[Huy Gồm ] BÀN CỔ - VIỆT HÓA KỸ NĂNG VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU

Bàn Cổ | 盘古

  I. GIỚI THIỆU

 Game : Vương Giả Vinh Diệu

 Vai Trò : Đấu Sĩ

 Video Tham Khảo

II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG ( Translator : Linh Manh Truong )


 Nội tại: Bàn Cổ phủ

 Rìu của Bàn Cổ có 10 điểm độ bền, mỗi đòn đánh thường trúng tướng địch tiêu hao 1 điểm. Mỗi 20s sẽ hồi 1 điểm độ bền của rìu. Khi tiêu hao hết, rìu bị vỡ, Bàn Cổ chuyến sang trạng thái cánh tay năng lượng.
Khi chuyển đổi trạng thái, Bàn Cổ sẽ không thể tấn công cũng không thể bị tấn công . Khi chuyển đổi trạng thái sẽ xóa bỏ 50% thời gian hồi chiêu 1 và chiêu 2.

Trạng thái rìu: Mỗi đòn đánh thường trúng kẻ địch sẽ gây hiệu ứng chảy máu trong 2s tiếp theo, mỗi 0.5s gây sát thương vật lý bằng 1.3%(+0.05%* cấp tướng) lượng máu tối đa của kẻ địch.

Trạng thái cánh tay: Mỗi đòn đánh thường trúng kẻ địch sẽ tạo 1 tầng dấu ấn; tích đủ 5 tầng sẽ gây choáng 1s và 200(+100% công vật lý) sát thương vật lý cho kẻ địch; hiệu quả này đối với mỗi mục tiêu có 3s hồi chiêu.
Kỹ năng 1 : Cuồng nộ đột tập

Thời gian hồi chiêu: 12/11.2/10.4/9.6/8.8/8s

 Bàn Cổ nhảy về vị trí chỉ định tăng 50% di chuyển trong 3s, khí tiếp đất gây 200/240/280/320/360/400(+100% công vật lý) sát thương vật lý. Khi tiếp đất trúng kẻ địch, hiệu ứng tăng tốc sẽ mất đi.

Trạng thái rìu: Trong khi nhảy, Bàn Cổ có thể sử dụng kỹ năng đoạn thứ 2 để khi tiếp đất lập tức xông về phía mục tiêu gây 100/130/160/190/220/250(+60% công vật lý) sát thương vật lý và hiệu ứng đẩy lui, đồng thời trong 3s tăng 10/20/30/40/50/60% tốc độ đánh.

Trạng thái cánh tay: Không thể sử dụng kỹ năng đoạn thứ 2.


Kỹ năng 2 :Áp chế chi ác

Thời gian hồi chiêu: 12/11.6/11.2/10.8/10.4/10s

 Bàn Cổ triệu hồi cánh tay chính nghĩa tấn công kẻ địch gây 200/230/260/290/320/350(+75% công vật lý) sát thương vật lý và làm chậm 30% di chuyển trong 2s, trong thời gian đó mỗi đòn đánh thường của Bàn Cổ trúng kẻ địch bị cánh tay chính nghĩa tấn công sẽ hồi 6% lượng máu tối đa.

Trạng thái rìu: Kẻ địch bị cánh tay chính nghĩa tấn công sẽ chịu hiệu ứng tước vũ khí, không thể sử dụng đòn đánh thường trong 2s.

Trạng thái cánh tay: Không có hiệu ứng tước vũ khí


Kỹ năng 3: Khai thiên tích địa

Thời gian hồi chiêu: 60/55/50s

 Bàn Cổ nhảy lên, tụ lực tập trung sức mạnh vào rìu, chém về phía trước gây các vết nứt trên mặt đất. Kẻ địch chạm phải các vết nứt chịu 500/750/1000(+80% công vật lý) sát thương vật lý và giảm 90% tốc độ di chuyển, hiệu quả này giảm dần trong 2s, đồng thời kẻ địch cũng chịu hiệu ứng tước vũ khí không thể sử dụng đòn đánh thường trong 2s. Trong quá trình tụ lực tập trung sức mạnh vào rìu, Bàn Cổ có thể hấp thụ năng lượng tướng bên mình ở gần, gây thêm vết nứt, tối đa chém ra 5 vết nứt. Kẻ địch bị trúng nhiều vết nứt, sẽ chỉ nhận 25% sát thương từ vết nứt thứ 2.

Kỹ năng này chỉ có thể sử dụng ở trạng thái rìu, trong thời gian tụ lực Bàn Cổ ở trong trạng thái bá thể (miễn khống chế); quá trình tụ lực bị hủy sẽ trả lại 70% thời gian hồi chiêu.Kỹ năng 4: Tụ hợp vi nhất

Khi rìu bị vỡ chuyển thành cánh tay năng lượng, 30s sau Bàn Cổ có thể chuyển lại về trạng thái rìu, trong quá trình chuyển trạng thái Bàn Cổ không thể tấn công cũng không thể bị tấn công. Sau khi chuyển trạng thái, trong 5s đòn đánh thường của Bàn Cổ gây hiệu ứng hất tung 0.5s. Chuyển đổi trạng thái cũng sẽ xóa bỏ 50% thời gian hồi chiêu 1 và chiêu 2.


III. NGỌC & TRANG BỊ THAM KHẢO

Trang Bị :

- Đi rừng :


- Đi Top :

Ngọc Bổ Trợ :

Post a Comment

Previous Post Next Post