TÔN TẪN - TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG | VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU


 I. GIỚI THIỆU

Vai trò : Hỗ Trợ

Vị trí: Hỗ Trợ

Sát thương: PhépII. VIỆT HÓA KỸ NĂNG

 Nội tại - Thời Gian Cát Chảy

Tung kỹ năng bất kỳ sẽ giúp Tôn Tẫn tăng 30% Tốc chạy trong 2s.


Kỹ năng 1 - Bom Nổ Thời Gian

Hồi chiêu: 7s / 6.8s / 6.6s / 6.4s / 6.2s / 6s            Năng lượng: 60

Tôn Tẫn ném một quả bom theo hướng chỉ định, gắn nó vào mục tiêu và phát nổ sau 3s.

Khi dính vào mục tiêu, nó gây 180 (+ 18% Công phép) sát thương phép.

Khi phát nổ sẽ gây 540 (+ 54% Công phép) sát thương phép lên kẻ địch trong phạm vi và giảm 40% Tốc chạy của chúng trong

Kích hoạt ulti sẽ làm bom nổ ngay lập tức.


Sát thương dính bom: 180 / 225 / 270 / 315 / 360 / 405

Sát thương nổ: 540 / 675 / 810 / 945 / 1080 / 1215


Kỹ năng 2 - Chấn Động Thời Gian

Hồi chiêu: 13s / 12.4s / 11.8s / 11.2s / 10.6s / 10s          Năng lượng: 60

Tôn Tẫn kích hoạt lực lượng thời gian giúp bản thân và đồng minh tỏng khu vực tăng 40% Tốc chạy kéo dài trong 2s

Sau khi hết thời hạn sẽ quay ngược thời gian và hoàn trả lại (50% sát thương phải chịu trong khoảng thời gian đó) Máu và trả lại 50% năng lượng đã tiêu hao.

Nội tại: Tôn Tẫn được tăng 5% Giảm hồi chiêu


Tăng tốc: 40% / 44% / 48% / 52% / 56% / 60%

Giảm hồi chiêu: 5% / 7% / 9% / 11% / 13% / 15%


Kỹ năng 3 - Thời Gian Trôi Đi

Hồi chiêu: 45s/ 40s / 35s                  Năng lượng: 100

Tôn Tẫn ném một quả bom cường hóa theo hướng chỉ định tới điểm xa nhất hoặc chạm pahir kẻ thù sẽ mở ra từ trường thời gian

Gây ra 500 (+ 45% Công phép) sát thương phép và giảm 50% Tốc chạy trong phạm vi đồng thời khiến chúng bị câm lặng 1s.

Trường lực sẽ tồn tại trong 5s sau đó phát nổ gây ra 1500 (+ 135% Công phép) sát thương phép lên kẻ thù trong phạm vi.


Sát thương mở: 500 / 625 / 750

Sát thương nổ: 1500 / 1875 / 2250

III. NGỌC THAM KHẢO

Post a Comment

Previous Post Next Post