Phá Kén Giáp

 


Phá Kén Giáp
Giá : 2160
+160 phép
+1000 máu tối đa

Trong phạm vi 700, khoảng cách với địch công kích càng gần thì thương tổn gánh chịu càng thấp, nhiều nhất giảm 5% thương tổn.
Mỗi 100 phép sẽ +1% tỷ lệ giảm thương, nhiều nhất +15% tỷ lệ giảm thương.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn