[Jerlly Huy ] VIỆT HÓA KỸ NĂNG TƯỚNG TÂY THI - VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU


  I. GIỚI THIỆU
 Vai Trò : Pháp Sư
Ngày Ra Mắt : 

 Video Tham KhảoII. VIỆT HÓA KỸ NĂNG ( Translator :  )

 Nội tại:

Sát thương kỹ năng của Tây Thi tăng dần theo khoảng cách giữa nàng và tướng địch, mỗi 100 điểm khoảng cách tăng 5% sát thương, tăng tối đa 40%.Kỹ năng 1 :

Hồi chiêu: 11s / 10.8s / 10.6s / 10.4s / 10.2s / 10s            Năng lượng: 40

 Tây Thi ném pháp khí về vị chí được chỉ định, gây 120 (+18% Công phép) sát thương phép thuật cho kẻ địch trong phạm vi và kéo mục tiêu về hướng pháp khí,
Đồng thời đánh dấu lên một tướng địch, trong vòng 5 giây nếu Tây Thi sử dụng kỹ năng 1 thêm một lần nữa thì có thể di chuyển tướng địch bị đánh dấu theo hướng chỉ định. Nếu kẻ địch cách Tây Thi quá xa thì sẽ không bị ảnh hưởng. 
-Kỹ năng 1 có thể gây gấp đôi sát thương với đơn vị không phải tướng.


Kỹ năng 2 :

CD: 7s

 Tây Thi ném ra một quả cầu năng lượng, gặp quái rừng sẽ dừng lại, mỗi 0.5 giây nó sẽ gây 200/240/280/320/360/400(+36% công phép) cho kẻ địch xung quanh, kẻ địch đầu tiên trúng chiêu sẽ giảm 30% tốc độ di chuyển trong 1.5 giây; nếu nhiều lần đánh trúng một mục tiêu, sát thương sẽ giảm 25%. 2 giây sau quả cầu năng lượng sẽ phát nổ, tạo thành 150/180/210/240/270/300(+27% công phép) sát thương phép thuật, kẻ địch trong vòng sẽ chịu gấp đôi sát thương. Kỹ năng 3:

CD: 45/40/35s


Tây Thi nhận được trạng thái cường hóa trong 8 giây và lập tức hồi lại kỹ năng 1.
-Trong thời gian cường hóa, kỹ năng 1 có thể khống chế kẻ địch di chuyển liên tục hai lần; đồng thời thời gian hồi chiêu của kỹ năng 2 sẽ giảm một nửa. 
-Khi khởi động kỹ năng 3, Tây Thi được tăng 50% tốc chạy trong vòng 0.5 giây.III. NGỌC & TRANG BỊ THAM KHẢOTrang Bị :Ngọc : 

IV. HÌNH ẢNH & VIDEO

Post a Comment

Previous Post Next Post