[Huy Gồm ] TRƯƠNG LƯƠNG - VIỆT HÓA KỸ NĂNG VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU

 


Trương Lương | 张良

 I. GIỚI THIỆU

 Vai Trò :

 Video Tham Khảo
II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG ( Translator : Thảo Nguyên )


 Nội tại: Ngôn linh - Chú lệnh

Nếu thời gian gây sát thương từ kỹ năng hoặc hai đòn đánh thường liên tiếp của Trương Lương lên một kẻ địch ít hơn 1.5 giây, thời gian cách nhau giữa lần sát thương này được coi là "trạng thái liên tục công kích", trạng thái này mỗi lần tích đầy 1.2 giây, sẽ gây thêm 140(+50% công phép) điểm sát thương chuẩn lên kẻ địch, sát thương này tăng 10 điểm theo mỗi cấp tướng.


Kỹ năng 1 :Ngôn linh - Thành lũy. 

Thời gian hồi chiêu: 11/10.6/10.2/9.8/9.4/9. Tiêu hao: 80.

Trương Lương dùng quyển sách Ngôn linh triệu hoán 4 bức tường phép thuật thẳng hàng,nếu kẻ địch đi vào sẽ bị làm choáng 0.75 giây và 0.5 giây sau giảm 50% tốc chạy, đồng thời phá vỡ bức tường. Kẻ địch chạm phải bức tường nhiều lần, sát thương sẽ giảm 50%, sẽ không bị làm choáng nữa, nhưng sẽ chịu hiệu ứng giảm 50% tốc chạy trong 1.25 giây


Kỹ năng 2 : Ngôn linh - Mệnh số.

 Thời gian hồi chiêu: 2. Tiêu hao: 80.

Trương Lương sử dụng quyển sách Ngôn linh triệu hồi trận pháp ăn mòn, mỗi 0.5 giây trận pháp sẽ gây 120/144/158/192/216/240(+17% công phép) điểm sát thương phép thuật lên kẻ địch bước vào, có thể tồn tại tối đa 2 trận pháp cùng lúc (trận pháp sẽ gây thêm 50% sát thương lên lính và quái rừng). Mỗi 12 giây có thể tích trữ một trận pháp (chịu ảnh hưởng của giảm hồi chiêu), tối đa tích trữ 3 lần, mỗi trận pháp duy trì 5.5 giây. Trong trận pháp, Trương Lương tăng 60 điểm tốc chạy. Pháp trận có thể cung cấp tầm nhìn.


Kỹ năng 3: Ngôn linh - Thao túng.

 Thời gian hồi chiêu: 40/35/30. Tiêu hao: 130.

Trương Lương dùng quyển sách Ngôn linh bắt lấy một tướng địch, duy trì 2.2 giây, khi đó mỗi 0.5 giây gây 120/150/180(+15% công phép) điểm sát thương phép thuật, đồng thời liên tục áp chế đối phương. Sau khi kỹ năng hoàn toàn được giải phóng, sẽ sinh ta một khu vực pháp thuật dưới chân mục tiêu, gây 240/300/369(+30% công phép) điểm sát thương phép thuật và làm choáng 0.75 giây lên kẻ địch bước vào.


III. NGỌC THAM KHẢO

Post a Comment

Previous Post Next Post