ANGELA - TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG | HONOR OF KINGS

 


  I. GIỚI THIỆU

Vai Trò : Pháp Sư

Vị trí: Đường Giữa

Sát thương: Phép thuật


II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG 


Nội tại - Chú Thuật Hỏa Diệm

Các kỹ năng của Angela sẽ đốt cháy kẻ thù và mỗi lớp hiệu ứng đốt cháy sẽ gây ra 11 (+ 2% công phép) sát thương phép và hiệu ứng đốt cháy sẽ cộng dồn tối đa 10 lần.Kỹ năng 1 - Hỏa Cầu Thuật

Hồi chiêu: 6s             Năng lượng: 50

Angela triệu hồi 5 quả cầu lửa để tấn công vào vị trí đã chỉ định. Mỗi quả cầu lửa gây 350 (+ 30% Công phép) sát thương phép lên kẻ địch.

Khi nhiều quả cầu lửa trúng cùng một mục tiêu, từ quả cầu lửa thứ hai sẽ chỉ gây 30% sát thương, khi quả cầu lửa chạm vào tướng địch, nó sẽ ngừng di chuyển và bị phá hủy.


Cấp chiêu: Lv1 / Lv2 / Lv3 / Lv4 / Lv5 / Lv6

Sát thương: 350 / 390 / 430 / 470 / 510 / 550Kỹ năng 2 - Hỗn Độn Hỏa Chủng

Hồi chiêu: 10s / 9.6s / 9.2s / 8.8s / 8.4s / 8s             Năng lượng: 60

Angela tung ra hỗn độn hỏa chủng theo hướng chỉ định, hỏa chủng sẽ nứt ra khi trúng mục tiêu đồng thời làm choáng trong 1s hoặc đến khoảng cách xa nhất biến thành lốc xoáy lửa

Lốc xoáy tiếp tục xoay khiến các nạn nhân trong tầm ảnh hưởng chịu 130 (+17% Công phép) sát thương phép liên tục mỗi 0.5s trong 3s và bị làm chậm 50% Tốc chạy trong 1.5s


Cấp chiêu: Lv1 / Lv2 / Lv3 / Lv4 / Lv5 / Lv6

Sát thương: 130 / 145 / 160 / 175 / 190 / 205Kỹ năng 3 - Quang Huy Rực Cháy

Hồi chiêu: 20s             Năng lượng: 100

Angela hướng sức mạnh phép thuật của mình để phóng ra một luồng sáng theo hướng chỉ định trong 3s, gây 150 (+ 21% Công phép) sát thương phép lên những kẻ địch chạm vào mỗi 0.3s

Đồng thời nhận được lớp giáp ảo có thể chặn 850 (+ 88% Công phép) sát thương. 

Trong thời gian tồn tại của giáp ảo Angela sẽ nhận hiệu ứng miễn nhiễm.

Kỹ năng có thể hủy sau 0.5s kích hoạt


Cấp chiêu: Lv1 / Lv2 / Lv3

Sát thương: 150 / 190 / 230

Giáp ảo: 850 / 1300 / 1750
Post a Comment

Previous Post Next Post