VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU | VIỆT HÓA KỸ NĂNG TƯỚNG MỚI ĐƯỜNG TĂNG
  KIM THIỀN - 金蝉

I. GIỚI THIỆU

 Vai Trò : Pháp Sư/Hỗ Trợ

 Video Tham Khảo

II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG ( Translator :  )

Cre hình ảnh : Bình Bụng BéKỹ năng 2 : Cửu Hoàn Chi Trượng 8sKim Thiền niệm chú giải phóng 9 pháp khí trên thanh “tích trượng cửu hoàn” gây sát thương phép và tạo thành 1 pháp trận . Mỗi khi kẻ đdịchđi vào pháp trận , sẽ kích hoạt 1 pháp khí và gây sát thương phép đơn lẻ . Khi tất cả 9 pháp khí đều kích hoạt , pháp trận sẽ phát nổ và gây thêm sát thương. Pháp trận sẽ tự động di chuyển theo kẻ địch bị dính vòng kim cô.
Trong quá trình kích hoạt ulti : Tốc độ tấn công của các pháp khí sẽ được tăng lên.


Kỹ năng 3 : Luân Hồi Chi Ấn 50/45/40sKim Thiền sẽ giải phóng Luân Hồi Chi Ấn trong thời gian ngắn. Khi đó 3 Thần Khí sẽ trở lại sức mạnh ban đầu . Trong suốt thời gian tác dụng của kỹ năng 3, mỗi đòn đánh cơ bản và kỹ năng gây sát thương sẽ tích lũy 1 dấu ấn lên bản thân, tối đa tích lũy 10 dấu ấn.


Tái kích hoạt kĩ năng , Kim Thiền sẽ tiêu hao tất cả các ấn , giải phóng năng lượng gây sát thương phép trên diện rộng . Sát thương phép cơ bản của kĩ năng là 450, mỗi dấu ấn sẽ tăng thêm 8% sát thương phép cho kĩ năng đó.


III. NGỌC & TRANG BỊ THAM KHẢO


Trang Bị :


Ngọc : Post a Comment

Previous Post Next Post