[Huy Gồm ] VIỆT HÓA KỸ NĂNG MARCO POLO - VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU Marco Polo | 马可波罗

I. GIỚI THIỆU

 Vai trò : Xạ Thủ

 Video tham khảo

Ngày ra mắt : 22-08-2016II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG ( Translator : Nguyễn Đình Vinh )

Nội tại :

Mỗi lần sát thương sẽ tạo 1 dấu ấn lên mục tiêu (5 dấu ấn với lính), khi đủ 10 dấu ấn sẽ hồi lại 30 nội năng và trong 5s đánh thường hoặc kỹ năng sẽ gây thêm 40 (+35% công vật lý) sát thương chuẩn (có thể chí mạng). Hiệu ứng đánh thường kích hoạt bằng chiêu sẽ chỉ gây 50% sát thương.Kĩ năng 1 : 
CD:  5 Nội năng: 75/69/63/57/51/45
Marco được tăng 10% tốc chạy đồng thời bắn liên tục theo 1 đường thẳng theo hướng chỉ định . Mỗi phát bắn gây 130/140/150/160/170/180 (+27% công vật lý) sát thương vật lý. Mỗi lần trúng hồi 10 nội năng . Tốc độ đánh của Marco sẽ ảnh hưởng tới số lượng đạn của kĩ năng. Các mốc 0/80%/130%/180% Marco sẽ bắn ra 5/7/9/11 viên đạn .


Kĩ năng 2 : 
CD : 5 Nội năng: 75/69/63/57/51/45
Marco lướt về hướng chỉ định .
Nội tại : 
Marco được tăng 20% sát thương và 15/18/21/24/27/30% tốc chạy khi có tướng địch trong phạm vi 500 quanh hắn 


Kĩ năng 3 : 
CD: 50/45/40  Nội năng: 75/60/45
Marco lao về hướng chỉ định đồng thời xả đạn quanh bản thân gây 150/175/20( +35% công vật lý) sát thương vật lý lên kẻ địch trong phạm vi . Tốc độ đánh của Marco sẽ ảnh hưởng tới số đợt xả đạn chả kĩ năng , Các mốc 0/80%/130%/180% Marco sẽ xả ra 10/13/16/19 loạt đạn .

III. NGỌC & TRANG BỊ THAM KHẢOPost a Comment

Previous Post Next Post