[Huy Gồm ] - VIỆT HÓA KỸ NĂNG MINH THẾ ẨN VGVD | VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU

 VIỆT HÓA KỸ NĂNG MINH THẾ ẨN VGVD | VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU


 I. GIỚI THIỆU

 Game : Vương Giả Vinh Diệu

Vai Trò : Hỗ Trợ

 Video Tham Khảo

Ngày ra mắt : 13.12.2017II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG ( Translator : Tran Phuong Thao )
 Nội tại: Đại Cát Đại Lợi


Sau mỗi 5s đòn đánh thường sẽ được cường hóa gây 300 (+15% công phép) sát thương phép ở phạm vi xa hơn, khi đòn cường hóa gây sát thương sẽ hồi lại 225 (+22% công phép) máu cho đồng đội được liên kết và 150 (+15% công phép) máu cho bản thân, hiệu ứng hồi máu giảm còn 2/3 với mục tiêu không phải tướngKỹ năng 1 : Lâm Quái - Vô Ưu

CD: 3 Tiêu hao 50


Dùng để liên kết với đồng đội/kẻ thù bằng vũ khí ma thuật, giúp tăng 24 (+9*Cấp chiêu) (+6% Công phép) tấn công vật lý và 36 (+12*Cấp chiêu) (+10% Công phép) tấn công phép thuật ( bị ảnh hưởng bởi cách tăng phép thuật và cấp độ của kỹ năng Sư quái - Phi Dực ) và 5% tốc độ di chuyển cho đồng minh, giảm 50 - 110 (+9% công phép) công vật lý và 75 - 165 (+13% công phép) công phép nếu là địch kèm làm chậm 15%, tự cường hóa bản thân bằng 2/3 sức mạnh vật lí, sức mạnh phép thuật ( không bị loại bỏ khi bị đứt liên kết ) và tăng 5% tốc độ di chuyển. Nếu mục tiêu là kẻ địch , nó cũng sẽ gây ra 100/120/140/160/180/200 (+ 20% phép thuật cộng thêm sau mỗi 0,5 giây) sát thương phép thuật, đồng thời gây thêm 100% sát thương cho kẻ địch chạm phải chuỗi linh hồn, Nếu mục tiêu là đồng đội, tốc độ đánh sẽ tăng 15% / 18% / 21% / 24% / 27 % / 30%. Ảnh hưởng của thuộc tính có thể được chuyển thành tăng/giảm 36% - 54% phòng thủ vật lí và phép thuật của đồng đội / kẻ thù được kết nối ( Ảnh hưởng từ cấp độ kỹ năng Sư Quái - Phi Dực ) , Mục tiêu được kết nối bởi chuỗi linh hồn sẽ hiển thị phạm vi tầm nhìn . Chỉ kết nối với một mục tiêu ( địch hoặc đồng đội )Kỹ năng 2 : Sư Quái - Phi Dực

CD: 3s Tiêu hao : 50


Thay đổi trạng thái chiêu thức thứ nhất của Minh Thế Ẩn , nếu như Lâm Quái - Vô Ưu của MTA giúp đồng đội / kẻ địch tăng / giảm công kích, thì Sư Quái - Phi Dực giúp thay đổi trạng thái của chiêu thức này thành tăng / giảm phòng thủ của đồng đội hoặc kẻ địch. Sử dụng kỹ năng này khiến cho liên kết với đồng đội hoặc kẻ địch tăng 30~90 (+6% công phép) công vật lý và 45~135 (+10% công phép) công phép cho đồng đội, giảm 50~110 (+9% công phép) công vật lý và 75~165 (+13% công phép) công phép cho kẻ địch, đồng thời cường hóa bản thân 2/3 giá trị này và giúp đồng đội tăng tốc đánh. Thay đổi trạng thái phòng thủ: tăng / giảm đồng đội / kẻ thù được kết nối 20% (+2%*Cấp chiêu) phòng thủ vật lý và phép thuật, đồng thời cường hóa bản thân 2 / 3 giá trị của phòng thủ vật lý và phép thuật.Kỹ năng 3: Thái Quái - Trường Sinh

CD:  40/35/30 Tiêu thụ: 120


Minh Thế Ẩn niệm chú trong vòng 0,75 giây ma khí sẽ lấy đi một phần sinh mệnh của anh ta và biến nó thành năng lượng để bắn vào mục tiêu đang kết nối . Nếu mục tiêu là kẻ địch, nó sẽ gây ra 1000/1500/2000 ( +150% phép thuật tạo thành ) sát thương thực. Nếu là đồng đội, sẽ phục hồi lại lượng máu tương đương. Thời điểm quả cầu ma thuật chạm mục tiêu, Minh Thế Ẩn sẽ mất lượng máu tương đương, giá trị máu tổn thất sẽ không vượt quá giá trị máu hiện tại và giá trị đã mất sẽ dần hồi phục trong 10 giây tiếp theo, nếu mục tiêu bị hạ gục khi quả cầu năng lượng đang bay tới thì sẽ giảm 50% thời gian hồi chiêu. Ngoài ra còn có kỹ năng bị động : Sau khi rời khổi giao tranh sẽ hồi phục 5% máu đã mất mỗi giây.III. NGỌC & TRANG BỊ THAM KHẢO


Trang Bị :
Ngọc : 


Post a Comment

Previous Post Next Post