MINH THẾ ẨN - TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG | VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU

 


 I. GIỚI THIỆU

Vai Trò : Hỗ Trợ

Vị Trí: Hỗ Trợ

Ngày ra mắt : 13.12.2017II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG 
 Nội tại - Đại Cát Đại Lợi


Sau mỗi 5s đòn đánh thường sẽ được cường hóa gây 300 (+15% Công phép) sát thương phép, khi đòn cường hóa gây sát thương sẽ hồi lại 225 (+22% Công phép) Máu cho đồng đội được liên kết và 150 (+15% Công phép) Máu cho bản thân

Nếu kẻ địch trúng đòn không phải là anh hùng, lượng hồi phục sẽ thấp hơn, tương ứng là 150 (+15% Công phép) và 100 (+10% Công phép).Kỹ năng 1 - Lâm Quái · Vô Ưu

Hồi chiêu: 3s            Năng lượng: 50

Tiểu Minh tung ma pháp giúp liên kết với một mục tiêu. Với các mục tiêu khác nhau sẽ mang lại hiệu quả khác nhau.

Liên kết với đồng minh: Tăng công vật lý thêm 15 (+6% Công phép), 24 (+10% Công phép) Công phép, 5% Tốc chạy, 15% Tốc đánh

Khi liên kết với kẻ địch: Giảm công vật lý đi 50 (+9% Công phép), 75 (+13% Công phép) Công phép, gây 30 (+20% Công phép) sát thương phép sau mỗi 0.5s. Và gây thêm 100% sát thương cho kẻ địch chạm vào sợi dây liên kết. Kẻ địch bị liên kết sẽ bị phát hiện tầm nhìn

Nâng cấp bản thân: Tăng 2/3 giá trị Công vật lý và Công phép (không bị mất khi đứt liên kết) đồng thời tăng 15% Tốc chạy

Hiệu ứng thuộc tính có thể chuyển đổi trạng thái bằng cách kích hoạt kỹ năng [Sư Quái - Phi Dực].


Sát thương: 30 / 60 / 90 / 120 / 150 / 180

Tăng công vật lý: 15 / 24 / 33 / 42 / 51 / 60

Tăng công phép: 24 / 36 / 48 / 60 / 72 / 84

Tăng tốc đánh: 15% / 18% / 21% / 24% / 27% / 30%

Sát thương tiếp xúc: 60 / 120 / 180 / 240 / 300 / 360


Kỹ năng 2 - Sư Quái · Phi Dực

Hồi chiêu: 3s             Năng lượng: 50

Kích hoạt sẽ thay đổi trạng thái của dây liên kết trên mục tiêu.

Trạng thái phòng thủTăng 2/3 giá trị Giáp vật lý và Giáp phép (không bị mất khi đứt liên kết)

Liên kết với đồng minh: Tăng 20% Giáp vật lý và giáp phép

Liên kết với kẻ địch: Giảm 20% Giáp vật lý và giáp phép


Thay đổi phòng thủ: 20% / 22% / 24% / 26% / 28% / 30%


Kỹ năng 3 - Thái Quái · Trường Sinh

Hồi chiêu: 40s / 35s / 30s                    Năng lượng: 120

Tiểu Minh niệm chú trong 0.75s sau đó hiến tế Máu của bản thân mình phóng về phía đối phương theo đường liên kết.

Liên kết kẻ địch: Gây 1000 (+150% Công phép) sát thương chuẩn

Liên kết đồng minh: Hồi lại lượng Máu tương đương với sát thương

Nội tại: Tiểu Minh hồi phục 5% Máu đã mất mỗi giây sau khi rời giao tranh.

Giá trị máu hiến tế sẽ không vượt quá Máu hiện tại và Máu đã mất sẽ hồi trong 10s


Sát thương cơ bản: 1000 / 1500 / 2000


III. NGỌC & TRANG BỊ THAM KHẢO
Minh Thế Ẩn - Bặc Kiếp Linh Hồn

Minh Thế Ẩn - Chiêm Tinh Sư

Minh Thế Ẩn - Hồng Vân Tinh Quan

Minh Thế Ẩn - Nghi Quyết Quái (Quái: Quẻ)

Minh Thế Ẩn - Ngâm Du Ma Pháp


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

ads

Ads