VÕ TẮC THIÊN - TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG | VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU


Võ Tắc Thiên | 武则天

I. GIỚI THIỆU

Vai Trò : Pháp Sư

Vị Trí: Đường Giữa

Sát thương: Phép 


II. KỸ NĂNG ANH HÙNG

 Nội tại - Cô Gái Của Thiên Mệnh

Sau khi Võ Tắc Thiên rời khỏi giao tranh sẽ tăng 50 Tốc chạy và hồi phục 2% Năng lượng tối đa mỗi giây.

Thời gian kích hoạt hiệu ứng nội tại rời giao tranh là 3sKỹ năng 1 - Huy Quang Nữ Đế

Hồi chiêu: 3s            Năng lượng: 60

Võ Tắc Thiên phóng ra quả cầu năng lượng theo hướng chỉ định và phát nổ sau khi trúng kẻ địch, gây 360 (+ 47% Công phép) sát thương phép lên kẻ địch trong phạm vi.

Sau khi Võ Tắc Thiên tung ra hai kỹ năng bất kỳ chiêu này sẽ được cường hóa gấp đôi sát thương và hất tung mục tiêu 0,75 giây. Tồn tại trong 3 giây. 


Cấp chiêu: Lv1/ Lv2 / Lv3 / Lv4 / Lv5 / Lv6

Sát thương: 360 / 420 / 480 / 540 / 600 / 660Kỹ năng 2 - Uy Nghiêm Nữ Đế

Hồi chiêu: 8s / 7.6s / 7.2s / 6.8s / 6.4s / 6s             Năng lượng: 90

Võ Tắc Thiên đánh bật lại những kẻ địch xung quanh và gây cho chúng 250 (+ 30% Công phép) sát thương phép.

Nếu kỹ năng trúng kẻ thù sẽ tăng 30% Tốc chạy trong 1s. Kẻ địch trúng phải sẽ giảm 30% Tốc chạy trong 2s.


Cấp chiêu: Lv1/ Lv2 / Lv3 / Lv4 / Lv5 / Lv6

Sát thương: 250 / 280 / 310 / 340 / 370 / 400

Tốc chạy: 30% / 34% / 38% / 42% / 46% / 50%Kỹ năng 3 - Sinh Sát Dữ Đoạt

Hồi chiêu: 80s / 70s / 60s             Năng lượng: 150

Võ Tắc Thiên triệu hồi vòng ma thuật dưới chân tất cả tướng địch và kích nổ, gây 750 (+ 75% Công phép) sát thương phép lên những kẻ địch trong phạm vi và làm choáng 1s, sau đó sẽ có được tầm nhìn của tất cả kẻ địch trong 3s.


Cấp chiêu: Lv1/ Lv2 / Lv3

Sát thương: 750 / 925 / 1100


III. NGỌC THAM KHẢO

Post a Comment

Previous Post Next Post