thụ: 140

Lưu Bang chỉ định một đồng đội và bắt đầu niệm chú tại chỗ trong 2,2s. Đồng đội được chỉ định ngay lập tức nhận được một lá chắn 700 (+ 200 * Cấp chiêu) (+ 7,5% Máu tối đa) (+ 2% Máu tối đa * Cấp chiêu), trong giai đoạn này, Lưu Bang và đồng đội sẽ giảm 20% sát thương phải nhận. Sau khi niệm chú, Lưu Bang sẽ dịch chuyển đến vị trí của đồng đội; sau khi dịch chuyển, Lưu Bang sẽ tăng 30% Tốc chạy trong 1,5s.III. NGỌC THAM KHẢO

Post a Comment

Previous Post Next Post