[Huy Gồm ] VIỆT HÓA KỸ NĂNG CHARLOTTE - VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU


 


I.GIỚI THIỆU

 Vai trò : Sát thủ , Đấu sĩ

 Video tham khảo II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG ( Translator: Linh Manh Truong )


Nội tại - Thất Tinh Quang Mang Kiếm

Charlotte sử dụng bất kỳ kỹ năng nào trúng mục tiêu, sẽ cường hóa kỹ năng ở lần sử dụng tiếp theo, đồng thời nhận được 1 tầng dấu ấn, kéo dài 4s.

Tích đủ 3 tầng dấu ấn, đòn đánh thường sẽ cường hóa thành Thất tinh Quang Mang Kiếm, truy kích kẻ địch, liên tục tạo thành 7 kiếm, mỗi kiếm gây 50 (+25% công vật lý) sát thương vật lý và làm chậm 20% Tốc chạy, kiếm thứ 7 sẽ tạo thêm sát thương bằng 12% lượng máu kẻ địch đã mất. 

Trong quá trình tung ra Thất Tinh Quang Mang Kiếm, Charlotte nhận được miễn 35% sát thương nhận vào.

Khi kỹ năng cường hóa trúng kẻ địch sẽ làm giảm 10% tốc đánh, tối đa 2 tầng. Mục tiêu bị giảm tốc đánh mỗi đòn đánh thường sẽ giảm đi 1 lớp giảm tốc đánh


Kỹ năng 1 - Tấn Quang Tam Giác Kiếm

Thời gian hồi chiêu: 8s / 7,8s / 7,6s / 7,4s / 7,2s / 7s

Charlotte tung về phía trước Tấn quang tam giác kiếm, gây  200 (+100% công vật lý) sát thương vật lý cho kẻ địch trên đường đi, đồng thời tăng 80% tốc độ di chuyển giảm dần trong 2s.

Kỹ năng cường hóa: Bỏ qua động tác giơ tay, trực tiếp tung kỹ năng, gây 260 (+130% công vật lý) sát thương vật lý.

Cấp chiêu: Lv1 / Lv2 / Lv3 / Lv4 / Lv5 / Lv6
Sát thương thường: 200 / 230 / 260 / 290 / 320 / 350
Sát thương cường hóa: 260 / 299 / 338 / 377 / 416 / 455

Kỹ năng 2 - Tiền Tiến Phún Tuyền

Hồi chiêu: 6s
Charlotte xung phong về phía trước tạo thành sát thương 6 đoạn mỗi đoạn gây 40 (+15% công vật lý) sát thương vật lý và làm chậm, đồng thời mỗi đoạn hồi 27 (+12% công vật lý) Máu

Cấp chiêu: Lv1 / Lv2 / Lv3 / Lv4 / Lv5 / Lv6
Sát thương thường: 40 / 48 / 56 / 64 / 72 / 80
Hồi máu: 27 / 32 / 37 / 42 / 47 / 52
Hồi chiêu cường hóa: 3 / 2,8 / 2,6 / 2,4 / 2,2 / 2

Kỹ năng 3 - Phá Không Quang Kiếm
Thời gian hồi chiêu: 18s / 15.5s / 13s
Charlotte nhanh chóng vẽ ra 7 đạo kiếm, mỗi đạo kiếm gây 150 (+70% công vật lý) sát thương vật lý và làm chậm 50% di chuyển kéo dài 1s. Từ đạo kiếm thứ 2 trở đi, sát thương chỉ còn 30%. 

Trong thời gian tung ra kỹ năng, Charlotte ở vào trạng thái bá thể (miễn khống chế), đồng thời nhận được miễn 35% sát thương nhận vào.

Kỹ năng cường hóa: Sau khi 7 đạo kiếm thành hình sẽ tạo ra Phá không quang kiếm, gây sát thương cho kẻ địch ở trung tâm thêm 1 lần nữa, đồng thời hất tung 0.75s

Cấp chiêu: Lv1 / Lv2 / Lv3
Sát thương: 150 / 250 / 350
Miễn sát thương: 25% / 30% / 35%


III. NGỌC THAM KHẢO


IV. HÌNH ẢNH VÀ VIDEO
Post a Comment

Previous Post Next Post