[Huy Gồm ] QUAN VŨ - VIỆT HÓA KỸ NĂNG VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU


Quan Vũ | 关羽

 I. GIỚI THIỆU

 Vai Trò : Đấu Sĩ 

 Video Tham Khảo

Ngày ra mắt : 28-06-2016II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG ( Translator : JH )


 Nội tại:

 Cứ 100 khoảng cách Quan Vũ di chuyển sẽ tăng 2% tốc độ di chuyển; khi tiếp tục di chuyển đến khoảng cách 2000, anh ta sẽ chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu.  Quan Vũ đánh thường sẽ đẩy lùi kẻ địch gây thêm sát thương vật lí bằng 10% giá trị máu tối đa của Quan Vũ và tăng 20% ​​tốc độ di chuyển khi di chuyển về phía kẻ thù. Tốc chạy còn 375 trở xuống hoặc bị khống chế sẽ làm mất hiệu ứng này.


Kỹ năng 1 :

CD: 8/7.2/6.4/5.6/4.8/4

Quan Vũ xoay Long Đao gây 215/430/645/860/1075/1290 (+ 127% công vật lý) sát thương vật lý lên những kẻ địch xung quanh. 

 Sẵn sàng chiến đấu : Quan Vũ lao tới vung đao về phía trước gây (100% công vật lý) (10%) Máu tối đa ) điểm sát thương vật lý và chém về phía trước, kẻ thù bị lưỡi đao chém phải chịu 250/500/750/1000/1250/1500 (+ 150% điểm vật lý ) điểm sát thương vật lý.Kỹ năng 2 :

CD: 14

 Quan Vũ giải phóng hiệu ứng khống chế của bản thân và tăng 30% tốc độ di chuyển trong 2 giây.

 Sẵn sàng chiến đấu : Quan Vũ giải phóng hiệu ứng khống chế của bản thân và lao về phía trước hất tung kẻ địch, gây 335 / 470/605/740/875/1010 (+ 112% công vật lý cộng thêm) sát thương vật lý.Kỹ năng 3:

CD: 70/60/50

Quan Vũ kích thích bản thân và sẽ giảm 50% khoảng cách từ 100 xuống còn 50 khoảng cách trong 10 giây.

 Sẵn sàng chiến đấu : Quan Vũ sẽ triệu hồi kỵ binh lao về phía trước và đẩy lùi kẻ thù, và gây ra (+ 100% công vật lý) (+ 10% máu tối đa) III. NGỌC & TRANG BỊ THAM KHẢO


Post a Comment

Previous Post Next Post