HẢI NGUYỆT - TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG | VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU


   

I. GIỚI THIỆU

Vai trò : Pháp Sư

Vị trí: Đường Giữa

Sát thương: Phép, Thực

Ngày Ra Mắt : 22-09-2022

II. KỸ NĂNG 

 Nội tại - Biệt Nguyệt

 Có 3 Nguyệt Bàn phía sau Hải Nguyệt, sau khi sử dụng [Thuấn Hoa] hoặc [Lưu Quang] sẽ lập tức tiêu hao 1 Nguyệt Bàn. Sau khi tiêu hao hết Nguyệt Bàn, [Thuấn Hoa] và [Lưu Quang] sẽ rơi vào trạng thái hổi chiêu hoàn chỉnh đồng thời sẽ nhận 1 đòn đánh thường cường hóa.

 Đòn đánh thường cường hóa sẽ phóng thêm 3 viên ngọc lưu ly gây 25 (+ 8% Công phép) sát thương phép mỗi viên ngọc.

 Nếu [Thuấn Hoa] và [Lưu Quang] của Hải Nguyệt trúng mục tiêu sẽ khắc ấn ký lên đối phương. Sau khi đánh trúng mục tiêu một lần nữa, ấn ký sẽ được kích hoạt và gây ra các hiệu ứng khác nhau.


Kỹ năng 1 - Thuấn Hoa

Hồi chiêu: 7s                    Năng lượng tiêu hao: 40

 Hải Nguyệt sẽ phóng ra một vầng trăng về phía trước gây 385 (+ 75% Công phép) sát thương phép.

Nếu ấn ký được kích hoạt sẽ gây thêm 45 (+20% Công phép) sát thương thực.

Cấp chiêu                   Lv1            Lv2            Lv3            Lv4            Lv5            Lv6

Sát thương phép         385            465             545            625             705            785

Sát thương chuẩn        45              58               71              84               97             110


Kỹ năng 2 - Lưu Quang

Hồi chiêu: 7s                    Năng lượng tiêu hao: 40

 Hải Nguyệt tung ra 3 viên ngọc lưu ly, viên ngọc đầu tiên gây 120 (+ 20% Công phép) sát thương phép, 2 viên ngọc tiếp theo gây 60 (+10% Công phép) sát thương phép và nhận 350 (+ 40% Công phép) giáp ảo đồng thời tăng dần tốc chạy lên thêm 30% trong 2s.

Nếu ấn ký được kích hoạt sẽ làm mục tiêu bị choáng trong 0.5s.

Cấp chiêu                        Lv 1            Lv2            Lv3            Lv4            Lv5            Lv6

Sát thương đầu tiên         120             150            180             210            240             270

Sát thương đuổi tiếp        60               75               90             105             120            135

Giá trị giáp ảo                 320             385            450             515             580            645


Kỹ năng 3 - Hoan Hải Ánh Nguyệt

Hồi chiêu: 70s                Năng lượng tiêu hao: 70

 Hải Nguyệt liên kết với 1 kẻ địch trong 1.5s, trong suốt khoảng thời gian này sẽ nhận được 50% Miễn thương. Nếu khoảng cách giữa 2 bên vượt quá khoảng liên kết cố định, liên kết sẽ bị ngắt và hồi 75% thời gian hồi chiêu của [Hoan Hải Ánh Nguyệt] .

 Nếu liên kết thành công, Hải Nguyệt sẽ kéo kẻ địch vào 'Huyễn Cảnh Thủy Nguyệt'. Sau khi vào huyễn cảnh, Hải Nguyệt sẽ được nhận 400 (+ 75% Công phép) giáp ảo.

Thời gian hồi chiêu kỹ năng của Hải Nguyệt sẽ giảm đi 50% trong huyễn cảnh.

  Tái kích hoạt [Hoan Hải Ánh Nguyệt] một lần nữa trong huyễn cảnh sẽ giúp tăng 700 khoảng cách với mục tiêu.

Hết thời gian / kết liễu / bị kết liễu bản thân / kẻ địch sẽ thoát khỏi liên kết.

Cấp chiêu               Lv1            Lv2            Lv3

Giá trị giáp ảo        300            540             780

Miễn thương          50%          60%            70%


III. NGỌC & TRANG BỊ THAM KHẢO
IV. HÌNH ẢNH & VIDEOPost a Comment

Previous Post Next Post