[Huy Gồm ] VIỆT HÓA KỸ NĂNG THUẪN SƠN - VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU


 Thuẫn Sơn (盾山)

I. GIỚI THIỆU

 Vai trò : Hỗ Trợ , Đỡ Đòn

 Video tham khảoII. VIỆT HÓA KỸ NĂNG ( Translator : Linh Manh Truong )

Nội tại :

 Thuẫn Sơn khi ở  trạng thái phòng ngự sẽ có thể ngăn chặn hầu hết đòn đánh/kỹ năng bay tới và miễn 30% sát thương nhận phải.

Đòn đánh thường của Thuẫn Sơn sẽ gây thêm (4% lượng máu tối đa) sát thương vật lý.

Lá chắn đá chặn được tối đa 300 (+180 mỗi cấp)(+10% máu tối đa) sát thương.


Kỹ năng 1:

Thời gian hồi chiêu: 4s

 Thuẫn Sơn giảm 50% tốc độ di chuyển, đồng thời hình thành lá chắn trước mặt chuyển sang trạng thái phòng ngự. Kẻ địch chạm vào lá chắn sẽ chịu 250/300/350/400/450/500(+50% công vật lý) sát thương vật lý và bị đẩy lùi.Kỹ năng 2:
Thời gian hồi chiêu: 10/9.6/9.2/8.8/8.4/8s
 Thuẫn Sơn lao về phía trước đẩy lui quái rừng và lính gây 550/620/690/760/830/900(+100% công vật lý) sát thương vật lý; đồng thời ném ngược trở lại tướng địch chạm phải. Tướng địch đáp xuống sẽ gây choáng 1s và 550(+100% công vật lý) sát thương vật lý cho xung quanh.

Khi đang sử dụng chiêu cuối ở trạng thái Bất động như sơn sử dụng kỹ năng này sẽ lập tức thu hồi lại lá chắn.Kỹ năng 3:
Thời gian hồi chiêu: 40/35/30s
 Thuẫn Sơn ngăn cách kẻ địch xung quanh gây 300/400/500(+60% công vật lý) sát thương vật lý, đồng thời hình thành một lá chắn khổng lồ đập lên mặt đất gây 300(+60% công vật lý) sát thương vật lý và đẩy lùi kẻ địch. Kẻ địch bị đẩy lùi sẽ giảm 50% tốc độ di chuyển kéo dài 1s. Năng lượng còn lại tiếp tục đẩy lùi kẻ địch trước mặt lá chắn, tạo sát thương giảm còn 50%. Khi sử dụng kỹ năng này giới hạn chặn sát thương tăng 150%.Kỹ năng 4:
Thời gian hồi chiêu: 15s

 Thuẫn sơn và tháp phòng ngự hợp thành 1, giúp tháp phòng ngự tăng 600 điểm phòng ngự vật lý và phép thuật. Mỗi 1s Thuẫn Sơn hồi 1 điểm năng lượng, đồng thời Thuẫn Sơn và tháp phòng ngự cùng hồi 100 máu/s, kéo dài 7s.

III. NGỌC THAM KHẢO


Post a Comment

Previous Post Next Post