LỮ BỐ - TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG | VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU


Lữ Bố (吕布)

 I. GIỚI THIỆU

Vai trò : Đấu Sĩ , Đỡ Đòn

Vị trí: Đường Đối Kháng

Sát thương: Thực, Vật lý

II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG

 Nội tại - Thao Thiết Huyết Thống

Khi Lữ Bố tấn công 1 tướng địch bằng nhát chém của Phương Thiên Hỏa Kích trong Kỹ năng 1 hoặc Kỹ năng 3, anh ta sẽ được cường hóa trong 8s. Suốt thời gian này anh ta sẽ gây ra sát thương thực.

Khi được cường hóa, Lữ Bố sẽ hồi phục lại cho bản thân (+50% Công vật lý cộng thêm) (+4% Máu đã mất) Máu khi tấn công trúng 1 tướng địch bằng Kỹ năng 1

Trong thời gian này Lữ Bố cũng hồi lại (+25% Công vật lý cộng thêm)(+1% Máu đã mất) Máu bất cứ khi nào anh ta tấn công kẻ địch bằng đòn đánh thường của mình


Kỹ năng 1 - Phương Thiên Họa Trảm

Hồi chiêu: 5s

Lữ Bố chém Phương Thiên Họa Kích theo hình vòng cung gây 500 (+260% Công vật lý cộng thêm) sát thương vật lý. Nếu không trảm trúng tướng địch sẽ lập tức mất đi hiệu ứng cừng hóa

Cấp chiêu: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6

Sát thương: 500 / 635 / 770 / 905 / 1040 / 1175


Kỹ năng 2 - Tham Lang Chi Ác

Hồi chiêu: 8s

Lữ Bố bắt giữ linh hồn của kẻ thù theo hướng đã định giảm 30% Tốc chạy của kẻ địch trong 3s.

Mỗi linh hồn bị bắt giữ sẽ nhận 1 tầng giáp ảo, cộng dồn tối đa 3 lần. Mỗi tầng sẽ cấp khiên chặn 175 (+150% Công vật lý cộng thêm) sát thương.

Lữ Bố sẽ chuyển hóa 25% lượng khiên thành Máu mỗi giây. Nhận 1 Máu cho mỗi 2 điểm Khiên


Cấp chiêu: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6

Khiên: 175 / 220 / 265 / 310 / 355 / 400Kỹ năng 3 - Ma Thần Giáng Thế

Hồi chiêu: 50s

Lữ Bố nhảy lên không trung và nhảy xuống đất sau đó hất tung kẻ địch trong phạm vi lên không trung trong , sau khi tiếp đất Lữ Bố sẽ lập tức vung Phương Thiên Hỏa  gây ra 550 (+ 300% Công vật lý cộng thêm) sát thương vật lý.

Khi đứng trong phạm vi Lữ Bố tăng 150 Song giáp.

Kẻ địch chạm vào rìa phạm vi sẽ chịu 150 (+ 87% Công vật lý cộng thêm) sát thương vật lý và giảm 50% Tốc chạy trong 2s.

Khi tướng địch chạm vào nó, Lữ Bố sẽ được hồi thêm (+ 4% Máu đã mất) (+ 50% Công vật lý cộng thêm) Máu

Nếu kỹ năng này chúng kẻ địch, Lữ Bố sẽ kích hoạt nội tại ngay lập tức.


Cấp chiêu: 1 / 2 / 3

Sát thương: 550 / 800 / 1050

Sát thương rìa: 150 / 200 / 250

Song giáp: 150 / 200 / 250Post a Comment

Previous Post Next Post