MARCO POLO - TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG | VƯƠNG GIẢ VINH DIỆUI. GIỚI THIỆU

Vai trò : Xạ Thủ

Vị trí: Đường Phát Triển

Sát thương: Vật lý, Thực

Ngày ra mắt : 22-08-2016II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG

Nội tại - Phản Ứng Dây Chuyền

Mỗi lần gây sát thương Marco Polo sẽ tạo 1 dấu ấn Phá Hoại lên mục tiêu (5 dấu ấn với lính).

hi đủ 10 dấu ấn sẽ hồi lại 30 ội năng đồng thời trong 5s kích hoạt hiệu ứng Phá Hủy Phòng Thủ

Khi nhận được hiệu ứng này, Đòn đánh thường hoặc Sát thương kỹ năng sẽ gây thêm 40 (+35% công vật lý) sát thương thực (có thể chí mạng). 

Kỹ năng của Marco Polo cũng sẽ áp dụng 50% Hiệu ứng đòn đánh thường.Kĩ năng 1 - Sung Lục Hoa Lệ

Hồi chiêu: 5s             Nội năng: 75 / 69 / 63 / 57 / 51 / 45

Marco được tăng 10% Tốc chạy đồng thời bắn liên tục theo 1 đường thẳng đã chỉ định.

Mỗi phát bắn gây 130 (+27% Công vật lý) sát thương vật lý cho kẻ địch đầu tiên và hồi lại 10 nội năng cho Marco Polo.

Số luonwgj đạn sẽ ảnh hưởng bởi Tốc đánh của Marco Polo. Các mốc 0% / 80% / 130% / 180% Marco Polo sẽ bắn ra 5 / 7 / 9 / 11 viên đạn .


Cấp chiêu: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6

Sát thương: 130 / 140 / 150 / 160 / 170 / 180


Kĩ năng 2 - Súng Lục Ngao Du

Hồi chiêu: 5s                 Nội năng: 75 / 69 / 63 / 57 / 51 / 45

Marco lướt về hướng chỉ định .

Nội tại: Khi có kẻ địch ở gần Marco Polo, anh ấy sẽ được nhận 15% Tốc chạy và gây thêm 20% Sát thương


Cấp chiêu: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6

Sát thương: 15% / 18% / 21% / 24% / 27% / 30%Kĩ năng 3 - Màn Đạn Điên Cồng

Hồi chiêu: 50s / 45s / 40s                  Nội năng: 75 / 60 / 45

Marco lao về hướng chỉ định đồng thời xả đạn quanh bản thân gây 150 (+35% Công vật lý) sát thương vật lý lên kẻ địch trong phạm vi

Tốc đánh của Marco sẽ ảnh hưởng tới số đợt xả đạn của kĩ năng

Các mốc 0% / 80% / 130% / 180% Marco Polo sẽ xả ra 10 / 13 / 16 / 19 loạt đạn


Cấp chiêu: 1 / 2 / 3

Sát thương: 150 / 175 / 200Marco Polo - Súng Lục Đi Xa (Viễn Du Chi Thương)

Marco Polo - Thảm Cỏ Mạnh Liệt

Marco Polo - Trục Mộng Chi Tinh

Marco Polo - Bóng Tối Đi Săn (Ám Ảnh Du Liệp)

Marco Polo - Triều Ngoạn Ngưu Tử

Marco Polo - Hơi Thở Biển Sâu

Marco Polo - Sơn Hải · Huyền Mộc Ngâm


Post a Comment

Previous Post Next Post