[Huy Gồm ] LỘ NA - VIỆT HÓA KỸ NĂNG VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU


  Lộ Na | 露娜

I. GIỚI THIỆU

 Vai Trò :

 Video Tham Khảo

II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG ( Translator : JH )


 Nội tại:

Đòn đánh thường đầu tiên của Luna lên mục tiêu mới sẽ lao đến kẻ thù. Đòn đánh thường thứ ba của Luna sẽ gây thêm 150 (+ 35% điểm cộng thêm) sát thương phép và đánh dấu kẻ địch, Mỗi khi tăng cấp bản thân sẽ tăng 10 điểm sát thương. Luna sẽ tăng 0,03% tốc độ đánh cho mỗi 1 điểm phép thuật.Kỹ năng 1 :

CD: 5 Mức tiêu thụ: 50

Luna vung ánh trăng theo hướng chỉ định, gây 350/430/510/590/670/750 (+ 51% cộng thêm phép) sát thương phép lên kẻ địch trúng phải và đánh dấu kẻ địch.Kỹ năng 2 :

CD:  8 Mức tiêu thụ: 50

Luna sử dụng ánh sáng mặt trăng để kéo những kẻ địch xung quanh lại gần mình, gây 120/135/150/165/180/195 (+ 31% cộng thêm) điểm sát thương phép và làm choáng trong 0,5 giây. Đồng thời, cô nhận được lá chắn sát thương 400/470/540/610/680/750 (+ 80% cộng thêm của phép thuật) và giảm 50% tốc độ di chuyển của kẻ địch trong 2 giây. Kỹ năng sẽ đánh dấu nên những kẻ địch trúng  chiêu. 


Kỹ năng 3:

CD: 25/20/15 Tiêu hao: 70

Luna lướt theo hướng chỉ định, gây 500/625/750 (+ 60% cộng thêm phép) sát thương phép lên kẻ địch trên đường. Nếu Luna lướt lên mục tiêu bị đánh dấu , kỹ năng này sẽ làm mới ngay lập tức.III. NGỌC THAM KHẢO


IV. COSPLAYPost a Comment

Previous Post Next Post