[Huy Gồm ] VIỆT HÓA KỸ NĂNG HẠ HẦU ĐÔN - VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU


Hạ Hầu Đôn | 夏侯惇

 I .GIỚI THIỆU

 Vai Trò : Đỡ Đòn, Đấu Sĩ 

 Video Tham Khảo
II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG ( Translator : JH )


 Nội tại:

Khi lượng máu của Hạ Hầu Đôn thấp hơn 50%, một kỹ năng hoặc đòn đánh thường trúng mục tiêu, nó sẽ phục hồi 4,5% máu tối đa của anh ta trong 8 giây. Thời gian kích hoạt nội tại là 30 giây.


Kỹ năng 1 :

CD:  7 tiêu thụ: 40

 Hạ Hầu Đôn vung một con dao lớn, chém một luồng gió theo hướng chỉ định, gây 240/290/340/390/440/490 (+ 100% công vật lý) sát thương vật lý lên kẻ địch trên đường và giảm 50% tốc độ di chuyển của chúng. trong 2 giây. 

Nếu có tướng địch trúng chiêu, Hạ Hầu Đôn có thể tiếp tục nện dao xuống đất gây 240/290/340/390/440/490 (+ 100% công vật lý) sát thương vật lý và hất văng kẻ địch lên không trung trong phạm vi 1 giây.


Kỹ năng 2 :

CD: 12/11/10/9/8/7 tiêu thụ: 50

Hạ Hầu Đôn gây 200/225/250/275/300/325 (+ 70% công vật lý) sát thương phép lên những kẻ địch xung quanh. Đồng thời, anh ta nhận được một lá chắn bằng 15% máu tối đa của bản thân trong 5 giây. Trong vòng 8 giây sau khi tạo lá chắn, 3 đòn đánh thường kế của Hạ Hầu Đôn sẽ gây thêm 150/180/210/240/270/300 sát thương chuẩn. (Gấp đôi với quái rừng) Đồng thời mỗi đòn trúng đích giảm thời gian hồi của ulti đi 1 giây.


Kỹ năng 3:

CD: 15 Mức tiêu thụ: 80

Hạ Hầu Đôn phóng đao lên phía trước gây 300/425/550 (+118% Công vật lý) sát thương vật lý diện rộng và làm choáng kẻ địch trúng chiêu đầu tiên 1 giây. Sau đó, hắn phóng đến vị trí chiếc đao, gây 300/425/550 (+118% Công vật lý) sát thương vật lý lên các kẻ địch lân cận.


III. NGỌC THAM KHẢO

Post a Comment

Previous Post Next Post