MOZI | PEACEKEEPER - TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG | HONOR OF KINGS

 


 I. GIỚI THIỆU

Vai Trò: Pháp Sư , Đấu Sĩ

Vị Trí: Đường Giữa, Hỗ Trợ, Đường Đối Kháng

Sát thương: Phép


II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG


Nội tại - Kiêm Ái Phi Công

Đòn đánh thường thứ 4 của Peacekeeper sẽ chuyển thành pháo kích. Đòn bắn sẽ gây 450 (+ 70% Công phép) sát thương phép và đẩy lùi mục tiêu trong 0.75s

Khi Peacekeeper thi triển kỹ năng sẽ nhận được một tầng khiên trong 3s, Tối đa 3 tầng. Mỗi tầng có thể hấp thụ 300 (+35% Công phép)


Kỹ năng 1 - Hòa Bình Dạo Bước

Hồi chiêu: 10s / 9s / 8s / 7s / 6s / 5s            Năng lượng: 70

Peacekeeper lao về phía trước theo hướng đã định, gây 250 (+38% Công phép) sát thương phép lên kẻ địch trên đường đi và cường hóa đòn đánh thường tiếp theo


Cấp chiêu: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6

Sát thương: 250 / 300 / 350 / 400 / 450 / 500


Kỹ năng 2 - Cơ Quan Đại Bác

Hồi chiêu: 7s            Năng lượng: 55

Peacekeeper phóng một quả pháo thần công theo hướng xác định. 

Pháo thần công sẽ phát nổ khi va phải kẻ địch hoặc đến vùng xa nhất để vại một vũng nhiễm điện.

Vụ nổ gây 525 (+45% Công phép) sát thương phép lên kẻ địch và làm choáng chúng trong 1s.

Vùng nhiễm điện sẽ tồn tại trong 4s và gây 50 (+5% Công phép) sát thương phép mỗi 0.5s


Cấp chiêu: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6

Sát thương nổ: 525 / 575 / 625 / 675 / 725 / 775

Sát thương điện: 50 / 56 / 62 / 74 / 80Kỹ năng 3 - Mạc Thủ Thành Quy

Hồi chiêu: 50s / 45s / 40s            Năng lượng: 150 

Peacekeeper triển khai một kết giới năng lượng cao trong 3.3s

Mỗi 0.5s sẽ gây 200 (+ 45% Công phép) sát thương phép lên những kẻ địch trong phạm vi và làm choáng chúng


Cấp chiêu: 1 / 2 / 3

Sát thương: 200 / 250 / 300


III. NGỌC THAM KHẢO

Post a Comment

Previous Post Next Post