[Huy Gồm ] VIỆT HÓA KỸ NĂNG LỮ BỐ - VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU


Lữ Bố (吕布)

 I. GIỚI THIỆU

 Vai trò : Đấu Sĩ , Đỡ Đòn

Vị trí: Đường Đối Kháng

Sát thương: Thực, Vật lý

II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG

 Nội tại :

Kỹ năng chém Phương Thiên Họa Kích của Lữ Bố đánh trúng tướng địch sẽ cho vũ khí ma kéo dài 5s

Phương Thiên Họa Kích ở trạng thái này sẽ gây sát thực.

Trong trạng thái phụ ma, kỹ năng của Lữ Bố chém Phương Thiên Họa Kích mỗi lần trúng tướng địch sẽ hồi lại cho bản thân (+50% Công vật lý cộng thêm) (+4% Máu đã mất) Máu

Trong trạng thái phụ ma, Lữ Bố mỗi lần phổ công đánh trúng địch nhân, hồi phục (+25% Công vật lý cộng thêm) (+ 1% Máu đã mất) Máu.


Kỹ năng 1 - Phương Thiên Họa Kích

CD: 5

Lữ Bố chém Phương Thiên Họa Kích gây 500 (+260% Công vật lý cộng thêm) sát thương vật lý. Nếu khong trảm trúng tướng địch sẽ lập tức mất đi phụ ma

Sát thương: 500 / 635 / 770 / 905 / 1040 / 1175


Kỹ năng 2 :

CD: 8

Lữ Bố bắt giữ linh hồn của kẻ thù theo hướng đã định giảm 30% tốc độ di chuyển của kẻ địch trong 3 giây.

Mỗi linh hồn bị bắt giữ sẽ nhận 175 (+150% Công vật lý cộng thêm) giáp ảo, cộng dồn 3 lần. Giáp ảo của Lữ Bố sẽ được chuyển thành HP theo thời gian, 25% giáp ảo hiện tại được chuyển hóa mỗi giây, và cứ 2 điểm giáp ảo sẽ chuyển thành 1 điểm máu.

Sát thương: 175 / 220 / 265 / 310 / 355 / 400

Kỹ năng 3:

CD: 50

Lữ Bố nhảy lên không trung và rụng xuống đất sau đó hất tung kẻ địch trong phạm vi lên không trung trong 1 giây, sau khi tiếp đất Lữ Bố sẽ lập tức vung cây kích gây ra 550/800/1050 (+ 300% công vật lý cộng thêm) sát thương vật lý.

Khi đứng trong phạm vi Lữ Bố tăng 150/200/225 song giáp. Kẻ địch chạm vào rìa phạm vi sẽ chịu 150/200/250 (+ 87% công vật lý) sát thương vật lý và giảm 50% tốc độ di chuyển trong 2 giây.  Khi tướng địch chạm vào nó, Lữ Bố sẽ được hồi thêm 4% (+ 50% vật lý) điểm sinh lực mà Lữ Bố đã mất. Nếu kỹ năng này chúng kẻ địch, Lữ Bố sẽ kích hoạt nội tại ngay lập tức.


III. NGỌC THAM KHẢOPost a Comment

Previous Post Next Post