LÝ BẠCH - TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG | VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU


 Lí Bạch | 李白

I. GIỚI THIỆU

Vai trò : Sát thủ

Sát thương: Vật lý

Vị trí: RừngII. VIỆT HÓA KỸ NĂNG

Nội tại - Hiệp Khách Hàng

Khi Lý Bạch sử dụng đòn đánh thường để tấn công kẻ địch, anh ta sẽ tích lũy 1 Hào Quang kKiếm trong 3s

Sau khi đủ 4 ​Hào Quang Kiếm, anh ta sẽ vào trạng thái hiệp khách hàng, Tăng 30 Công vật lý và giải trừ phong ấn Thanh Liên Kiếm Ca trong 5s

Tấn công các trụ sẽ không tích lũy Hào Quang Kiếm.

Lỹ Bạch vẫn có thể các điểm cộng dồn mới trong khi cường hóa và làm mới thời gian Hiệp Khách Hàng nếu đạt được 4 điểm cộng dồn


Kỹ năng 1 - Tương Tiến Tửu

Hồi chiêu: 8s / 7.4s / 6.8s / 6.2s / 5.6s / 5                 Năng lượng: 60

Lý Bạch có thể lao tới 2 lần liên tiếp theo hướng chỉ định, gây 350 (+ 110% Công vật lý cộng thêm) sát thương vật lý lên kẻ địch trên đường và gây choáng trong 0.5s đồng thời nhận 1 tầng Hào Quang Kiếm

Lần kích hoạt thứ ba sẽ trở lại vị trí ban đầu, khoảng thời gian giữa mỗi lần lướt không vượt quá 5 giây.


Cấp chiêu: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6

Sát thương: 350 / 395 / 440 / 485 / 530 / 575


Kỹ năng 2 - Thần Lai Chi Bút

Hồi chiêu: 12s / 11.6s / 11.2s / 10.8s / 10.4s / 10s                 Năng lượng: 60

Lý Bạch dùng kiếm chém vòng xung quanh bản thân gây 180 (+ 60% Công vật lý cộng thêm) sát thương vật lý cho kẻ địch trong phạm vi.

Kẻ địch chạm vào vòng tròn kiếm sẽ nhận 300 (+ 100% Công vật lý cộng thêm) sát thương vật lý và giảm 90% Tốc chạy trong 1s.

Đồng thời giảm 100 Giáp vật lý trong 3s.

Lý Bạch sẽ không bị chọn làm mục tiêu khi sử dụng kỹ năng


Cấp chiêu: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6

Sát thương: 180 / 210 / 240 / 270 / 300 / 330

Giảm giáp: 100 / 175 / 250 / 325 / 400 / 475

Sát thương vòng: 300 / 350 / 400 / 450 / 500 / 550


Kỹ năng 3 - Thanh Liên Kiếm Ca

Hồi chiêu: 12s                Năng lượng: 120

Lý Bạch hòa mình với Hào Quang Kiếm chém 5 lần vào vùng chỉ định, mỗi lần chém gây 220 (+50% Công vật lý cộng thêm) sát thương vật lý.

Khi tấn công nhiều tướng địch cùng một lúc sát thương sẽ bị giảm đi 15% cho mỗi mục tiêu, tối đa giảm 30%.

Thanh Liên Kiếm Ca phải được giải trừ phong ấn mới có thể kích hoạt.

Trong quá trình thi triển sẽ không thể bị chọn làm mục tiêu


Cấp chiêu: 1 / 2 / 3

Sát thương: 220 / 270 / 320


III. NGỌC THAM KHẢO
Post a Comment

Previous Post Next Post