KAIZER | KAI - TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG | HONOR OF KINGS

 

 

 I. GIỚI THIỆU

Vai Trò : Đấu Sĩ , Đỡ Đòn

Vị Trí: Rừng, Đường Đối Kháng

Sát thương: Vật lý, Phép


II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG  Nội tại - Tu La Chi Hồn

Kai có kỹ năng chiến đấu siêu việt, khi đòn đánh thường và kỹ năng 2 của Kai trúng một mục tiêu, nó sẽ gây thêm 50% sát thương vật lý.


Kỹ năng 1  - Hồi Toàn Chi Nhẫn

Hồi chiêu: 10s / 9.4s / 8.8s / 8.2s / 7.6s / 7s                Năng lượng: 60

Kai ném lưỡi kiếm theo hướng xác định, gây 200 (+ 55% Công vật lý) sát thương vật lý lên kẻ địch trúng phải và giảm 80% Tốc chạy của kẻ đó trong 2s.

Lưỡi kiếm sẽ tiếp tục nảy giữa các kẻ địch gần đó (Mỗi mục tiêu chỉ trúng một lần).

Lưỡi kiếm gây sát thương tương đương nhau mỗi lần nảy và giảm 30% Tốc chạy của mục tiêu đó trong 1s.

Sau khi công kích hết các mục tiêu lưỡi kiếm quay về phục hồi lại cho bản thân 100 (+35% Công vật lý) (+5% Máu tối đa) Máu và giảm 30% hồi chiêu của kỹ năng 1

Đồng thời tăng 20% Tốc chạy và 15% Tốc đánh trong 3s.


Cấp chiêu: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 

Sát thương: 200 / 230 / 260 / 290 / 320 / 350

Hồi phục: 100 / 110 / 120 / 130 / 140 / 150

Tốc chạy: 20% / 22% / 24% / 26% / 28% / 30%

Tốc đánh: 15% / 17% / 19% / 21% / 23% / 25%Kỹ năng 2 - Cực Nhẫn Phong Bạo

Hồi chiêu: 6s                 Năng lượng : 50

Kai tung ra hai nhát chém theo hướng chỉ định, mỗi nhát gây 80 (+ 30% Công vật lý) sát thương vật lý

Nhát chém thứ hai sẽ hất kẻ địch lên không trong 1s . 

Đồng thời cường hóa đòn đánh thường tiếp theo lao tớii mục tiêu gây thêm 150 sát thương vật lý.

Nội tại: Sau khi ra khỏi giao tranh, Kai phục hồi lại cho bản thân 1% Máu tối đa và Năng lượng tối đa mỗi giây và sẽ tăng 10 Tốc chạy.


Cấp chiêu: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6

Sát thương chém: 80 / 96 / 112 / 128 / 144 / 160

Sát thương thêm: 150 / 180 / 210 / 240 / 270 / 300

Tăng tốc chạy: 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20Kỹ năng 3 - Bất Diệt Ma Khu

Hồi chiêu: 60s / 55s / 50             Năng lượng: 120

Kai trang bị bộ giáp sắt của anh ta trong 8s. Sau 1 giây vận lực, Kai gây 300 sát thương phép diện rộng 

Đồng thời cường hóa bản thân nhận 100 Công vật lí, 50 Tốc chạy và 70 miễn thương.

Cùng lúc đó gây 60 sát thương phép lên những kẻ địch đứng gần bản thân mỗi 0.5s


Cấp chiêu: 1 / 2 / 3

Sát thương diện rộng: 300 / 400 / 500

Miễn thương: 70 / 100 / 130

Công vật lý: 100 / 150 / 200

Post a Comment

Previous Post Next Post