CHÂN CƠ - TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG | VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU  I. GIỚI THIỆU

Vai Trò : Pháp Sư

Vị Trí : Đường Giữa

Sát thương: Phép

II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG 


 Nội tại - Ngưng Lệ Thành Băng

Mỗi khi kỹ năng của Chân Cơ gây sát thương, mục tiêu sẽ bị Dấu ấn Băng trong 7s.

Sau khi xếp 3 lớp, mục tiêu sẽ bị đóng băng trong 1s và gây ra 350 (+ 52% Công phép) sát thương phép.


Kỹ năng 1 - Lệ Như Thác Nước

Hồi chiêu: 8s             Năng lượng: 70

Chân Lạc triệu hồi một cột nước lao lên khỏi mặt đất tại vị trí chỉ định, gây 500 (+ 65% Công phép) sát thương phép lên những kẻ địch trong phạm vi và hất tung chúng trong 1s.


Sát thương: 500 / 590 / 680 / 770 / 860 / 950


Kỹ năng 2 - Bóng Nước Than Thở

Hồi chiêu: 6s             Năng lượng: 60

Chân Cơ điều khiển dòng nước, dòng nước khóa mục tiêu và nảy giữa các kẻ thù

Tối đa 6 lần nảy, mỗi kẻ địch có thể bị dội nước tối đa 2 lần.

Mỗi lần cầu nước sẽ gây 300 (+40% Công phép) sát thương phép


Sát thương: 300 / 350 / 400 / 450 / 500 / 550Kỹ năng 3 - Lạc Thần Giáng Lâm

Hồi chiêu: 45s / 40s / 35s            Năng lượng: 100

Chân Cơ giải phóng linh hồn dòng nước lao về phía chỉ định, đẩy lùi các đơn vị không phải anh hùng.

Khi đánh trúng mục tiêu hoặc lao đến khoảng cách xa nhất sẽ nổ và tạo thành 1 vùng nước.

Kẻ địch trúng trực tiếp vụ nổ sẽ nhận 400 (+65% Công phép) sát thương phép và giảm 90% Tốc chạy trong 1s

Vùng nước được hình thành và tồn tại trong 5s, gây 200 (+35% Công phép) sát thương phép cho kẻ địch chạm vào chúng mỗi 1s đồng thời giảm 50% Tốc chạy của chúng trong 2s


Sát thương nổ: 400 / 500 / 600

Sát thương vùng nước: 200 / 250 / 300


Chân Cơ - Lạc Thần Giáng Lâm

Chân Cơ - Điệu Valse Băng Tuyết

Chân Cơ - Hoa Hảo Nhân Gian

Chân Cơ - Du Viên Kinh Mộng

Chân Cơ - U Hằng

Chân Cơ - Nữ Vương Nữ Nhi Quốc

Chân Cơ - Tuyết Sa Lan TâmĐăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

ads

Ads