[Huy Gồm ] VIỆT HÓA KỸ NĂNG SÁT THỦ AKHA - VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU

 I. GIỚI THIỆU

 Vai trò : Sát thủ

 Video tham khảoII. VIỆT HÓA KỸ NĂNG

Nội tại : 

Đòn tấn công ra phía sau kẻ thù chắc chắn chí mạng và tất cả các đòn tấn công phía trước kẻ thù không chí mạng. Sát thương chí mạng ban đầu của Akha là 125% và mỗi đòn chí mạng là 1% cơ hội sẽ được tăng thêm 0,5% sát thương chí mạng. Akha có thể gây ra tới 2000 sát thương cho các mục tiêu không phải anh hùng.


Kỹ năng 1 :

CD: 4/3.8/3.6/3.4/3.2/3

Akha ngay lập tức vung đôi phi tiêu gai theo hướng xác định để tung ra 2 đòn tấn công, mỗi đòn gây 150/170/190/210/230/250 (+ 65% công vật lý cộng thêm) sát thương vật lý.


Kỹ năng 2:

CD: 9/8.6/8.2/7.8/7.4/7

Akha nhanh chóng di chuyển theo hướng chỉ định, sau khi đến điểm kết thúc lập tức tấn công kẻ địch gần đó (ưu tiên mục tiêu có lượng máu thấp nhất), tăng 40% tốc độ đánh trong 3 giây, gây 270/306/342/ 378/414/450 (+ 90% công vật lý cộng thêm)sát thương vật lý và đánh dấu mục tiêu trong 10 giây. Mỗi lần Akha tấn công mục tiêu bị đánh dấu, nó sẽ giảm 50% tốc độ di chuyển của mục tiêu trong 1 giây . Khi Akha bị tấn công bởi mục tiêu bị đánh dấu, sát thương lên Akha sẽ giảm 30%; Akha chỉ có thể đánh dấu một kẻ thù tại một thời điểm.


Kỹ năng 3:

CD: 20/18/16

Akha đi vào trạng thái vô hình, khi ở trạng thái vô hình, cô phục hồi 110/160/210 (+ 25% công vật lý cộng thêm) máu và tăng 40% tốc độ di chuyển trong 3 giây khi ở Vô hình. Khi tấn công, trạng thái tàng hình sẽ biến mất, tăng 120/140/160 sát thương trong vòng 3 giây, đồng thời tăng 30% tốc độ di chuyển mỗi khi gây sát thương lên kẻ địch trong 1 giây.

 Nội tại: Làm mới thời gian hồi của tất cả các kỹ năng khi hạ gục tướng hoặc hỗ trợ.


III. NGỌC THAM KHẢO
Post a Comment

Previous Post Next Post