LAN LĂNG VƯƠNG - TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG | VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU I. GIỚI THIỆU

Vai trò : Sát Thủ

Vị trí: Trợ Thủ, Rừng

Sát thương: Vật lýII. VIỆT HÓA KỸ NĂNG

Nội tại - Bí Kỹ · Cự Ý

Lan Lăng Vương di chuyển hướng về phía kẻ địch sẽ tăng 20% Tốc chạy


Kỹ năng 1 - Bí Kỹ · Phân Thân

Hồi chiêu: 5s                    Năng lượng: 50 

Lan Lăng Vương dùng dao chém kẻ địch xung quanh gây 220 (+85% Công vật lý) sát thương vật lý

Đồng thời triệu hồi 1 phân thân tấn công ngẫu nhiên 1 kẻ địch gần đó. Lan Lăng Vương và phân thân gây cùng 1 lượng sát thương. 


Sát thương: 220 / 265 / 310 / 355 / 400 / 445


Kỹ năng 2 - Bí Kỹ · Ảnh Thực

Hồi chiêu: 9.6s / 8.8s / 8s / 7.2s / 6.4s / 5.6s            Năng lượng: 60 

Lan Lăng Vương ném 1 con dao găm về phía trước gây 165 (+57% Công vật lý) sát thương vật lý cho kẻ địch trên đường đi

Đồng thời lgiảm 90% Tốc chạy giảm dần trong 2s.

Kẻ địch trúng dao sẽ bị đánh dấu trong vòng 3s, khi Lan Lăng Vương dùng kỹ năng hoặc đánh thường thêm lần nữa sẽ bị choáng 1s

Đồng thời Lan Lăng Vương sẽ hồi phục lại cho bản thân 140 (+60% Công vật lý) Máu

Sau 3s dao găm đánh dấu biến mất kẻ địch sẽ chịu sát thương vật lý bằng 24% lượng máu đã mất. 

Dao găm phi trúng tướng địch sẽ lập tức dừng lại. 


Sát thương: 165 / 186 / 207 / 228 / 249 / 270

Hồi phục: 140 / 168 / 196 / 224 / 252 / 280


Kỹ năng 3 - Bí Kỹ · Ám Long

Hồi chiêu: 24s / 22s / 20s                Năng lượng: 100

Lan Lăng Vương xung phong theo hướng chỉ định gây 660 (+188% Công vật lý) sát thương vật lý cho kẻ địch trên đường đi.


Sát thương: 660 / 830 / 1000Kỹ năng 4 - Bí Kỹ · Ẩn Nấp

Hồi chiêu: 24s                Năng lượng: 0

Lan Lăng Vương sử dụng kỹ năng sau 1.5 sẽ tàng hình, kéo dài 30s đồng thời tăng 20% Tốc chạy trong 5s.

Khi hiện thân, Lan Lăng Vương sẽ tăng 50% Tốc đánh trong 5s.

Khi tàng hình, nếu Lan Lăng Vương ở gần kẻ địch quá 3s sẽ lập tức hiện thân.
Lan Lăng Vương - Đao Phong Bóng Tối

Lan Lăng Vương - Ẩn Đao

Lan Lăng Vương -Thợ Săn Hắc Ám [Nhãn: Sử Thi - Chất lượng: Sử Thi]

Lan Lăng Vương  - [Phụ Kiện Đa Sắc Chiến Lệnh 33] Thợ Săn Đêm Tối


Lan Lăng Vương - Thợ Săn Thuần Ma [Trang phục chiến lệnh S17]

Lan Lăng Vương - Đối Đầu Hẹn Ngầm [Nhãn: Tình Nhân Giới Hạn - Chất lượng: Truyền Thuyết]

Lan Lăng Vương - Kim Đình Chi Tử [Trang phục thưởng hạng S28]

Lan Lăng Vương - Ảnh Long Thiên Tiêu [Nhãn: Giới Hạn - Chất lượng: Truyền Thuyết]Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

ads

Ads