[Huy Gồm ] VIỆT HÓA KỸ NĂNG TƯỚNG DIỆU - VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU

 I. GIỚI THIỆU

 Game : Vương Giả Vinh Diệu

 Vai trò : Đấu Sĩ

 Video tham khảoII. VIỆT HÓA KĨ NĂNG ( Translator : Linh Manh Truong )

Nội tại :

Các kỹ năng của Diệu sẽ tích lũy Tinh thần chi lực.

Kỹ năng trúng kẻ địch Diệu sẽ hồi 2% lượng máu tối đa

Khi Tinh thần chi lực tích đủ, trong vòng 3s Diệu sẽ có được 1 lần cường hóa kỹ năng. Tung ra kỹ năng cường hóa, đòn đánh thường tiếp theo sẽ gây ra thêm 70 (+20% công vật lý) sát thương vật lý.


Kỹ năng 1 :

CD: 2s

Diệu nhanh chóng xoay vòng lưỡi kiếm xung quanh, gây ra 160/224/288/352/416/480 + (100% công vật lý) sát thương vật lý

Kỹ năng cường hóa: Sau khi Diệu tung ra kỹ năng này, Tinh thần chi lực sẽ tung ra 1 lần kỹ năng nữa. Khi Diệu và Tinh thần chi lực sử dụng kỹ năng đồng thời trúng mục tiêu Diệu sẽ được tăng 30/40/50/60/70/80 % tốc độ đánh.Kỹ năng 2:
CD: 7s

Diệu nhanh chóng di chuyển vòng qua phía bên trái, gây sát thương cho kẻ địch trên đường đi 100/120/140/160/180/200 (+50% công vật lý) sát thương vật lý và gây hiệu ứng làm chậm 50% giảm dần theo thời gian, kéo dài 1/1.2/1.4/1.6/1.8/2s

Kỹ năng cường hóa: Tương tự như kỹ năng thường, nhưng Diệu sẽ di chuyển vòng về phía bên phải. Tinh thần chi lực sẽ tung ra kỹ năng vòng về phía bên trái. Khi Diệu và Tinh thần chi lực đồng thời trúng mục tiêu sẽ gây hất tung 0.75-1.25s.


Kỹ năng 3:
CD: 15/12/9s

Diệu giải phóng năng lượng trở về vị trí tại 2s trước (Cự ly tối đa 600), xóa bỏ tất cả Tinh trần, gây sát thương cho kẻ địch trên đường đi 250/375/500 (+ 100% công vật lý) sát thương phép thuật.

Kỹ năng cường hóa: Tinh thần chi lực sẽ mô phỏng kỹ năng thi triển. Khi Diệu và Tinh thần chi lực đồng thời trúng mục tiêu sẽ gây làm chậm 50% di chuyển trong 2s.

Bị động bổ sung: Diệu chuyển hóa 40% sát thương nhận vào thành Tinh trần và sẽ tính vào 2s sau.

III. NGỌC THAM KHẢO
Post a Comment

Previous Post Next Post