DOANH CHÍNH - TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG | VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU


Doanh Chính | 嬴政

 I. GIỚI THIỆU

Vai Trò : Pháp Sư

Vị Trí: Đường Giữa

Sát Thương: Phép

 Video Tham Khảo
II. KỸ NĂNG


Nội tại - Vương Giả Phán Quyết

Các đòn đánh thường của Doanh Chính có thể xuyên thủng mục tiêu và gây 120 (+ 100% Công vật lý) (+ 35% Công phép) sát thương phép.

Khi tấn công lên các công trình nó chỉ gây 50% sát thươngKỹ năng 1 - Vương Giả Trừng Trị

CD: 8 Tiêu hao: 70

Doanh Chính triệu hồi Hoàn Kim Kiếm Trận tại khu vực chỉ định kéo dài 2.5s

Mỗi 0.5s sẽ gây 145 (+35% Công phép) sát thương phép và giảm 30% Tốc chạy của đối phương trong 1sKỹ năng 2 - Vương Giả Thủ Ngự

CD: 10 Tiêu hao: 40

Tần Thủy Hoàng kích hoạt lá chắn hấp thụ 300/330/360/390/420/450 (+ 55% cộng thêm phép thuật) sát thương và gây 200/240/280/320/360/400 (+40 % phép) sát thương phép cho kẻ địch xung quanh và xóa sức mạnh tấn công vật lý do trang bị cung cấp trong 2 giây. Đồng thời, Tần Thủy Hoàng tăng 100 điểm tốc độ di chuyển theo thời gian trong vòng 3 giây.

Bị động: Tần Thủy Hoàng tăng 15/20/25/30/35/40 tốc độ di chuyển.


Kỹ năng 3 - Chí Tôn Vương Quyền

CD: 35 Mức tiêu thụ: 120

 Tần Thủy Hoàng thể hiện sức mạnh của bậc đế vương, tăng 20% ​​tốc độ di chuyển trong 5 giây, triệu hồi 90 thanh kiếm bay theo hướng đã định, mỗi kiếm bay ra có thể gây 64/82/100 (+ 8% phép) sát thương phép, Tần Thủy Hoàng có thể sử dụng các kỹ năng khác trong quá trình này.


III. NGỌC THAM KHẢO

Post a Comment

Previous Post Next Post