QUA Á - TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG | VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU


  I. GIỚI THIỆU

Vai Trò: Xạ Thủ

Vị Trí: Đường Phát Triển

Ngày Ra Mắt : 23-06-2022

Video Tham Khảo

II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG


 Nội tại - Xạ Thủ Phiêu Dạt

Qua Á lái chiến xa có thể tấn công trong lúc di chuyển nhưng do quán tính lớn nên cần thời gian để bắt đầu di chuyển và dừng lại hoàn toàn.

Đòn đánh thường của Qua Á sẽ bắn 3 mũi tên gây 6 (+22% Công vật lý) sát thương vật lý đồng thời khiến chiến xa dừng lại và rơi vào trạng thái trôi dạt

Sau 6 lần bắn sẽ cường hóa đòn đánh gây 40 (+100% Công vật lý) sát thương vật lý và khiến chiến xa tăng tốc xuất phát

Qua Á ban đầu nhận được 50% Tốc đánh, nhưng Tốc đánh cộng thêm từ trang bị và kỹ năng sẽ bị giảm đi một nửa

Hiệu ứng đòn đánh trên mỗi mũi tên chỉ gây 30% sát thương, nhấn giữ đòn đánh thường sẽ có thể làm cho thuyền cát tiến vào chế độ chuẩn bị tăng tốc, tối đa có thể tích lũy lực ba cấp, sau khi buông tay, thuyền cát sẽ căn cứ vào cấp độ tích lũy sẽ phóng đi cực nhanh, hồi chiêu 18s ~ 12s(theo cấp phát triển)Kỹ năng 1 - Chỉ Thị Lăn Bánh

Hồi chiêu: 7s / 6.8s / 6.6s / 6.4s / 6.2s / 6s                    Năng lượng: 45 / 50 / 55

Qua Á sẽ tăng tốc chiến xa thoáng chốc, nếu sử dụng đánh thường khi tăng tốc sẽ bắn cát bụi về phía địch gần nhất gây 200 (+50% Công vật lý) sát thương vật lý kèm 50% làm chậm trong 0.5s

Kỹ năng này gây thêm 50% sát thương lên mục tiêu không phải anh hùng


Sát thương: 200 / 240 / 280 / 320 / 360 / 400


Kỹ năng 2 - Đảo Ngược Xạ Kích

Hồi chiêu: 10s / 9.8s / 9.6s / 9.4s / 9.2s / 9s                    Năng lượng: 70 / 75 / 80

Qua Á giật lùi chiến xa về sau 1 đoạn gây 120 (+30% Công vật lý) sát thương vật lý lên mục tiêu tiêu phía trước đòng thời bắn ra 3 mũi tên gây 60 (+15% Công vật lý) sát thương vật lý


Sát thương giật lùi: 120 / 150 / 180 / 210 / 240 / 270

Sát thương mũi tên: 60 / 75 / 90 / 105 / 120 / 135


Kỹ năng 3 - Đạn Nổ Cát Đen

Hồi chiêu: 45s / 40s / 35s                    Năng lượng: 120 / 135 / 150

Qua Á bắn 1 mũi tên nổ tới vùng chỉ định gây 350 (+50% công vật lý) sát thương vật lý và làm chậm các đơn vị 30%

Tại vị trí đó tạo thành bão cát hút các mục tiêu vào trung tâm và nhanh chóng chuẩn bị đòn đánh thường cường hóa lên kẻ địch trong bão cát gây thêm sát thương vật lý bằng 8% Máu đã mất của kẻ địch


Sát thương: 350 / 475 / 600

III. NGỌC & TRANG BỊ THAM KHẢOQua Á - Sa Hải Phi Châu

Qua Á - Hoa Cuồng Nguy Hiểm (Nguy Đồ Cuồng Hoa) (*Cuồng: Điên cuồng, Mãnh liệt)

Qua Á - Ngự Phong Ma Pháp

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

ads

Ads