[Huy Gồm ] VIỆT HÓA KỸ NĂNG HẠNG VŨ - VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU


Hạng Vũ | 项羽

  I. GIỚI THIỆU

 Vai Trò : Đỡ Đòn

 Video Tham Khảo
II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG ( Translator : JH )


Nội tại - 

Khi máu của Hạng Vũ dưới 30% và bị tấn công hắn sẽ giảm 40% sát thương nhận vào trong 6 giây.
Hồi chiêu: 90s

Đòn đánh thường của Hạng Vũ sẽ gây thêm sát thương vật lý bằng 6% máu tối đa của tướng địch. Lính/quái gây 400 sát thương vật lý. Gây thêm 6% máu tối đa và 400 sát thương vật lý cho các công trình; mỗi mục tiêu chỉ có thể được kích hoạt một lần sau mỗi 5 giây. 

Kỹ năng 1 - 

CD:11s / 10s / 9s / 8s / 7s / 6s         Năng lượng tiêu thụ: 50

Hạng Vũ lao theo hướng chỉ định, tất cả kẻ địch bị chạm vào sẽ bị đẩy lùi, khi kết thúc va chạm, Hạng Vũ tung ra một nhát kiếm và hất tung địch trong 0,5 giây. Cú lao và chém đều gây 130 (+60% Công vật lý) sát thương vật lý cho mục tiêu.

Cấp chiêu: Lv1 / Lv2 / Lv3 / Lv4 / Lv5 / Lv6

Sát thương: 130 / 160 / 190 / 220 / 250 / 280

Kỹ năng 2 - 

CD: 7 tiêu thụ: 40

Hạng Vũ gầm lên, gây140 (+ 80% công vật lý) sát thương phép lên những kẻ địch xung quanh, đồng thời giảm 30% Tốc chạy của kẻ địch và giảm 25% sát thương gây ra trong 3.5 giây.

Nội tại: Mỗi 1 Giáp vật lý của Hạng Vũ sẽ cộng thêm 1,5-2,5 điểm máu tối đa (tăng theo cấp chiêu)

Cấp chiêu: Lv1 / Lv2 / Lv3 / Lv4 / Lv5 / Lv6

Sát thương: 130 / 160 / 190 / 220 / 250 / 280

Giảm sát thương: 25% / 29% / 33% / 37% / 41% / 45%

Kỹ năng 3 - 

CD: 50/45/40 tiêu thụ: 100

 Hạng Vũ chém ra một thanh kiếm khí gây 500/750/1000 (+ 100% công vật lý) sát thương vật lý cho kẻ địch trên đường và gây thêm 66% sát thương cho kẻ địch trúng phải lưỡi kiếm đồng thời làm choáng trong 1 giây.

Qúa trình chém hạng vũ sẽ tiến vào "bất tử" sẽ không thể bị hạ lúc này

Bị động: Hạng Vũ càng ít máu , sát thương gây ra càng cao, tối đa gấp 2 lần sát thương.


III. NGỌC & TRANG BỊ THAM KHẢO

Post a Comment

Previous Post Next Post