[Huy Gồm ] VIỆT HÓA KỸ NĂNG TRÌNH GIẢO KIM - VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU

  


Trình Giảo Kim | 程咬金

I. GIỚI THIỆU

 Vai Trò : Đấu Sĩ , Đỡ Đòn

 Video Tham Khảo
II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG ( Translator : JH )


 Nội tại:

 Trình Giảo Kim nhận thêm 3-7 điểm sức mạnh công kích vật lý với mỗi lần mất 1% máu tối đa của anh ta. Mức tăng sẽ tăng theo cấp độ anh hùng và các kỹ năng Trình Giảo Kim sẽ tiêu hao 10% máu tối đa hiện tại của anh ta, và chiêu cuối của anh ta tốn 16% máu hiện tại. Mỗi khi kỹ năng được tung ra, 8% máu đã mất sẽ được phục hồi. Quá trình phục hồi kéo dài trong 3 giây.


Kỹ năng 1 :

CD:15 / 14,4 / 13,8 / 13,2 / 12,6 / 12

 Trình Giảo Kim lao mạnh về phía mục tiêu chỉ định và vung một nhát chém kép, gây 120/155/190/225/260/295 (+ 50% công vật lý) sát thương vật lý lên kẻ địch trong phạm vi và gây 50% hiệu ứng làm chậm tồn tại 2 giây. Bị động: Đòn đánh thường của  Trình Giảo Kim trúng tướng địch sẽ giảm kĩ năng này đi 1 giây.


Kỹ năng 2 :

CD: 5

Trình Giảo Kim xoay chiếc rìu kép của mình để chặt kẻ địch, gây hai sát thương lên kẻ địch trong phạm vi, mỗi sát thương gây 125/150/175/200/225/250 (+ 60% công vật lý) sát thương vật lý.

Kỹ năng 3:

CD: 30

Trình Giảo Kim lao vào công lý, hồi 8% sinh lực tối đa mỗi giây và tăng 30% tốc độ di chuyển trong 5 giây.


III. NGỌC THAM KHẢO

Post a Comment

Previous Post Next Post