XIANG YU | HEGEMON - TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG | HONOR OF KINGS

 


  I. GIỚI THIỆU

Vai Trò : Đỡ Đòn

Vị Trí: Đường Đối Kháng

Sát thương: Vật lý, PhépII. VIỆT HÓA KỸ NĂNG


Nội tại - Hạm Trận Chi Trí

Khi máu của Hegemon dưới 30% và bị tấn công hắn sẽ giảm 40% sát thương nhận vào trong 6s. Hồi chiêu: 90s

Đòn đánh thường của Hegemon sẽ gây thêm sát thương vật lý bằng 6% Máu tối đa của tướng địch. Lính/quái gây 400 sát thương vật lý. Gây thêm 6% Máu tối đa và 400 sát thương vật lý cho các công trình; mỗi mục tiêu chỉ có thể được kích hoạt một lần sau mỗi 5s 

Kỹ năng 1 - Vô Uý Xung Phong

Hồi chiêu: 11s / 10s / 9s / 8s / 7s / 6s         Năng lượng tiêu thụ: 50

Hegemon lao theo hướng chỉ định, tất cả kẻ địch bị chạm vào sẽ bị đẩy lùi, khi kết thúc va chạm, Hegemon tung ra một nhát kiếm và hất tung địch trong 0,5 giây. Cú lao và chém đều gây 130 (+60% Công vật lý) sát thương vật lý cho mục tiêu.

Cấp chiêu: Lv1 / Lv2 / Lv3 / Lv4 / Lv5 / Lv6

Sát thương: 130 / 160 / 190 / 220 / 250 / 280

Kỹ năng 2 - Phá Phủ Trầm Châu

Hồi chiêu: 7             Năng lượng tiêu thụ: 40

Hegemon gầm lên, gây 140 (+ 80% công vật lý) sát thương phép lên những kẻ địch xung quanh, đồng thời giảm 30% Tốc chạy của kẻ địch và giảm 25% sát thương gây ra trong 3.5 giây.

Nội tại: Mỗi 1 Giáp vật lý của Hegemon sẽ cộng thêm 1,5-2,5 điểm Máu tối đa (tăng theo cấp chiêu)


Cấp chiêu: Lv1 / Lv2 / Lv3 / Lv4 / Lv5 / Lv6

Sát thương: 130 / 160 / 190 / 220 / 250 / 280

Giảm sát thương: 25% / 29% / 33% / 37% / 41% / 45%


Kỹ năng 3 - Bá Vương Trảm

Hồi chiêu: 50s / 45s / 40s             Năng lượng: 100

Hegemon chém ra một thanh kiếm khí gây 500 (+ 100% công vật lý) sát thương vật lý cho kẻ địch trên đường và gây thêm 66% sát thương cho kẻ địch trúng phải lưỡi kiếm đồng thời làm choáng trong 1s.

Hegemon càng ít máu  sát thương càng cao, lên tới 1000 (+200 Công vật lý) sát thương vật lý

Kiên ng: Hegemon sẽ được miễn tử khi Máu tối thiểu giảm xuống còn 1


Cấp chiêu: 1 / 2 / 3

Sát thương: 550 / 750 / 1000

Post a Comment

Previous Post Next Post