[Huy Gồm ] VIỆT HÓA KỸ NĂNG MỊ NGUYỆT - VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU

Mị Nguyệt | 芈月

  I. GIỚI THIỆU

 Vai Trò :

 Video Tham Khảo
II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG ( Translator : JH )


 Nội tại:


Mỗi khi sử dụng kỹ năng Mị Nguyệt triệu hồi một con quạ đến từ bóng đêm, Quạ sẽ tự động tìm kiếm mục tiêu tấn công và gây ra 50 (+ 7% công phép) sát thương phép và 80 (+14% công phép) sát thương phép cho lính, đồng thời hồi máu lại cho Mị Nguyệt 25 (+ 3% phép thuật). Khi triệu hồi Quạ sẽ hồi phục cho Mị Nguyệt 30 điểm năng lượng, khi đầy năng lượng sẽ tăng 30 tốc chạy và 10% khả năng hồi phục, năng lượng sẽ tự động rút dần theo thời gian, đàn quạ sẽ biến mất khi không còn điểm năng lượng. Tối đa triệu hồi 6 con Quạ.


Kỹ năng 1 :

CD: 10/9.6/9.2/8.8/8.4/8s

 Mị Nguyệt thả quạ bay theo hướng chỉ định, gây 200/220/240/260/280/300 (+ 24% công phép) sát thương phép lên kẻ địch trên đường, có thể sử dụng kỹ năng lần nửa để xuất hiện ở vị trí của con quạ trước khi kết thúc chuyến bay và gây 200/220/240/260/280/300 (+ 24% công phép) sát thương phép lên kẻ địch trong phạm vi. Kỹ năng này sẽ triệu hồi 1 con quạ.


Kỹ năng 2 :

CD: 9s

 Mị Nguyệt thả sợi xích bóng tối theo hướng chỉ định. Sợi xích sẽ được kết nối với kẻ địch đầu tiên trúng phải trong tối đa 4 giây. Sau khi kết nối cứ sau 0,5 giây sẽ rút 10~30 công vật lý và 30~105 công phép thuật của mục tiêu và mục tiêu sẽ bị giảm 2.5% Tốc độ di chuyển, có thể giảm tối đa 20% tốc độ di chuyển. Đồng thời sẽ phục hồi 15/16/17/18/19/20 (+ 2% công phép) máu và gây 25/36/47/58/69/80 (+ 7% công phép) . Hai bên sẽ tách khỏi kết nối nếu vượt quá 1000 khoảng cách.

 Nội tại: Các đòn đánh thường của Mị Nguyệt được tăng sức mạnh, gây ra 40 (+ 100% công vật lý) (+ 20% cộng thêm) sát thương phép và giảm 10% tốc độ di chuyển của mục tiêu, đồng thời tăng 10 điểm năng lượng.


Kỹ năng 3:

CD: 24/22/20

 Mị Nguyệt hòa mình vào bóng tối, tăng 30% tốc độ di chuyển và miễn nhiễm với mọi hiệu ứng trong 2 giây. Khi kỹ năng được kích hoạt và kết thúc, nó sẽ gây ra 400/500/600 (+ 50% phép thuật) sát thương phép lên kẻ địch bên trong phạm vi. Nếu sát thương thứ hai trúng kẻ thù sẽ triệu hồi 1 con quạ.


III. NGỌC THAM KHẢOIV. Cosplay 

Xem thêm : Cosplay Angela Vương Giả Vinh Diệu - Xinh Đẹp Dịu Dàng - Hoàng Trang Pc (hoangtrangpc.blogspot.com)

Post a Comment

Previous Post Next Post