[Huy Gồm ] VIỆT HÓA KỸ NĂNG CHUNG QUỲ - VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU

 I. GIỚI THIỆU

 Vai trò : Hỗ Trợ , Pháp Sư

 Video tham khảoII. VIỆT HÓA KỸ NĂNG 

Nội tại :


 Chung Quỳ nhận một sát thương lớn hơn 10% máu hiện tại sẽ gây ra một vụ nổ 60 (+ 60% cộng thêm phép) (+105) (3% máu tối đa) sát thương phép lên những kẻ địch gần anh ta ( 2 giây hồi chiêu ). Chung Quỳ tự phát nổ 3 giây sau khi chết, gây 240 (+ 240% phép cộng thêm) (+420) (máu tối đa 12%) sát thương phép lên những kẻ địch gần anh ta.


Kỹ năng 1:

CD: 4

Chung Quỳ dậm đất và gây 320/384/448/512/576/640 (+ 32% cộng thêm phép thuật) sát thương phép lên kẻ địch trong phạm vi và giảm 30% tốc độ di chuyển trong 1 giây. Nạn nhân gần bạn sẽ phải chịu 250% sát thương và giảm 30% tốc độ di chuyển trong 2 giây.


Kỹ năng 2:

CD: 14 / 13,6 / 13,2 / 12,8 / 12,4 / 12 Mana: 60

Chung Quỳ ném khóa móc theo hướng chỉ định và kéo kẻ địch đầu tiên trúng phải và gây ra 550/615/680/745/810/875 (+ 60% công phép thuật) sát thương phép.

 Thêm một dấu ấn lên kẻ địch Sau khi bắn trúng mục tiêu, nó sẽ cộng thêm 1.5 giây cho mục tiêu. Mỗi lần nuốt Luân Hồi sẽ làm choáng kẻ địch bị đánh dấu trong 0.5 giây; 

Nội tại : Mỗi khi giết hoặc hỗ trợ hạ gục , Chung Quỳ sẽ được cộng 180 máu tối đa. Tôi đa 20 lớp .


Kỹ năng 3:

CD: 40/35/30 Mana: 130

Chung Quỳ mở cơ thể hư không theo hướng chỉ định và thực hiện nhiều hiệu ứng nuốt chửng lên kẻ địch trong phạm vi, gây ra tổng cộng 2400/3000/3600 (+ 360% điểm cộng thêm của phép) sát thương phép. Đồng thời Chung Quỳ sẽ nhận được lớp giáp  240/300/360 nếu kĩ năng trúng mục tiêu.


III. NGỌC THAM KHẢOPost a Comment

Previous Post Next Post