[ Jerlly Huy ] - VIỆT HÓA KỸ NĂNG PHI VGVD | VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU  I. GIỚI THIỆU

 Vai Trò : Sát Thủ

Ra mắt : 6-1-2022

 Video Tham Khảo

II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG ( Translator : Lapis Lazuli)Nội tại :

Yan có tầm nhìn rộng hơn khi đi trên tường và có thể di chuyển tự do, nhận thêm 100 điểm tốc độ di chuyển. 

Mỗi đòn đánh thường sẽ hồi 5 năng lượng.


Kỹ năng 1 :

Trạng thái dưới đất : Phong Hồi CD : 9 -7s

Phi ngưng tụ đao ngọc , ném đao theo hướng chỉ định , sau khi đến điểm cuối sẽ quay lại với Phi . Trên đường bay sẽ gây 250 - 500 (+40% AD) stvl cho các mục tiêu trúng phải.


Trạng thái trên tường : Phiên Toàn CD : 0.4s

Phi nhảy xuống tường theo hướng chỉ định , gây sát thương vật lí cho kẻ địch trên đường đi và nhận thêm giáp. Đồng thời Phi sẽ nhận được 75% tốc đánh và cường hóa 2 đòn đánh thường tiếp theo .

Mỗi đòn đánh thường cường hóa sẽ gây sát thương cao hơn và hồi máu cho bản thân. Sau khi sử dụng , kích hoạt lần nữa Phi sẽ lao tới mục tiêu được chỉ định, gây sát thương vật lí và hất tung kẻ địch 0,75s.


Kỹ năng 2 : Đạp Ngọc

CD: 8 - 6s

Phi nhảy lên tường chỉ định. Khi đang ở trên tường, chiêu này có thể sử dụng nhiều lần để nhảy sang các tường lân cận khác . 

Mỗi khi sử dụng chiêu này sang tường khác, CD kĩ năng sẽ tăng lên khi xuống đất, tối đa là 20 giây .

Khi ở trên tường kĩ năng 1 sẽ được thay đổi.

Khi nhảy xuống đất Phi sẽ nhận được 1 chút giáp.


Kỹ năng 3:

CD: 24-1s

Phi vung đao ngọc quét về phía trước gây 300(+60% AD) stvl và đánh dấu mục tiêu bằng Linh Ngọc . Nếu Có dấu ấn , kích hoạt lần nữa, Phi sẽ trao đâo lại vào bao kiếm, đồng thời phá vỡ ấn Linh Ngọc và chém mục tiêu, mỗi mục tiêu sẽ chém 4 lần. 

Trong 3 nhát chém đầu tiên sẽ gây stvl cho mục tiêu và hồi máu cho bản thân. Nhất chém thứ 4 sẽ gây sát thương và hồi máu nhiều hơn 3 nhát chém đầu, đồng thời sẽ có được tầm nhìn của mục tiêu. Máu hiện tại của Phi càng thấp thì sẽ hồi máu càng nhiều. Khi địch còn dưới 12% lượng máu tối đa, nhát chém cuối cùng chắc chắc sẽ kết liễu mục tiêu. 

Trong thời gian sử dụng vung đao (tức là lần kích hoạt đầu tiên) nếu mục tiêu bị hạ gục , CD kĩ năng 2 được giảm 50% và hồi lại 100 năng lượng.

(Khi sử dụng kĩ năng này ở trên tường, Phi sẽ chém đao ngọc theo hình tròn xung quanh bản thân )III. NGỌC & TRANG BỊ THAM KHẢO


Trang Bị :

Ngọc : 

viet-hoa-ky-nang-phi-vuong-gia-vinh-dieu

Post a Comment

Previous Post Next Post