PHI - TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG | VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU  I. GIỚI THIỆU

 Vai Trò : Sát Thủ

Ra mắt : 6-1-2022

 Video Tham Khảo

II. VIỆT HÓA KỸ NĂNGNội tại - Ngọc Tức · Mắt Sao (*Tức: Khí tức, hơi thở)

Phi khi ở trên tường có tầm nhìn rộng hơn, được thoải mái di chuyển và nhận thêm 100 Tốc chạy

Đòn đánh thường giúp hồi lại 5 điểm năng lượng


Kỹ năng 1 - Đuổi Ngọc · Gió Về

Hồi chiêu: 9s / 8.6s / 8.2s / 7.8s / 7.4s / 7s                    Năng lượng: 20

Phi ngưng tụ đao ngọc và ném đi, đao ngọc đến điểm cuối sẽ quay trở lại gây 250 (+40% Công vật lý) sát thương vật lý lên các mục tiêu trên đường đi. Gây thêm 30% sát thương lên quái rừng


Sát thương: 250 / 300 / 350 / 400 / 450 / 500


Đuổi Ngọc · Bay Vòng

Phi nhảy xuống tường theo hướng chỉ định, gây 100 (+40% Công vật lý) sát thương vật lí cho kẻ địch trên đường đi

Đồng thời Phi sẽ nhận được 75% Tốc đánh và cường hóa 2 đòn đánh thường tiếp theo

Mỗi đòn đánh thường cường hóa sẽ gây 80 (+100% Công vật lý) sát thương vật lý và hồi lại 40 (+20% Công vật lý) Máu cho bản thân.

Sau khi sử dụng, kích hoạt lần nữa Phi sẽ lao tới mục tiêu được chỉ định, gây 250 (+50% Công vật lý) sát thương vật lí và hất tung kẻ địch 0.5s


Sát thương đánh thường: 80 / 95 / 110 / 125 / 140 / 155

Sát thương xuống tường: 100 / 130 / 160 / 190 / 220 / 250

Sát thương lao tới: 250 / 325 / 400 / 475 / 550 / 625


Kỹ năng 2 - Đạp Ngọc Bay Lên

Hồi chiêu: 8s / 7.6s / 7.2s / 6.8s / 6.4s / 6s                       Năng lượng: 40

Phi ngưng tụ và đạp vào ngọc nhảy lên tường tại vị trí chỉ định chỉ định.

Khi đang ở trên tường, kỹ năng này có thể sử dụng nhiều lần để nhảy sang các tường lân cận khác

Mỗi khi sử dụng kỹ năng này sang tường khác, hồi chiêu khi tiếp đất sẽ tăng lên, tối đa 20s

Khi ở trên tường [Đuổi Ngọc · Gió Về] sẽ được thay bằng [Đuổi Ngọc · Bay Vòng] 

Khi xuống tường sẽ được nhận lá chắn hấp thụ 300 (+100% Công vật lý) sát thương

[Tinh Thể của cả 2 bên cũng được coi là một bức tường có thể tương tác]


Hồi chiêu: 20s / 19s / 18s / 17s / 16s / 15s

Lá chắn: 300 / 330 / 360 / 390 / 420 / 450


Kỹ năng 3 - Ấn Ngọc Ngưng Tụ

Hồi chiêu: 24s / 23s / 22s

Phi vung đao ngọc về phía trước theo hình bán nguyệt gây 300 (+60% Công vật lý) sát thương vật lý, sau khi đánh trúng mục tiêu thời gian hồi chiêu của [Đạp Ngọc Bay Lên] giảm đi 6s, đồng thời đánh dấu tất cả mục tiêu bằng Linh Ngọc


Sát thương: 300 / 330 / 360


Ấn Ngọc Ngưng Tụ

Phi quét đao ngọc quanh bản thân gây 300 (+60% Công vật lý) sát thương vật lý, sau khi đánh trúng mục tiêu thời gian hồi chiêu của [Đạp Ngọc Bay Lêngiảm đi 6s, đồng thời đánh dấu tất cả mục tiêu bằng Linh Ngọc


Sát thương: 300 / 330 / 360


Phá Ngọc Ngưng Tụ

Sau khi sử dụng kích hoạt [Phá Ngọc Ngưng Tụ], Phi thu dao vào bao kiếm, đồng thời phá vỡ các dấu ấn Linh Ngọc và chém mỗi mục tiêu 4 nhát đồng thời lấy được tầm nhìn của mục tiêu

Ba nhát chém đầu tiên mỗi nhát gây 70 (+25% Công vật lý) sát thương vật lý và hồi 25 (+10% Công vật lý) Máu

Lần thứ 4 gây 150 (+60% Công vật lý) sát thương vật lý và hồi 50 (+20% Công vật lý) Máu

Máu hiện tại càng thấp khả năng hồi phục càng cao, tối đa gấp 2 lần giá trị cơ bản

Khi Máu của mục tiệu giảm xuống dưới 12%. Kẻ địch sẽ bị tiêu diệt bởi sát thương cuối cùng

Trong quá trình giải phóng [Phá Ngọc Ngưng Tụ], nếu kẻ địch bị hạ sẽ hồi lại 100 năng lượng và trả lại 50% hồi chiêu của [Đạp Ngọc Bay Lên]


Sát thương 3 lần đầu: 70 / 140 / 210

Hồi phục 3 lần đầu: 25 / 30 / 35

Sát thương lần 4: 150 / 300 / 450

Hồi phục lần 4: 50 / 60 / 70

Tỷ lệ Máu triệt hạ: 12% / 14% / 16%


III. NGỌC & TRANG BỊ THAM KHẢO


Trang Bị :

Ngọc : 

Phi - Ngọc Thành Chi Tử

Phi -Bách Phách Phi Ảnh

Phi - Tinh Giới Du Hiệp


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

ads

Ads