[Huy Gồm ] VIỆT HÓA KỸ NĂNG LỮ BỐ - VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU


Lữ Bố (吕布)

 I. GIỚI THIỆU

 Vai trò : Đấu Sĩ , Đỡ Đòn

 Video tham khảo

II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG

 Nội tại :

  Lu Bu có phạm vi tấn công xa hơn so với các tướng đánh cận chiến khác.

  Khi cây kích sơn của Lữ Bố quét trúng kẻ địch ( chiêu 1 trúng địch ), trong 5s kế tiếp các đòn đánh thường sẽ gây 100% công vật lý sát thương chuẩn. Nếu lần quét kích sơn tiếp theo không trúng kẻ địch, nội tại này sẽ bị mất.


Kỹ năng 1:

CD: 5

 Lữ Bố quét cây kích theo hướng chỉ định, gây 650/780/910/1040/1170/1300 (+ 190% công vật lý) sát thương vật lý. Nếu trúng tướng, nội tại thứ 2 được kích hoạt lần chém tiếp theo sẽ gây ra 600/720/840/960/1080/1200 (+ 260% công vật lý cộng thêm) sát thương chuẩn, và mỗi đòn đánh trúng tướng địch sẽ phục hồi 4%máu tổn thất (+ 50% công vật lí cộng thêm) máu.


Kỹ năng 2 :

CD: 8

 Lữ Bố bắt giữ linh hồn của kẻ thù theo hướng đã định giảm 30% tốc độ di chuyển của kẻ địch trong 3 giây. Mỗi linh hồn bị bắt giữ sẽ tăng 175/220/265/310/355/400 (+150% công vật lý cộng thêm) lá chắn, cộng dồn 3 lần. Lá chắn của Lữ Bố sẽ được chuyển thành HP theo thời gian, 25% lá chắn hiện tại được chuyển hóa mỗi giây, và cứ 2 điểm lá chắn sẽ chuyển thành 1 điểm HP.


Kỹ năng 3:

CD: 50

Lữ Bố nhảy lên không trung và rụng xuống đất sau đó hất tung kẻ địch trong phạm vi lên không trung trong 1 giây, sau khi tiếp đất Lữ Bố sẽ lập tức vung cây kích gây ra 550/800/1050 (+ 300% công vật lý cộng thêm) sát thương vật lý.

Khi đứng trong phạm vi Lữ Bố tăng 150/200/225 song giáp. Kẻ địch chạm vào rìa phạm vi sẽ chịu 150/200/250 (+ 87% công vật lý) sát thương vật lý và giảm 50% tốc độ di chuyển trong 2 giây.  Khi tướng địch chạm vào nó, Lữ Bố sẽ được hồi thêm 4% (+ 50% vật lý) điểm sinh lực mà Lữ Bố đã mất. Nếu kỹ năng này chúng kẻ địch, Lữ Bố sẽ kích hoạt nội tại ngay lập tức.


III. NGỌC THAM KHẢOĐăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn