LAI TÂY ÁO - TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU


 

I, GIỚI THIỆU ANH HÙNG

Vai trò: Xạ thủ

Sát thương: Vật lý

Vị trí: Đường Dưới


II, CHI TIẾT BỘ KỸ NĂNG


Nội tại - Tiểu Hỏa Ưng Nghịch Ngợm"Đòn đánh thường của Lai Tây Áo sẽ gây sát thương trong một phạm vi và gây thêm sát thương tương đương 1% Máu tối đa của mục tiêu.

Tuy nhiên nó có thể bị chặn lại bởi các tướng địch khác. Khi Lai Tây Áo đứng yên bất động sẽ tiến vào trạng thái Giá Pháo, ở trạng thái này sẽ được giảm bớt 25% khoảng cách giữa các đòn đánh thường, di chuyển sẽ thoát khỏi trạng thái Giá Pháo. Kỹ năng 1 - Đạn Cường Hóa Bản Hữu Hạn

Hồi chiêu: 5s

Năng lượng tiêu hao: 65 / 70 / 75 / 80 / 85 / 90

Lai Tây Áo nạp đạn cường hóa cho 3 đòn đánh thường tiếp theo, đòn cường hóa gây sát thương trong phạm vi lớn hơn và gây thêm sát thương tương đương với 1% Máu tối đa + 200 (+15% Công vật lý) Sát thương vật lý.

Cấp chiêu: Lv1 / Lv2 / Lv3 / Lv4 / Lv5 / Lv6
Sát thương: 200 / 216 / 232 / 248 / 264 / 280

Kỹ năng 2 - Anh Hùng Huyền Thoại Xuất Hiện

Hồi chiêu: 12s / 11.6s / 11.2s / 10.8s / 10.4s / 10s

Năng lượng tiêu hao: 70 / 75 / 80 / 85 / 90 / 95

Lai Tây Áo ném một quả bom khói tạo thành một vùng khói mù, ở trong khói mù anh ta và đồng minh được tàng hình trong 3.5s

Đồng thời Lai Tây Áo bay lên không trung nhờ phản lực và nhận được gia tốc bùng nổ trong 0.8s

Khi đang ở trên không có thể sử dụng chiêu 2 mà không phải ném ra bom khói, và đòn đánh thường từ trên không sẽ không bị chặn bởi các tướng địch khác. Kỹ năng 3 - Pháo Hoa Trên Biển Lúc Hoàng Hôn

Hồi chiêu: 45s / 42.5s / 40s

Năng lượng tiêu hao: 100 / 110 / 120

Lai Tây Áo nhảy lên không trung, chọn một tướng địch và bắn 5 quả tên lửa vào mục tiêu, mỗi quả tên lửa gây 400 (+50% Công vật lý) (+8% Máu đã mất) Sát thương vật lý lên các mục tiêu trong vụ nổ.

Khi một mục tiêu bị nhiều tên lửa tấn công liên tục sát thương của tên lửa lên cùng một mục tiêu bị giảm đi 25% sau quả đầu tiên. 

Mỗi tướng địch có thể hứng chịu 1 quả tên lửa thay cho mục tiêu bị khóa. 


III, PHÂN TÍCH SƠ LƯỢC LỐI CHƠI

Sát thương chủ yếu của Lai Tây Áo xuất phát từ các đòn đánh thường cường hóa từ Kỹ năng 1, chúng tôi khuyến nghị tối ưu hóa việc sử dụng sát thương này kết hợp với kỹ năng 2 để tránh cho các anh hùng đỡ đòn chắn sát thương này của bạn.

Tầm đánh thường của Lai Tây Áo ở mức khá xa, xa hơn so với Tôn Thượng Hương và Hoàng Trung, hãy lợi dụng việc này để tối ưu hóa việc dọn lính và cấu máu địch với đạn nổ.

Xét về sát thương Lai Tây Áo sẽ thiên hướng sốc sát thương với kỹ năng là chủ yếu


Combo cơ bản: C2 > C1 > A > A > A > C3

Kỹ năng 2 nhảy lên (tránh việc bị anh hùng khác chặn sát thương) sau đó kích hoạt Kỹ năng1 cường hóa sát thương 3 đòn đánh thường tiếp theo và hạ gục tướng địch với Kỹ năng 3 gây sát thương theo % Máu đã mất.


VI, XÂY DỰNG ANH HÙNG

Bổ trợ khuyên dùng:

Tốc Biến

Gầm thét

Bảng ngọc gợi ý: 

Họa Nguyên x10
Tỷ lệ chí mạng +1.6%

Thú Liệp x6
Tốc đánh +1%
Tốc chạy +1%

Đoạt Tụy x4
Hút máu vật lý +1,6%


Ưng Nhãn x10
Công vật lý +0,9
Xuyên giáp vật lý +6,4

Trang bị gợi ý:V, QUAN HỆ ANH HÙNG

Cộng sự tốt nhất

Yao

Qủy Cốc Tử

Đàn áp anh hùng:

Mai Shiranui - Bất Tri Hỏa Vũ

Liêm Pha

Anh hùng đàn áp:

A Kha

Tôn Thượng Hương


Post a Comment

Previous Post Next Post