VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU | VIỆT HÓA KỸ NĂNG TƯỚNG MỚI ĐƯỜNG TĂNG


  KIM THIỀN - 金蝉

I. GIỚI THIỆU

Vai Trò : Pháp Sư/Hỗ Trợ

Vị Trí: Đường Giữa

Sát thương: Phép

II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG ( Translator : Remiathan )


Nội tại - Cẩm Lan Bảo Y

Cẩm Lan Bảo Y bảo hộ Kim Thiền, nếu đòn tấn công có sát thương vượt quá 5% máu tối đa của Kim Thiền thì đòn đánh ấy sẽ bị giảm đi 40% sát thương lên bản thân. 

Trong quá trình kỹ năng 3 còn tồn tại: Tất cả đồng đội xung quanh Kim Thiền sẽ nhận được hiệu quả Cẩm Lan Bảo Y.


Kỹ năng 1 - Khẩn Cô Chi Chú 
Hồi chiêu: 12s / 11.8s / 11.6s / 11.4s / 11.2s / 11s-Kim Thiền ném ra vòng kim cô trói buộc mục tiêu trong 3s và gây 200/225/250/275/300/325(+40% công phép) sát thương phép cho những kẻ địch xung quanh. Vòng kim cô sẽ làm lộ tầm nhìn và bám theo mục tiêu với tốc độ nhất định. Mục tiêu bị trói không thể thoát khỏi vòng.  
-Trong quá trình kích hoạt ulti : Gây thêm 50% làm chậm lên mục tiêu.

Kỹ năng 2: Cửu Hoàn Chi Trượng 
Thời gian hồi chiêu: 8s-Kim Thiền niệm chú giải phóng 9 pháp khí và gây 270/300/330/360/390/420(+28% công phép) sát thương phép và tạo thành 1 pháp trận . Mỗi khi kẻ địch đi vào pháp trận , sẽ kích hoạt 1 pháp khí và gây 60/65/70/75/80/85(+5% công phép) sát thương phép. Khi tất cả 9 pháp khí đều kích hoạt, pháp trận sẽ phát nổ và gây thêm 300/330/360/390/420/450(+35% công phép) sát thương phép. Pháp trận sẽ tự động di chuyển theo kẻ địch bị dính vòng kim cô.
-Trong quá trình kích hoạt ulti : Tốc độ tấn công của các pháp khí sẽ được tăng lên.


Kỹ năng 3: Luân Hồi Chi Ấn 
Thời gian hồi chiêu: 50/45/40s-Kim Thiền sẽ giải phóng Luân Hồi Chi Ấn trong thời gian ngắn. Khi đó 3 Thần Khí sẽ trở lại sức mạnh ban đầu. Trong suốt thời gian tác dụng của kỹ năng 3, mỗi đòn đánh thường và kỹ năng gây sát thương sẽ tích lũy 1 dấu ấn lên bản thân, tối đa tích lũy 10 dấu ấn.

-Tái kích hoạt kĩ năng: Kim Thiền sẽ tiêu hao tất cả các dấu ấn, giải phóng năng lượng và chưởng lực về phía trước gây 400/600/800(+76% công phép) sát thương phép trên diện rộng. Mỗi dấu ấn sẽ tăng thêm 8% sát thương phép cho kĩ năng đó.


III. NGỌC & TRANG BỊ THAM KHẢOPost a Comment

Previous Post Next Post