[Huy Gồm ] VIỆT HÓA KỸ NĂNG TÔN TẪN - VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU


Tôn Tẫn | 孙膑

 I. GIỚI THIỆU

 Vai trò : Hỗ Trợ

 Video tham khảoII. VIỆT HÓA KỸ NĂNG

 Nội tại :

Tung kỹ năng bất kỳ sẽ giúp tôn tẫn tăng 30% tốc chạy trong 2 giây.


Kỹ năng 1 :

 CD: 7s / 6,8s / 6,6s / 6,4s / 6,2s / 6s            Năng lượng tiêu hao: 60

Tôn Tẫn ném một quả bom theo hướng chỉ định và gắn nó vào mục tiêu .Khi dính vào mục tiêu, nó gây 180/225/270/315/360/405 (+ 18% Công phép) sát thương phép . Sau 3 giây phát nổ và gây 540/675/810/945/1080/1215 (+ 54% Công phép) sát thương phép lên kẻ địch trong phạm vi và giảm 40% tốc độ di chuyển của chúng trong 2 giây. Kích hoạt ulti sẽ làm bom nổ ngay lập tức.


Kỹ năng 2 :

CD: 11s / 10.8s / 10.6s / 10.4s / 10.2s / 10s           Năng lượng tiêu hao: 60

 Kích hoạt sẽ tăng tốc độ di chuyển của đồng minh trong khu vực thêm 40% / 44% / 48% / 52% / 56% / 60% và rút ngắn 20% thời gian hồi chiêu, kéo dài trong 2 giây . Sau khi hết thời hạn, nó sẽ quay ngược thời gian và trả lại 50% sát thương phải chịu trong khoảng thời gian đó và trả lại 50% năng lượng đã tiêu hao trong thơi gian trên.

Nội tại: Tôn Tẫn được giảm 5% / 8% / 11% / 14% / 17% / 20% giảm hồi chiêu

Kỹ năng 3:

CD: 45/40/35  Mana: 100

Sun Bin ném một quả bom cường hóa theo hướng chỉ định và gây ra 500/625/750 (+ 45% Công phép) sát thương phép lên kẻ địch bên trong phạm vi và giảm 50% Tốc độ di chuyểnđồng thời kẻ địch trong phạm vi sẽ bị câm lặng 1 giây. Trường lực sẽ tồn tại trong 5 giây, và sau 5 giây, nó sẽ phát nổ và gây ra 1500/1875/2250 (+ 135% Công phép) sát thương phép lên kẻ thù trong phạm vi.


III. NGỌC THAM KHẢO

Post a Comment

Previous Post Next Post