CAO TIỆM LY - TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG | VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU

  I. GIỚI THIỆU

Vai Trò : Pháp Sư

Vị Trí: Đường Giữa

Sát thương: Phép


II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG 


Nội tại - Ai Ca

Cao Tiệm Ly sẽ nhận 1 ấn Gảy Đàn với mỗi Đòn đánh thường hoặc Kỹ năng.

Với 3 ấn, anh ta sẽ cường hóa đòn đánh thường tiếp theo gây 280 (+80% Công phép) sát thương phép cho kẻ địch trên quỹ đạo của nó


Kỹ năng 1 - Cuồng Ca

Hồi chiêu: 7s                Năng lượng: 80

Cao Tiệm Ly chơi 2 nốt nhạc, khóa 2 kẻ địch xung quanh để gây ra 350 (+47% Công phép) sát thương phép.

Sau khi nốt nhạc chạm vào kẻ địch, nó sẽ nảy về phía những kẻ địch xung quanh, lưu ý nảy nhiều nhất 2 lần.

Khi nhiều nốt trúng cùng một mục tiêu, nốt thứ 2 chỉ gây 30% sát thương.


Cấp chiêu: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6

Sát thương: 350 / 410 / 470 / 530 / 590 / 650


Kỹ năng 2 - Li Ca

Hồi chiêu: 10s / 9.4s / 8.8s / 8.2s / 7.6s / 7s                    Năng lượng: 70

Cao Tiệm Ly giật dây đàn, gây 500 (+ 65% Công phép) sát thương phép lên những kẻ địch xung quanh và giảm 35% Tốc chạy của mục tiêu trong 2s

Mỗi anh hùng trúng đòn sẽ phục hồi lại 125 (+16% Công phép) Máu cho bản thân.


Cấp chiêu: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6

Sát thương: 500 / 560 / 620 / 680 / 740 / 800

Làm chậm: 35% / 40% / 45% / 50% / 55% / 60%

Hồi máu: 125 / 140 / 155 / 170 / 185 / 200


Kỹ năng 3 - Ma Âm Quán Nhĩ

Hồi chiêu: 45s / 40s / 35s                    Năng lượng: 140

Cao Tiệm Ly chơi nhạc điên cuồng mỗi 0.5s gây 200 (+ 20% Công phép) sát thương phép lên những kẻ địch xung quanh trong 5s.

Đồng thời bản thân sẽ nhận được 15% Miễn thương và mỗi anh hùng địch gần đó sẽ nhận thêm 5% Miễn thương.

Khi bắt đầu thực hiện, bản thân sẽ tăng 70% Tốc chạy và giảm dần trong 3s


Cấp chiêu: 1 / 2 / 3

Sát thương: 200 / 275 / 350


Cao Tiệm Ly - Phản Nghịch Ngâm Du

Cao Tiệm Ly - Kim Loại Sóng Trào

Cao Tiệm Ly - Nhạc Rock Tử Vong

Cao Tiệm Ly - Đồ Ngủ Của Rồng

Cao Tiệm Ly - Thiên Tú · Âm Lãng


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

ads

Ads